Wass Albert: Nagyapám tanítása


- Idefigyelj – mondta komoran -, ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet: meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni se tudsz! Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség, hadd hívjam a doktort?!
Elmondtam neki szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel.
- Idefigyelj – mondta. – Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat, meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi, Wassok nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha belepusztulunk is! Érted?
- Értem – hebegtem megrendülve.
- Dehogyis érted – csapott le reám a szava -, de elmagyarázom úgy, hogy megértsed. Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez az óra számomra minden csecsebecsénél értékesebb. De ellophatod. Visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét, ökrét, vadászpuskáját. Mindenét ellophatod és visszaadhatod megint, vagy megtérítheted az árát Csak egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha. S ez az idő! Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs, eltelt, vége. Örökre elveszett, és te voltál az, aki a jóvátehetetlen veszteséget okoztad. Érted?
Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek – akkor már ott vagyok öt perccel azelőtt, még ha vénasszonyok esnek is az égből, ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani. Erre neveltem gyermekeimet és unokáimat is. Nem azért, mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki öt percet késik, az öt percet ellop valakinek az életéből, amit nem tehet jóvá soha.
- A megbízható embert még ellensége is tiszteli – mondta volt nagyapám -, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfú a szél…


/Forrás: dr. Hegedüs Endre 2018.09.15-i levele./*B.Kiss-Tóth László

Megtiltották az ápolóknak, hogy beszéljenek a sajtóval, most mégis megszólaltakA CIKK ITT OLVASHATÓ!

B.Kiss-Tóth László

OS - Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ közleménye

    Budapest, 2018. szeptember 7., péntek (OS) - Az ajkai Magyar Imre Kórház intenzív osztályán folyamatos és zavartalan a betegellátás

A ma reggeli hír – miszerint minden ápoló felmondott az ajkai Magyar
Imre Kórház intenzív osztályán – valótlan állításokat tartalmaz.
 Az intenzív osztály nővér állománya biztosított, a betegellátás
zavartalan és folyamatos.
     Kiadó: Állami Egészségügyi Ellátó Központ

OS - A Demokratikus Koalíció közleménye

    Budapest, 2018. szeptember 7., péntek (OS) - DK: Ma Ajka a soros - A kormány hirdesse ki az országos egészségügyi válsághelyzetet!

A 24.hu információi szerint az összes ápoló felmondott az ajkai
kórház intenzív osztályán. Pontosan az történik, amit a DK már
hosszú hónapok óta hangoztat: az egész országban az összeomlás
szélén táncol az egészségügyi ellátás.
 A Demokratikus Koalíció azt követeli, hogy a kormány hirdesse ki az
országos egészségügyi válsághelyzetet! A DK szerint azonnali
intézkedésekre; költségvetési átcsoportosításra, béremelésre és
eszközbeszerzésre van szükség az egészségügyben, ha nem akarjuk,
hogy becsületes magyar emberek, édesanyák, édesapák, nagymamák és
nagypapák maradjanak ellátás nélkül országszerte.
 László Imre
 Országgyűlési képviselő
 DK
     Kiadó: Demokratikus Koalíció

OS - A Demokratikus Koalíció közleménye


    Budapest, 2018. szeptember 7., péntek (OS) - A DK üdvözlete a zsinagógai újév alkalmából

A DK üdvözlete a zsinagógai újév alkalmából
 Tisri havának első napja a zsidó hagyomány szerint jóm hárát olám,
a világ születésének napja és jóm hádin, az ítélkezés napja is. Az
Örökkévaló ezen a napon megítéli teremtményeit és határoz sorsukról,
megújítja szövetségét az emberrel a világ fenntartására és
újjáteremtésére. A számvetés és az újrakezdés napja ez.
 Az 5779-ik esztendő beköszöntével be kell látnunk: az elmúlt évben
nekünk, embereknek nem sikerült teljesítenünk a világ
újjáteremtéséből ránk eső feladatot. A hagyományos zsidó újévi
köszöntéssel tehát nem csak zsidó, hanem felekezeti hovatartozástól
függetlenül valamennyi honfitársamnak kívánom: tartsa távol tőlünk
az Úr a beletörődést, adjon erőt és bölcsességet mindannyiunknak a
megújulásra és az újrakezdésre.
 Lösáná tová tikátévu vetéhátému!
 DK Sajtóiroda
     Kiadó: Demokratikus Koalíció

OS - Az MSZP Országos Központjának közleménye

    Budapest, 2018. szeptember 7., péntek (OS) - Egy téma, két hír: A dominó-elv beindult az egészségügyben

2018. szeptember 07-e egy átlagos péntek a Nemzeti Együttműködés
Rendszerében.
 Ajkán a megalázóan alacsony fizetések miatt szakdolgozók hagyják el
az intenzív osztályt, Fejér megyében magánkórházat alapítanak az
orvosok.
 A következő időszakban egymás után fognak összeomlani a
betegellátás utolsó, még működő állásai és Magyarország egy
szervezetlen, vezetetlen, eszköztelen frontkórház képét mutatja.
 Mit csinál mindeközben az Orbán-kormány?
 Az Országvédelmi Alapból újabb milliárdokat ad stadionokra,
Kirgizisztánban Nomád Játékokon múlatja az időt a miniszterelnök,
Sargentini-jelentésen csámcsog a fideszes agitprop.
 Ha minden pótcselekvéssel végeztek, egy kicsit foglalkozhatnának a
magyar életekben mérhető betegellátási vészhelyzet megoldásával is.
     Kiadó: MSZP Országos Központ

OS - A Lehet Más a Politika párt (LMP) közleménye

 Budapest, 2018. szeptember 7., péntek (OS) - LMP: Az ajkai kórház problémáit azonnal rendezni kell! -

 Az LMP döbbenetét fejezi ki arra, hogy minden ápoló felmondott az ajkai Magyar Imre Kórház intenzív osztályán. Az utóbbi napok sürgősségi ellátásaival kapcsolatos botrányok után itt az újabb lakmuszpapírja az egészségügy haldoklásának. Az LMP álláspontja szerint a helyzet tökéletesen tükrözi a kormány egészségügyi politikáját. Az LMP meggyőződése, hogy a helyzet tarthatatlan: olyan egészségügyi rendszert kell létrehozni, amelyben emberek nem betegednek vagy halnak meg, pusztán azért, mert az állam által fenntartott egészségügyi intézményben próbálnak gyógyulni. Valóban ingyenes állami egészségügyet kell teremteni: 300 milliárdos azonnali forrásbevonással kell enyhíteni az egészségügy legfájóbb problémáit, kiemelten kezelve az ápolók és orvosok bérrendezést, illetve a kórházfelújítások ügyét. Az ajkai kórházban történt tömeges felmondás döbbenetes: szolidaritásunkat fejezzük ki a felmondott ápolók mellett, és felszólítjuk az illetékeset a helyzet azonnali rendezésére.

 Takács Lajos,
 az LMP veszprém megyei elnöke
 Kiadó: Lehet Más a Politika párt (LMP)

OS - A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége közleménye

    Budapest, 2018. szeptember 6., csütörtök (OS) - Magyarországon a lelki elsősegély telefonszolgálatok közel 50 éve állnak az öngyilkosság megelőzés szolgálatában. A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ) ebben az évben Egerben és Zalaegerszegen rendez régiós szakmai találkozót "Kríziseink" illetve "Miért?" címmel.

A rendezvényeken az öngyilkosság pszichés háttere és a
krízisintervenció mellett a média szerepe és az öngyilkosság
néprajzi szempontú vizsgálata is középpontba kerül előadások és work
shopok keretében.
 A világnap nemzetközi jelmondata 2018. évben: Együtt az
Öngyilkosság Ellen
 Az International Association for Suicide Prevention (IASP) és a WHO
kezdeményezésére minden évben szeptember 10-e az Öngyilkosság
Megelőzés Világnapja. A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok
Szövetsége (LESZ) által Egerben és Zalaegerszegen szervezett
programok célja, hogy felhívja a figyelmet a segítők összefogásának
szerepére az öngyilkosság megelőzésben. A statisztikai összegzések
alapján a beérkezett évi közel 150.000 hívás közül jelentős az
öngyilkosság veszélyének mutatója.
 A LESZ továbbra is várja azokat a segítő szakma iránt
elhivatottságot érző embereket, akik a kiválasztást majd egy
speciális képzést követően vehetnek részt az önkéntes segítő,
életmentő munkában.
 További információ: www.sos116-123.hu
     Kiadó: Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége

Kétségek a migránsveszély elhárítási költségeiről

"Valaki nagyon nem tud számolni, vagy átvertek minket, mert igazábólsemmilyen észszerű magyarázatot nem találtunk arra, hogyan sikerült 2015 óta plusz 270 milliárdot elkölteni a határvédelemre. Ha az unió ebből bármennyit hajlandó megtéríteni – ami eléggé kétséges –, biztosan fel fogja tenni ezt a kérdést."


Születésnapi zsemle

*Egy házastársi szeretet igaz története:

Papó előkotorta a szekrény mélyéről a fekete öltönyét. Kicsit meghúzogatta, nézzen már ki rendesen. Húsz éve nem volt rajta, akkor nagyon elázott a barátja temetésén. A nyakkendővel vesződött, de mamóka ripsz-ropsz megkötötte a rakoncátlankodót. Ő már indulásra készen volt. Az öreg megjegyezte: – Olyan szép vagy, mint lány korodban, csak a hajad lett fehérebb, de ez így jó.
Nagy napra ébredtek, mamó nyolcvanadik születésnapjára. Hatvan éve azt mondta János Klárikának: – Vagy te leszel a feleségem, vagy nem nézek többé leányra. Egymásnak teremtette őket a sors, békességben, szeretetben fogták egymás kezét évtizedeken át. Megedzette őket a történelem, megedzették egymást.  Papó még szenvedett a cipőjével, végül kanál nyelével csúsztatta bele a lábát: – Lehet, hogy szorítani fog, ez olyan úri cipő, nem való a lábamra. – Elindulunk? – kérdezte mamó, és még egyszer megnézte, elzárta-e a gáztűzhelyet. – Hová megyünk, miért nem árulod el? – Gyere csak, meglepetés. Kézen fogva, lassan sétáltak: át a parkon, a négysávos úton. Csendben, szinte körül sem néztek, papó néha megszorította mamó kezét. Kapaszkodott, törte a lábát az úri cipő. – Már kimegyünk a világból is – szólt rá mamó. – Ne türelmetlenkedj, mindjárt! – szólt a csitítás, de hiába. – Még jó, hogy ebédeltünk, tőled aztán végelgyengülhetek, annyit kutyagoltatsz. A bejárati ajtónál papó átölelte mamó vállát – Gyere, ide bemegyünk.
A cukrászdában kevesen voltak. A pincér rájuk mosolygott, hellyel kínálta az idős párt. Mamó csak nézett, a szeme sarkából kuksizta a berendezést. Milyen szép itt minden, különösen azok a fényben játszó gömbök a plafonon, állapította meg magában. Papó titokban kibújt az úri cipőjéből, és rátette a lábát. Jégbe hűtött pezsgővel koccintottak. János bólintott a pincérnek, ő vissza. …és Szép esténk lesz, / ha egyszer majd megöregszünk, / sose’ veszekszünk, / ülünk a kandallónál, / s fogjuk majd egymás kezét. / A lámpa ég. Mamó suttogott: – Hagyd már a cipődet, hallod? A dalom, papó, az én dalom, honnan tudták ezek itt? Emlékszel még az első csókra…, szép volt, gyö-gyö-nyörű szééép! – könnyezve dudorászott az ünnepelt. A pezsgő fogyott, szóvá is tette Klárika: – János, tudd, mi a mennyi! Sacher-tortát, mignont, fagyit majszoltak. Csak néha-néha néztek egymás szemébe.
Kinn már sötétedett. – Menjünk, hosszú az út hazáig, gyere mamókám, baktassunk. Az úton papó danolászott a pezsgőtől meg jó kedvéből: Bárhogy lesz, úgy lesz… Este a vacsorához mamóka az asztalra tett négy darab zsemlét, két pohár tejet, tálka lekvárt, pár szem töpörtyűt. Papó elővette a bicskáját, mindig az ő feladata volt ketté vágni a zsemlét. Mamókáé az alja, az övé a púposabb teteje. Az öreg szemezgette a töpörtyűt, felesége nem nyúlt semmihez. – Klárikám, mi bajod van? – Tudod, arra gondoltam, hogy is merjem elmondani… – …Bátran. – Harminc éve esszük a zsemlét, és én mindig annyira vágytam arra, hogy az enyém lehessen a teteje, nem lehetne most az egyszer… – …Ó, mamó, én harminc éve arra vágyom, hogy enyém lehessen a zsemle alja. – Nem szóltál soha! – csodálkozott mamó. – Amiért te sem – tette hozzá rögtön papó  -, gondoltam örülsz, hogy te eheted a vastagabb, puhább alját, te pedig azt hitted, hogy én a ropogósabb kalapjának örülök. Szeretetből tettük.
Cseréltek. Elégedetten, boldogan ették a zsemlét. Ez lett a legszebb születésnapi ajándék. Te az enyém, én a tied. / Halló, chérie! /  Soha szebbet, mindig ilyet. / Halló, chérie! / Együtt könnyebb, sokkal könnyebb… / hogy én a tied, s te az enyém. Énekeltek. Táncoltak. Az öreg János úri cipője a sarokban landolt.

Hihetetlen lépésre szánta el magát a honvédkórház a felmondási hullám után

image.png

(A fotó illusztráció. Northfoto)
A Zacher Gábor távozásával kirobbant botrány – amelynek okai a sürgősségit vezető főorvos távozása előtt is fennálltak a Honvédban – komoly lépésre késztették a kórház vezetését.
Hogy megállítsák a kilépési hullámot, a Honvédkórház Sürgősségi Centrumában, az intézmény vezetése gyakorlatilag dupla bért ígért a sürgősségin dolgozó szakorvosoknak és sürgősségi szakorvosoknak.
hvg.hu információi szerint a béremelésnek nemcsak megtartó ereje lehet, de akár a már korábban felmondott szakemberek is visszatérhetnek, a beígért órabér ugyanis magasabb a hasonló területen máshol elérhető átlagnál.
Mint ismert, Zacher Gábor pénteken adta be felmondását, mert az intézményben az elmúlt véekben kialakult személyi és tárgyi krízis a betegeket is veszélyeztette.
hvg.hu és a Népszava információi szerint most, több orvos felmondása után megegyezett az intézmény Sürgősségi Betegellátó Centrumában dolgozó orvosokkal és ápolókkal.
A még csak szóbeli ígéret szerint az SBC egyes műszakjait irányító váltásvezetők óradíját ötezer forintról tizenháromezerre, az osztályon dolgozó szakorvosokét és sürgősségi szakorvosokét pedig 4 ezer forintról tízezerre emelné a Honvédkórház.
Az osztályon dolgozó nővérek is ígéretet kaptak elmaradt túlórapénzeik kifizetésére, illetve béremelésre, de részletes tárgyalásokba velük még nem kezdtek.
Megígérték az elavult műszerek, eszközök felújítását is. A HVG szerint egyes eszközöket átmenetileg a honvédség saját készletéből pótolnak ki, de hamarosan állítólag új lélegeztető gépek és hordozható ultrahang készülékek is érkeznek, az elakadt műszerbeszerzési közbeszerzéseket pedig felgyorsítják.
*
A történettel kapcsolatban a Blikk-oldalra beírt kommentem: 
László B Kiss-Tóth
Úgy látszik besz@rt@k odafent a kormányrúdnál, hogy a tömeges orvoskilépés még a vesztüket fogja okozni. Most hirtelen (sok)mindenre lett pénz a Honvédkórházban. Vajon honnan tudnak most hirtelenjében fizetni és vásárolni, ha eddig nem volt rá keret? Másik kórházakban nem ezt kellene csinálni, hogy egy kicsit rendbe jöjjön az egészségügy?
/Forrás: http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/2018.09.04./*B.Kiss-Tóth László