OS - Emlékezés Greguss Pál professzorra


90 évvel ezelőtt,1921. június 9-én született Budapesten dr. Greguss Pál, a Nemzetközi
Gábor Dénes-díj alapítója és hosszú ideig a Nemzetközi Gábor
Dénes-díj Kuratóriumának elnöke.
A 2002-ben (posztumusz) In memoriam Gábor Dénes elismerésben is
részesített nemzetközi hírű tudós, az ultrahang hologramok
kigondolója és az első olyan berendezés megalkotója, amivel
ilyeneket létrehozott és láthatóvá is tett. A bioholográfiai elv
ötletéről Gábor Dénes, a holográfia atyja javaslatára a Nature-ben
számolt be.
Tudományos tevékenysége többek között kiterjedt az ultrahangok
különféle ipari és orvosi alkalmazásaira, az ultrahangterek
láthatóvá tételére, szonokémiai reakciók kutatására, a hologram-elv
biológiai jelminta-feldolgozást leíró modellekre való
kiterjesztésére, koherens sugárzások biológiai hatásainak
vizsgálatára. Nevéhez fűződik a panoramikus gyűrűs lencse -
PAL-optika - és az ezen alapuló PALADS nevű, SEDSAT-1 mikroműholdban
alkalmazott helymeghatározó műszer kifejlesztése. Az erre az
optikára alapozott egyik legelső mérési eljárásért NASA díjban
részesült 1989-ben.
Ismeretterjesztő cikkei mellett tudományos fantasztikus kisregényt
is írt.
Évtizedekig szerkesztőbizottsági tagja volt az Élet és Tudománynak,
alapító tagja a Technika című ismeretterjesztő folyóiratnak.
Képzőművészeti tevékenysége nyomán aktív tagja volt a Nemzetközi
Kepes Társaságnak. Az Amerikai-Magyar Baráti Társaság elnökségi
tagja volt.
Egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen, valamint a
szegedi Tudományegyetemen végezte. 1943-ban vegyész, 1944-ben pedig
természettan-vegytan szakos középiskolai tanári oklevelet, 1951-ben
a Szegedi Tudományegyetemen a Ph.D.-t szerzett.
Vegyészmérnökként a Magyar Általános Kőszénbánya (MÁK) Rt-nél
dolgozott Tatabányán, 1944-46; majd középiskolai tanár a Tatabányai
Áll. Gimnáziumban, 1946-49; egyetemi tanársegéd a Budapesti Tudomány
Egyetemen, 1949-52; tudományos főmunkatárs az MTA KFKI-ban, 1952-53;
a KPM Ultrahang-kutató Laboratórium vezetője, 1954-56, a Vasúti
Tudományos Kutató Intézet osztályvezetője 1956-1976. Eközben
1966-67-ben tudományos tanácsadó az indiai Durgapur-ban, a Central
Mechanical Research Institute-ban. Meghívott vendégprofesszor a New
York Medical College-ban, 1969-73; és a Technische Hochschule
Darmstadt Fizikai Intézetében, 1973-76. A Budapesti Műszaki Egyetem
Alkalmazott Biofizikai Laboratóriumának igazgatója 1976-1986, majd a
BME Finommechanikai-Optikai Intézet tudományos tanácsadója, az 1989
év végi nyugdíjba vonulásáig. Ezt követően tudományos tanácsadó az
Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetben
1990-1993; majd 1994-től ismét a Budapesti Műszaki Egyetem
Gépgyártástechnológia tanszékén. Közben egyéni vállalkozóként
létrehozza az OPTOPAL Panoramikus Méréstechnikai Szolgálatot.
Kiadó: Novofer Alapítvány A Műszaki Szellemi Alkotásért