MSZF-szolidaritás Hanti Vilmossal

Budapest, 2012. augusztus 30. csütörtök

A Magyar Szociális Fórum csütörtökön szolidaritásáról biztosította Hanti Vilmost az ellene elkövetett szerda esti újfasiszta támadás miatt.
     Az Ön ellen elkövetett tett minden demokrata ellen irányul, és kollektív megfélemlítésként értékelhető. Különösen súlyossá teszi a gyáva cselekedetet a tett  büntetlenül hagyása. Az MSZF a leghatározottabban kiáll Ön mellett, az áldozat mellett, figyelmezteti a kormányt kötelességére a demokratikus rend szavatolásában, és a demokratikus szabadságjogok tagadóinak felelősségre vonásában.
     Az MSZF mielőbbi gyógyulást kívánt a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége elnökének.+++

 Kiadta: MSZF SZK

Endre Simó
 

MTI OS Napi Hírlevél

OS - Lehet pályázni a tankerületi és a megyeközponti tankerületi igazgatói munkakörök betöltésére
 A köznevelésről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően 2013. január 1-jétől az iskolák
fenntartását az állam veszi át. Az intézkedéssel a kormány célja egy
hatékony, egységes színvonalú és egyenlő feltételeket biztosító
köznevelési rendszer kialakítása és működtetése.
A fenntartói feladatok koordinálását a központi és területi
szervekből álló Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi. A
területi szervezeti egységek a tankerületek és megyeközponti
tankerületek lesznek (az országban összesen 198), ezek vezetői pedig
a tankerületi igazgatók. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2012.
augusztus 27-én álláshirdetést tett közzé a tankerületi igazgatói
munkakörök betöltésére. A hirdetmény részletei elérhetők a
www.kormany.hu honlapon, az alábbi linken:
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=409&year=2012#!DocumentBro
wse A tankerületi igazgatók főbb feladata az illetékességi
területükön működő köznevelési intézmények irányítása, pedagógiai
munkájának koordinálása, kapcsolattartás az intézményvezetőkkel,
pedagógusokkal és a köznevelés egyéb szereplőivel; rendszeres
jelentések és adatszolgáltatások készítése; és bizonyos esetekben az
intézmények működési feladatainak ellátása. A munkakör betöltéséhez
szükséges képesítés: egyetemi/főiskolai szintű pedagógus, vagy
egyetemi szintű jogász, közgazdasági, természettudományi,
bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban
szerzett szakképzettség és pedagógus vagy közigazgatási szakvizsga.
Elvárt szakmai tapasztalat: 5 év közoktatás-igazgatási gyakorlat
(iskolaigazgatói, igazgatóhelyettesi is ide értendő). A vezetői
kinevezések határozatlan időre szólnak, a munkakörök 2012. november
1-jétől betölthetők. Jelentkezni 2012. szeptember 30-ig lehet.
2012. augusztus 28.                            Emberi Erőforrások
Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság
    Kiadó: Emberi Erőforrások Minisztériuma
-------------------------------------------------------------------
 
OS - Szeptembertől hatályos a köznevelésről szóló törvény
A megújuló iskolarendszerben az állam ismét kitüntetett feladatként kezeli a
nevelést és az oktatást. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény
szeptemberi életbe léptetéséhez fontos szabályokat tartalmazó
végrehajtási rendeletet fogadott el a kormány.
A kormányrendelet a többi között meghatározza a közoktatási
információs rendszer (KIR) átalakítását, melynek célja naprakész,
hiteles, a tervezéshez és a pedagógusok munkájához nélkülözhetetlen,
könnyen kezelhető adatbázis kialakítása. Ennek érdekében egységes
informatikai rendszer épül ki. A rendelet másik fontos intézkedése
szerint a kormányhivatal, fővárosi főjegyző helyett az állami
intézményfenntartó központhoz kerül a pedagógusok állandó
helyettesítő rendszerének működtetése. Az egyházi és
magánintézmények fenntartóit érintő finanszírozási rendszer – jövő
évre tervezett – átalakításáig a kormányrendelet csökkenti a
fenntartók adminisztrációs terheit, átláthatóbbá és hatékonyabbá
teszi az állami támogatás felhasználásának ellenőrzését. A tervezet
egységesen meghatározza a térítési díjfizetési kötelezettséget a
nappali képzésben és a felnőttoktatásban.  Tandíjat azokban az
iskolában, kollégiumban szedhetnek, melyek az intézmény pedagógiai
programjában, helyi tantervében meghatározott nevelési és oktatási
feladatokhoz képest többletszolgáltatást nyújtanak. Az egyházi és a
magánintézmények is a kötelező feladatellátáson túli szolgáltatásaik
igénybevételét tandíj fizetéséhez köthetik. Az intézkedés célja,
hogy felszámolja azt a korábbi helyzetet, amikor is különféle
alapítványi hozzájárulások és egyéb színlelt szerződések alapján,
fiktív jogcímeken fizettek a szülők az oktatásért.  A rendelet
egyértelműen meghatározza, hogy a szakmai feladatra folyó kiadások
egy tanulóra, egy tanévben jutó hányadának hány százalékát kell vagy
lehet kiszabni térítési díjként. A tandíj, tandíjkedvezmények,
tandíjmentesség szabályozását viszont az intézmény fenntartójának
hatáskörébe utalja.  A törvényben rögzített átalakítások több év
alatt mennek végbe, minden résztvevőnek kellő időt biztosítva arra,
hogy felkészüljön azokra a változásokra, melyek egy igazságosabb,
minden magyar gyermek számára egyformán elérhető, jó színvonalú
köznevelési rendszer kialakítását szolgálják. A fenntartói rendszer
átalakításáig a korábbi kormányszintű végrehajtási rendelet számos
paragrafusa hatályban marad.  2012. augusztus 28.  Emberi
Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság
    Kiadó: Emberi Erőforrások Minisztériuma
-------------------------------------------------------------------
 
OS - Egy év alatt 80 milliárd forintnyi építőipari megrendelés, nemzeti stratégia az épületenergetikában
 Az LMP országgyűlési frakciójának vezetője kevesli a kormányzati eredményeket az
épületenergetikában. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerint
Jávor Benedek elmarasztaló értékelése nem állja meg a helyét, nincs
tekintettel a tényekre, indokolatlanul kérdőjelezi meg az elért
eredményeket.
Többször megerősített kormányzati cél a magyarországi épületállomány
fűtési energiaigényének 30 százalékos csökkentése 2030-ig.  E
törekvés megvalósítását elsősorban az Új Széchenyi Terv Zöld
Beruházási Rendszer pályázatai szolgálják. Az elmúlt két évben
meghirdetett, illetve megvalósuló lakossági energiahatékonysági
programok összességében közel 80 milliárd forint megrendelést
jelentenek az építőipar számára.   A mintegy 38 milliárd forintnyi
támogatás több mint 83 ezer lakóegységben tesz lehetővé
fejlesztéseket. A napokban megnyitott fűtéskorszerűsítési pályázat
az igények megoszlásának függvényében újabb 1200-2100 ingatlan
fejlesztését segítheti. A beruházások a klímavédelmi,
energiahatékonysági vállalások teljesítése mellett az érintett kis-
és középvállalkozások megerősítéséhez, új építőipari munkahelyek
teremtéséhez, a régiek megtartásához is hozzájárulnak.   A szaktárca
tehát a Zöld Beruházási Rendszer folyamatosan megnyitott pályázatai
útján egyre több támogatással ösztönzi a hazai lakásállomány
felújítását, energetikai mutatóinak javítását. A korábbi évek
gyakorlatával szemben a rendelkezésre álló források átgondolt és
felelős hasznosításával kézzelfogható, számszerűsíthető eredményeket
ér el az épületenergetikában.   A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a
még hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében külső szakértők
bevonásával Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát készít 2013
nyarára. A szakpolitikai dokumentum a meglévő épületek
energiatakarékos felújítására és új energiatakarékos épületek
építésére rögzít majd hosszú távú koncepciót. A stratégiát
megalapozó átfogó épületenergetikai felmérés eredményei alapján a
valós igényekhez még jobban igazodó, célzott támogatási és
finanszírozási program készíthető elő a következő évekre.
    Kiadó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
-------------------------------------------------------------------

OS - Magyarországon 3 éves korától 18 éves koráig minden gyermek ingyenes balesetbiztosításban részesül, de a szülők többsége nem tud  róla!
 A gyermekek érdekében történő állami gondoskodás formája az Általános gyermek-
és ifjúsági baleset-biztosítás, amelynek díja a Magyar Államot
terheli. A szülőknek nem kell semmilyen szerződést kötni, hogy
gyermekük biztosítva legyen. Ha az óvodákban, iskolákban pénzt
szednek különböző balesetbiztosításokért, akkor a gyermekeknek,
tanulóknak két egymástól független biztosítása lesz.
Az Általános gyermek- és ifjúsági biztosítás a nap 24 órájában
érvényes, otthon, az utcán, az óvodában, iskolában, kirándulás
közben, nyaraláskor, bel- és külföldön bekövetkezett balesetekre
egyaránt. A baleset: a biztosított akaratától független, olyan
hirtelen fellépő külső behatás melynek következtében a biztosított a
baleset megtörténtétől számított egy éven belül meghal, vagy két
éven belül állandó egészségkárosodást vagy múlékony sérülést
(csonttörést) szenved. A jelen biztosítási feltételek szempontjából
sajnálatos balesetnek minősülnek a gyermekbénulás, kullancscsípés
következtében kialakuló agyburok- vagy/és agyvelőgyulladás,
veszettség, valamint tetanuszfertőzés is. A biztosítási eseményt a
06-40-421-421-es (országosan helyi díjszabással hívható) kékszámon
kel bejelenteni reggel 8-tól este 18 óráig Ezen a számon lehet a
kárrendezéssel kapcsolatban további információkhoz jutni. Külföldről
a +361-237-2372-es telefonszámon érhetik el a telefonos
ügyfélszolgálatot. Ha szülők nem ismerik, vagy nem veszik igénybe az
Állam által finanszírozott gyermek- és tanulói balesetbiztosítást,
akkor az állami támogatás összege a biztosító cégnél marad, pedig
sajnálatos tény, hogy sok a gyermek baleset, pl. a közlekedési
balesetek 21%-át 18 év alatti gyerekek szenvedik el!  Szülői panasz,
hogy az óvodák, iskolák arra kötelezik őket, hogy fizessenek be évi
 forint összegű balesetbiztosítási díjat, mivel a magasabb
összegű befizetés esetén megemelkedik az ingyenes általános
biztosítás kifizetésre kerülő biztosítási összege. Ez nem igaz! Ez
félrevezető ügynöki magatartás. Az általános gyermek és ifjúsági
biztosítást nem lehet kiegészíteni, sem többszörözni.  Ha a szülők
kényszerből vagy önként kifizetnek valamilyen csoportos gyermek vagy
tanulói biztosítást az óvodában, iskolában vagy kollégiumban, akkor
két egymástó független biztosításuk lesz, vagyis egy sajnálatos
baleset után kétszer vehetik fel a biztosítási összeget.
Sajtószóvivő: Keszei Sándor További tanévkezdési
problémákról és "újdonságokról" a www.mszoe.hu szülői honlapon
találhatnak információt.
    Kiadó: Fővárosi Szülők Egyesülete a Gyermekekért
-------------------------------------------------------------------
  
OS - Buszkiszervezés
 Létszámleépítés fenyegeti a BKV munkavállalóit
Buszkiszervezés, a munkahelyek és a tudásbázis megőrzése a
legfontosabb  Az egységes szakszervezeti rendszert célzó
érdekképviseletek közleménye A sajtóban folyamatosan hallani a
buszkiszervezésről. Szeptemberben várhatóan első lépcsőben 150 db
autóbusz alvállalkozásba adásáról döntenek, melynek
következményeiről nincsenek teljes körű ismereteink és a BKV Zrt
munkavállalói körében is nő az aggodalom. Félelmük nem alaptalan,
hisz a BKV Zrt teljesítményének várható csökkenése munkahelyek
elvesztésének lehetőségét hordozzák magukban. További
következményekkel járhat, hogy a teljesítmény csökkenésének
hatásaként a bevételek is visszaesnek, viszont a BKV Zrt adósság és
hitelállománya ezzel szemben ezt a tendenciát nem követi. A busz
teljesítményének csökkenése kedvezőtlenül hat a többi ágazat
teljesítményére is, hiszen a BKV Zrt szolgáltatási teljesítményének
a csökkenése a busz ágazatban, a többi terület (metró, HÉV, villamos
stb.) anyagi terheit növeli indokolatlanul. Mi az oka annak, hogy a
BKV Zrt. a közbeszerzési eljáráson nem indulhatott? Konkréttan
versenyhátrányt okoz az a tény, hogy a BKV Zrt tudomásunk szerint
ezzel a lehetőséggel nem élhetett! A BKV Zrt. munkavállalói
magyarázatot várnak arra, hogy az Ő munkájuk miért szorul háttérbe.
A BKV Zrt. és a BKK mit tesz azért, hogy a Kormányzat
Munkahelyvédelmi programját megvalósítsa, és ne kerüljenek utcára az
emberek! A BKK a közbeszerzési eljárás kihirdetésekor miként
biztosítja azt, hogy a munkavállalók továbbfoglalkoztatása
megtörténjen? Számolt-e ugyanis azzal a körülménnyel a BKK, hogy az
autóbusz kiszervezése többletlétszámot eredményez a BKV Zrt-nél?
További körülmény vizsgálata is szükséges, hogy milyen eredményekkel
és költségekkel bír, amennyiben hazai gyártású buszok jelenhetnének
meg a városi közlekedésben! Összességében választ várunk arra, hogy
minden költségelemre vonatkozóan mutassa be a BKK, hogy mitől
olcsóbb egy alvállalkozó, mint a BKV Zrt teljesítménye. A BKV Zrt a
tulajdonos kontrollja alatt működő belső szolgáltatóként sokkal
eredményesen és nagyobb szakmai rutinnal tudja ellátni a közösségi
közlekedést! Az egységes szakszervezeti fellépést sürgető
szakszervezetek konzultációt kezdeményeztek, mind a BKV Zrt, mind a
BKK vezetésénél! A közeljövőben határozottabb fellépéseket fogunk
tenni a munkavállalók és a munkahelyek megőrzése érdekében.
    Kiadó: Cinkota Autóbusz Szakszervezet
-------------------------------------------------------------------
 
OS - Szakpolitikai stratégia a hazai épületállomány energetikai állapotának javítására
 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Nonprofit Kft. bevonásával Nemzeti Épületenergetikai
Stratégiát készít 2013 nyarára. Az uniós irányelvekkel összehangolt
szakpolitikai dokumentum a meglévő épületek energiahatékony
felújítására és új energiatakarékos épületek építésére vonatkozóan
rögzít majd hosszú távú koncepciókat. A stratégia fontos
iránymutatója lesz az épületenergetikai felújítási programok
tervezésének is.
A 4,2 milliós magyarországi épületállomány körülbelül 70 százaléka
felújításra szorul, amelyből minden tízedik esetben már új építés
lenne indokolt. Az energiafelhasználás 40 százaléka a rossz állapotú
épületekhez kötődik, ráadásul a többlet energiafelhasználás
kétharmada a fűtés és hűtés számlájára írható. Hazánkban az épületek
a legnagyobb szén-dioxid kibocsátók, jelentősen megelőzve az ipart
és a közlekedést is. Többször megerősített kormányzati cél az
épületállomány fűtési energiaigényének 30 százalékos csökkentése
2030-ra, amivel a hazai primerenergia igény több mint 10 százalékkal
szorítható vissza.   A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az ÉMI
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. a témában
jártas és elismert egyetemi szakértők közreműködésével dolgozza ki a
Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát (NÉeS). Az első lépés az
épületállomány energetikai feltérképezése, a rendelkezésre álló
adatok és konkrét felmérések alapján. A NÉeS részeként gazdasági
hatástanulmány és stratégiai környezeti vizsgálat is készül a
későbbi felújítási programok forrásigényének és pénzügyi hatásainak
tervezhetősége érdekében. A stratégia egyik legfontosabb
eredményeként egy épületenergetikai nyilvántartó rendszer jön létre
a felmért épületállomány adatainak nyilvántartására és elemzésére.
Az átfogó épületenergetikai felmérés eredményeivel és a dinamikus
épületenergetikai adatbázis létrejöttével hatékony támogatási és
finanszírozási program készíthető a következő évekre. A stratégia
ugyanakkor többek között megalapozza egy komplex épületminősítő
rendszer kidolgozásának lehetőségét is.  A készülő dokumentum az
Európai Unió épületenergetikai törekvései mellett a hazai
keretprogramok, így az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti
Energiastratégia energiahatékonysággal kapcsolatos célkitűzéseit is
alátámasztja majd.
    Kiadó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
-------------------------------------------------------------------
 
OS - Héthatáros pofátlanság, avagy Orbán és az a bizonyos magánhaszon
”Magyarországon többé a magánérdek nem írhatja felül a közérdeket” – szokta mondani
Orbán Viktor. Kár, hogy ezt a bölcsességét a saját párttársainak még
nem adta parancsba.
Pedig lenne kire ráparancsolni. A dupla költségtérítést felvevő
kormánypárti országgyűlési képviselőkre, a hatalmukkal visszaélve
helyi kiskirályt játszó, a haverjaikat minden létező és nem létező
önkormányzati pozícióba beleültetgető fideszes polgármesterekre, a
magukat és családjukat az Azori-szigeteken közpénzen nyaraltató
megyei közgyűlési elnökökre, a Fidesz-közeli cégeket a közszférában
százmilliós tanácsadói megbízásokkal ellátó pártkatonákra, a
közgépesített közbeszerzési rendszer működtetőire, az állami
földeket az utolsó morzsáig felmarkoló hatalomhűbéresekre.
Vagy éppen Deutsch Tamásra, miután az általa vezetett – állítólag
közhasznú – civil szervezet csaknem kétmillió forintot kapott az
erzsébetvárosi önkormányzat fideszes többségű képviselő testületétől
olyan szolgáltatásokért, amelyek az egyesület alapvető közhasznú
céljai közé tartoznak. Mellesleg ennyi pénzt a többi helyi
társadalmi szervezetnek összesen nem ítélt oda az önkormányzat
Ami Simicska Lajosnak, Papcsák Ferencnek, a Navracsics Tibor által
gründolt Nézőpont intézetnek, vagy éppen Deutsch Tamás ”civil”
szervezetének magánhaszon, az embereknek kőkemény közveszteség. S
habár most mondhatnánk, hogy Orbán Viktor a józan gazdasági
megfontolások, valamint a társadalmi igazságtalanság után a
korrupció elleni küzdelemben is kudarcot vallott, e kijelentés csak
félig fedné a valóságot. Utóbbi esetben ugyanis valójában soha fel
se vette a kesztyűt.
ITT AZ IDŐ, miniszterelnök úr!
Török Zsolt,
szóvivő
    Kiadó: MSZP
-------------------------------------------------------------------
 
OS - Eladósítás, működésképtelenség, csődeljárás: ez a fideszes önkormányzatiság
 Tragikomikus, ami Esztergomban zajlik. A fideszes többségű önkormányzatot, a zsigeri
bosszú hajtja, így az általuk tönkretett várost, még véletlenül se
tudja a független polgármester megmenteni a csődtől. Hevesen is áll
a bál. Hol van ilyenkor Orbán?
Az esztergomi állapotok dióhéjban: 25 milliárdos tartozás,
válságköltségvetés, adósságrendezési eljárás, fizetésképtelenség,
inkasszó. Az eredmény: a közszolgáltatásokra nincs pénz. A helyi
fideszes képviselőket mindez és a polgárok sorsa láthatóan egy
cseppet sem érdekli. Egyedül a hatalom visszaszerzése a céljuk,
mindenáron.
A Fidesz sajnos nem csak Esztergomot teszi tönkre. Jól bevált
narancsos módszer, hogy az önkormányzat pártutasításra - általában
ugyanannál a békéscsabai cégnél - milliárdokért kötvényt bocsát ki,
(így tett többek között Békéscsaba, Hódmezővásárhely, az 5. kerület,
és Heves is) ami hosszú évekre eladósítja a települést.
Heves (az akkor még fideszes, ma független polgármester vezetésével)
kétmilliárd forintért adott ki kötvényeket, persze devizában,
amiknek a törlesztőrészletei Kósa, Szijjártó és Lázár
árfolyammegdobó elszólásai miatt jelentősen növekedtek, és mellesleg
senki nem veszi őket. A város emiatt és a sarckabinet
önkormányzatokat sújtó gazdálkodása miatt csődközelbe jutott.
Míg Hevesen az óvodai és iskolai étkeztetést nem tudták napokig
megoldani, Esztergomban a közvilágítást kapcsolták le. Mindkét
településen válságköltségvetést vezettek be, mindkét helyen a
fideszes többség harcol a polgármesterrel bevetve minden lehetséges
trükköt.
Felszólítjuk Orbán Viktort, mint a Fidesz elnökét, mielőbb zabolázza
meg az önkormányzati ámokfutást végző, a települések működését
lassan tragédiába fordító politikusait, kormányától pedig
követeljük, azonnal nyújtson segítséget a bajba jutott
önkormányzatoknak: ez már nem a pártpolitikai csatározás ideje,
hanem alapvető kötelesség!
Lukács Zoltán,
frakcióvezető-helyettes
    Kiadó: MSZP
-------------------------------------------------------------------

OS - Kövér kétséges költségtérítése
 Kövér Lászlót tömik. Pénzzel. Az Országgyűlés elnöke fél éve közel négyszázezer
forinttal kap többet, mint addig. Hogy miért? Rejtély.
Kövér Lászlónak több kell. Kell neki magánhadsereg a Parlamentbe és
kell neki több pénz is, mert nincs elég. Vagy mert megérdemli. Mert
annyit öregbített hazánk hírnevén.
Félreértés ne essék: nem az a probléma, hogy egy közjogi méltóság
jól keres. A gond ott van, hogy fél éve semmilyen térítéseket érintő
törvénymódosítás nem volt, mégis megduplázódott a házelnök úr
költségtérítése. Vajon miért?  Többet fog utazgatni Nyirő-szobrok
avatására, vagy ki-kiruccan Félázsiába a rokonokhoz? De lehet, hogy
épp ellenkezőleg: az eddigi utazási pénz nem volt elég, hogy
szépítse kapcsolatainkat a nagyvilággal?
Havi hatszázhuszonhatezer-százharminc forintból jó messzire lehet
utazgatni.
    Kiadó: MSZP
-------------------------------------------------------------------

OS - Leépítések a Dunaferrnél: ennyit ér a kipostázott  munkahelyvédelmi terv”
 A Dunaferr 800 dolgozójától válik meg, akik közül 300-an a pestszentlőrinci
hengermű bezárása miatt veszítik el munkájukat. A veszteséges
működésben nem csak a világpiaci áringadozások, hanem a kormány
gazdaságpolitikája is hibás a kiszámíthatatlan, adókat és
járulékokat emelő lépései miatt. Ékes példája ez annak, hogy a
munkahelyek védelmében nem elég levelekkel bombázni az
állampolgárokat, hanem megfelelő gazdaságpolitikát kell folytatni.
A cég rossz eredményéhez jelentősen hozzájárultak az
árfolyam-ingadozások, illetve a kivédésükre tett költséges
biztosítások. Kiszámíthatóbb gazdaságpolitika mellett azonban kisebb
lett volna a veszteség, így jóval kevesebb dolgozó elbocsátásáról
beszélhetnénk.

A leépítésnek Dunaújvárosra és Pestszentlőrincre is komoly negatív
hatása lesz. Utóbbi városrész egyébként is egy válság- és
kormánysújtotta vidék: a Malév csődje után a Lőrinci Hengermű
bezárása is egy olyan csapás, amelynek előidézésében a kormánynak
jelentős felelőssége van.

A kormánynak vannak eszközei a Lőrinci Hengermű és a dunaújvárosi
vasmű elbocsátás előtt álló dolgozóinak megvédésére, a termelő üzem
megmentésére. Ha mégis sor kerül a leépítésre, akkor pedig kiemelt
feladata, hogy alkalmazza az aktív munkaerőpiaci eszközöket,
átképzéseket, hogy a vasmű munkásai ne éhbérért foglalkoztatott
közmunkásként végezzék.

Mindemellett az LMP ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy az
Európai Unió létrehozott egy Európai Globalizációs Alkalmazkodási
Alapot (EGAA), amely azt segíti, hogy a válság miatt utcára kerülő
emberek a megfelelő átképzések után újra munkához jussanak. Az
alaphoz a tagállamok nyújthatnak be támogatási kérelmeket, és ahhoz
gyorsan, könnyebben hozzá lehet férni, mint más uniós forrásokhoz.

Az LMP felszólítja a fideszes vezetésű önkormányzatokat, hogy a
kormánnyal együttműködésben dolgozzanak ki olyan programot, amely
lehetővé teszi az utcára kerülő dolgozóknak, hogy minél hamar
álláshoz jussanak.

Scheiring Gábor
országgyűlési képviselő,
az LMP gazdasági kabinetjének vezetője

Szabó Zsolt,
az LMP dunaújvárosi önkormányzati képviselője

Petrovai László,
az LMP XVIII. kerületi önkormányzati képviselője
    Kiadó: LMP Parlamenti Frakciója
-------------------------------------------------------------------
 
OS - JAVÍTÁS! Leépítések a Dunaferrnél: ennyit ér a kipostázott  munkahelyvédelmi terv”
 A Dunaferr 800 dolgozójától válik meg, akik közül 300-an a pestszentlőrinci
hengermű bezárása miatt veszítik el munkájukat. A veszteséges
működésben nem csak a világpiaci áringadozások, hanem a kormány
gazdaságpolitikája is hibás a kiszámíthatatlan, adókat és
járulékokat emelő lépései miatt. Ékes példája ez annak, hogy a
munkahelyek védelmében nem elég levelekkel bombázni az
állampolgárokat, hanem megfelelő gazdaságpolitikát kell folytatni.
A cég rossz eredményéhez jelentősen hozzájárultak az
árfolyam-ingadozások, illetve a kivédésükre tett költséges
biztosítások. Kiszámíthatóbb gazdaságpolitika mellett azonban kisebb
lett volna a veszteség, így jóval kevesebb dolgozó elbocsátásáról
beszélhetnénk.

A leépítésnek Dunaújvárosra és Pestszentlőrincre is komoly negatív
hatása lesz. Utóbbi városrész egyébként is egy válság- és
kormánysújtotta vidék: a Malév csődje után a Lőrinci Hengermű
bezárása is egy olyan csapás, amelynek előidézésében a kormánynak
jelentős felelőssége van.

A kormánynak vannak eszközei a Lőrinci Hengermű és a dunaújvárosi
vasmű elbocsátás előtt álló dolgozóinak megvédésére, a termelő üzem
megmentésére. Ha mégis sor kerül a leépítésre, akkor pedig kiemelt
feladata, hogy alkalmazza az aktív munkaerőpiaci eszközöket,
átképzéseket, hogy a vasmű munkásai ne éhbérért foglalkoztatott
közmunkásként végezzék.

Mindemellett az LMP ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy az
Európai Unió létrehozott egy Európai Globalizációs Alkalmazkodási
Alapot (EGAA), amely azt segíti, hogy a válság miatt utcára kerülő
emberek a megfelelő átképzések után újra munkához jussanak. Az
alaphoz a tagállamok nyújthatnak be támogatási kérelmeket, és ahhoz
gyorsan, könnyebben hozzá lehet férni, mint más uniós forrásokhoz.

Az LMP felszólítja a fideszes vezetésű önkormányzatokat, hogy a
kormánnyal együttműködésben dolgozzanak ki olyan programot, amely
lehetővé teszi az utcára kerülő dolgozóknak, hogy minél hamar
álláshoz jussanak.

Scheiring Gábor
országgyűlési képviselő,
az LMP gazdasági kabinetjének vezetője

Szél Bernadett,
az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának tagja

Szabó Zsolt,
az LMP dunaújvárosi önkormányzati képviselője

Petrovai László,
az LMP XVIII. kerületi önkormányzati képviselője
    Kiadó: LMP Parlamenti Frakciója
-------------------------------------------------------------------

OS - Országos felsőoktatási kerekasztalt hívott össze az FDE a szakmai hallgatói szervezetek jövőjéről
 2012. augusztus 28-án szakmai kerekasztalt hívott össze az FDE, vagyis a
Felsőoktatási Diákszervezetek Egyesülete, melyen részt vettek
országos hallgatói szervezetek, szakkollégiumok, valamint nemzetközi
diákszervezetek hazai csoportjai.
A cél az államilag finanszírozott helyek számának drasztikus
csökkenéséből következő hallgatói szám, valamint a hallgatói
motiváció megváltozásából fakadó problémák feltárása és ezek
lehetséges megoldásainak kidolgozása volt, melyek megváltoztathatják
a jövőben a hallgatók szakmai diákszervezetekben, szakkollégiumokban
való részvételi hajlandóságát.
További információk az FDE-ről:
http://www.facebook.com/www.fde.hu éshttp://www.fde.hu
    Kiadó: Felsőoktatási Diákszervezetek Egyesülete
-------------------------------------------------------------------

OS - Lemondott dr. Fülöp Sándor – az alapvető jogok biztosa hivatalának közleménye
2012. augusztus 29-én benyújtotta lemondását dr. Fülöp Sándor, az alapvető jogok
biztosának a jövő nemzedékek érdekei védelmével megbízott
helyettese. Dr. Fülöp Sándor lemondásának idejét 2012. szeptember
1-jei hatállyal jelölte meg.
A 2011. évi CXI. törvény értelmében az alapvető jogok biztosának
helyettese a lemondását - az alapvető jogok biztosa útján - írásban
közli az Országgyűlés elnökével. A lemondás érvényességéhez elfogadó
nyilatkozat nem szükséges. Prof. Dr. Szabó Máté dr. Fülöp Sándor
írásos lemondását ennek megfelelően haladéktalanul továbbította dr.
Kövér László házelnöknek.
Az alapvető jogok biztosa a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét
ellátó helyettese személyére a jogszabálynak megfelelően harminc
napon belül tesz javaslatot az Országgyűlésnek.
    Kiadó: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
-------------------------------------------------------------------

OS - Balog Zoltán miniszter is ellátogat a Paralimpiára
 Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, sportért is felelős
miniszter Londonba utazik a 2012-es XIV. paralimpiára, ahol a magyar
részvétellel zajló versenyekre látogat és díjat ad át.
Kétnapos kint tartózkodása alatt, szeptember 3-án és 4-én hat magyar
sportolónak drukkol majd a miniszter, többek között az
asztaliteniszezők és az úszók viadalait tekinti meg, de szorít majd
kollégájáért, Szekeres Pál sportért felelős helyettes
államtitkárért, olimpiai bronzérmes és többszörös paralimpiai
bajnokért is a szeptember 4-én megrendezendő tőr egyéni versenyen. A
tárcavezető díjat is átad majd minden idők legnagyobb nyári
paralimpiáján.
    Kiadó: Emberi Erőforrások Minisztériuma
-------------------------------------------------------------------

OS - A Jobbik devizahiteles civil szervezetekkel egyeztetett a szükséges változásokról
 A Jobbik Magyarországért Mozgalom kezdeményezésére a devizahitelesek érdekeit
képviselő civil szervezetek szakértői egyeztettek a párt
országgyűlési képviselőivel, Gaudi-Nagy Tamással, Z. Kárpát
Dániellel és Lenhardt Balázzsal. Az egyeztetésen képviseltették
magukat a Fehér Kéményseprők, a Széchenyi Hitelszövetség, Makkos
Albert közgazdász, Kovács László, a Banki és Végrehajtási Károsultak
Információs Irodájának ügyvezetője, továbbá a Bátor Program
szervezői.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy a kormánynak a
devizahitelesek megmentését célzó eddigi lépései elégtelenek, mivel
csak a legjobb anyagi helyzetben lévő szűk társadalmi rétegnek
nyújtottak érdemi segítséget. Sokadszor bizonyosodott be, hogy a
kormány a tehetősek, a gazdagok, nem pedig a kiszolgáltatott
százezrek, milliók érdekeit képviseli.          A helyzet mielőbbi
megoldása érdekében azonnali, radikális lépésekre van szükség. A
legfontosabb, amit a radikális párt két éve követel az
Országgyűlésben: az állítólagos devizahitel – ami valójában
forinthitel – forintra váltása az eredeti árfolyamon és az akkori
hitelkondíciókkal. A hitelszerződésekben alkalmazott tisztességtelen
feltételek miatt azokat jogi és fogyasztóvédelmi szempontból
haladéktalanul és egységesen felül kell vizsgálni, addig
kilakoltatási és hitelfelmondási moratóriumot kell életbe léptetni.
A hitelintézeti törvény azonnali módosítására is szükség van, amiről
a Jobbik már korábban törvényjavaslatot nyújtott be az egyoldalú
szerződésmódosítások kizárása érdekében. Fel kell lépni hatósági
eszközökkel a gomba módon szaporodó pénzügyi behajtó és végrehajtó
cégek sokszor tisztességtelen és embertelen gyakorlata ellen.
    A résztvevők javasolták egy minősítési rendszer létrehozását,
amelyben a pénzintézetek ügyfelei értékelhetik a kapott szolgáltatás
minőségét. Ez ösztönzőleg hatna a bankokra és a hitelezést is
felpörgethetné a beruházások beindítása érdekében. Végül az
érintettek további együttműködésben állapodtak meg a változatlanul
reménytelen helyzetben lévő magyar devizahitelesek érdekképviselete
kérdésében.         Lenhardt Balázs országgyűlési képviselő, a
Jobbik Gazdasági Kabinetének elnöke
    Kiadó: Jobbik Parlamenti Frakciója
-------------------------------------------------------------------

OS - Országos aszályhelyzet meghirdetése – igényelhető a kárenyhítő juttatás
 Azért, hogy a  szárazság miatt kárt szenvedett mezőgazdasági termelők a
kockázatkezelési törvény alapján kárenyhítő juttatásban
részesülhessenek, országos aszályhelyzetet hirdet Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter.
Az országos aszálykár meghirdetésével a vidékfejlesztési tárca
minden segítséget megad, ahhoz, hogy a gazdálkodók őszi munkájukat
kevesebb teherrel végezhessék.   A 2012. január elsejétől hatályos
kockázatkezelési törvény szerint az aszálykár után akkor fizethető
kárenyhítő juttatás, ha  •  a termelő az aszálykárt bejelenti a
területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi
igazgatósághoz (az agrárkár-megállapító szervhez), •    az
aszálykárt és a hozamcsökkenést az Országos Meteorológiai Szolgálat
adatait felhasználva agrárkár-megállapító szerv igazolja, •     a
termelő a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig beérkezőleg
maradéktalanul megfizeti, •     a kárenyhítő juttatás iránti igényét
november 30-ig benyújtja,  •    az adott termelő
hozamérték-csökkenése üzemi szintjén mérve a 30%-os mértéket
meghaladja, •   az aszályhelyzetről a miniszter a közleményt kiadja.
Az új kockázatkezelési rendszerben kockázati közösség tagjai azok a
mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő mezőgazdasági
termelők, akik egységes támogatási kérelmen jelezték csatlakozási
szándékukat, vagy, a termesztésre szolgáló terület nagysága
meghaladja ültetvényeknél az 1 hektárt, szántóföldi zöldség
termesztésénél az 5 hektárt, vagy egyéb szántóföldi kultúrák
termesztésénél a 10 hektárt.  A kárenyhítő juttatás teljes összegére
azok a termelők jogosultak, akik mezőgazdasági biztosítást kötöttek
az üzemi szintű referenciahozam-értékének legalább felére
kiterjedően. Ennek hiányában az uniós szabályok alapján a
gazdálkodók csak az egyébként járó kárenyhítő juttatás felére
jogosultak.  Az új kockázatkezelési rendszernek mintegy 74 000
termelő a tagja és várhatóan 8,3 milliárd forint lesz a 2013. év
elején kifizethető kárenyhítő juttatás.
    Kiadó: Vidékfejlesztési Minisztérium
-------------------------------------------------------------------
 
OS - A DK Balassa Béla-tervet javasol a következő kormánynak
 A következő kormánynak Balassa Béla tervet javasolunk: világhírű magyar
közgazdász volt, aki kimutatta, hogy a protekcionista országok
lemaradnak, az integrálódó országok felzárkóznak, kidolgozta az
európai integráció elméletét.
Közlemény  Orbán Viktor újabb nyilatkozataiban ismét világossá
tette: nem enged a Fidesz gazdaságpolitikájából.  1. Orbán Viktor
Nyugat-Európa hanyatlásáról beszél, és el akar távolodni tőle.
Matolcsy Wekerle-tervében az Európai Uniótól eltávolodó, magyar
vezetésű Kárpát-medencét vizionál. A valóságban a szomszédaink
integrálódnak és növekednek, Magyarország gazdasága hanyatlik.  2.
Orbán Viktor vissza akarja vásárolni az E.ON-t, ahogy korábban
visszavásárolta a MOL-t, a Vízműveket, a Rábát. Magyarország,
amelynek a növekedéshez tőkeimportra lenne szüksége, tőkét exportál,
a magyar emberek nyugdíjcélú megtakarításait állami
tulajdonszerzésre költi. Ez tovább rontja a gazdasági növekedés
feltételeit.  3. Orbán Viktor korábban kijelentettem, hogy 50
százalékban magyar tulajdonú bankrendszert akar, tehát bankokat is
akar visszavásárolni. Ismét tőkét exportálna, rontaná a tőkeimport
lehetőségeit.  4. Orbán Viktor kitart adópolitikája mellett,
tartósan fenn akarja tartani a bankadót és a "multiadót". Növelni
akarja a forgalmi típusú adókat, csökkenteni a jövedelemadót és
elutasítja a vagyoni típusú adókat. Ezzel is elriasztja a
befektetőket, aláássa a növekedés lehetőségeit, megterheli a
jövedelemmel és vagyonnal nem rendelkezőket, kedvezményezi a nagy
jövedelemmel és vagyonnal rendelkezőket.  A Demokratikus Koalíció a
növekedés érdekében az ellenkezőjét javasolja: külgazdasági nyitást,
a tőkebehozatal ösztönzését, Magyarország mint befektetési célpont
javítását. A következő kormánynak Balassa Béla tervet javasolunk:
világhírű magyar közgazdász volt, aki kimutatta, hogy a
protekcionista országok lemaradnak, az integrálódó országok
felzárkóznak, kidolgozta az európai integráció elméletét. A
Demokratikus Koalíció a külgazdasági nyitástól várja a felzárkózást,
ezt szegezi szembe az elzárkózással.  Bauer Tamás alelnök
    Kiadó: Demokratikus Koalíció
-------------------------------------------------------------------
  
OS - Gyógyíthatatlan betegek léggömbök nélkül
 A betegszervezetek által meghirdetett hasonló kezdeményezések között az utóbbi évek
egyik legeredményesebb egészségügyi tematikájú országos
médiapályázatát zárta le a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos
Egyesülete (SMBOE): 38 szerkesztőség 42 pályázatot nevezett, s ennél
is több újság és internetes portál hasábjain, rádiós és televíziós
műsorban foglalkoztak a sclerosis multiplexes betegekkel.
A Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének és a
Magyar Újságírók Országos Szövetsége Egészségügyi Szakosztályának
célja a Segíts Mozdulni! Médiapályázattal az volt, hogy a riporterek
és újságírók a május végi, országszerte látványos megmozdulásokkal
kísért SM Világnap után se feledkezzenek meg az SM betegekről, s
mutassák meg, hogy a hétköznapokban milyen világ rejtőzik a
világnapon évről-évre szélnek eresztett színes léggömbök mögött.
Mozgásképességük, munkájuk, barátaik elvesztése miatt
reményvesztett, valamint az eredményes gyógykezelés, a támogató
családtagok és sorstársközösség nyomán reménykedő betegek egyaránt
megnyilvánultak, családok és közösségek sorsa elevenedett meg drámai
erejű riportokban. A betegségről nyilatkozó szakorvosok, kutatók és
ápolók válaszai nyomán pedig cikkek és interjúk sora szólt
informatív módon, tudományos-ismeretterjesztő jelleggel az SM-ről.
Helyi, megyei és országos újságok, napi, heti és havilapok,
internetes portálok, regionális és országos rádióadók, televíziós
szerkesztőségek munkatársai kerestek meg SM betegeket,
betegklubokat, neurológus orvosokat, hogy az olvasók, hallgatók és
nézők bepillantást nyerhessenek abba, mit is jelent ezzel a
neurológiai betegséggel élni, milyen kihívások gyötrik nap mint nap
a betegeket, illetve mi segíthet a fizikai és mentális állapotuk
javulásában. A felhívás eredményeként több SM beteg és érintett
családtag is megfogalmazta tapasztalatait, gondolatait, majd
keresett publikálási lehetőséget írásának.  A médiapályázat
eredményhirdetésére 2012. szeptember 9-én, a budapesti Millenárison
megrendezendő Országos SM Nap keretében kerül sor, amikor az
országból és a határokon túlról összességében több száz sorstárs
érkezik a fővárosba.  A pályázók névsora, a társadalmi
kezdeményezésben szerepet vállaló szerkesztőségek listája a
www.smboe.hu oldalon érhető el.  További információk: B. Papp László
programmenedzser (06-30) 261-8789SegitsMozdulni@gmail.com

    Kiadó: Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesülete
-------------------------------------------------------------------

OS - Pintér Sándor levelét megírta
Pintér Sándor belügyminiszter néhány nappal ezelőtt rövid levélben kérte fel az
ország polgármestereit a mindennapos testnevelés megtartásra. A
mintegy féloldalas levélben a miniszter úgy fogalmaz: ”tornaterem és
felszerelések időszakos hiányában is”.
A levél lényegében beismerés. Beismeri, hogy a mindennapos
testnevelés bevezetése nem több mint egy PR-akció. A belügyminiszter
ezzel a levéllel maga ismeri el, hogy a bevezetés feltételei messze
nem adottak, ezzel megerősítve az oktatásszakmai közösségek és az
MSZP egyértelműen kifejezett aggályait. A levél egyben jelzi, a
kormány is tisztában van az alapvető jogok biztosa jelentésében is
feltárt hiányosságokkal, ennek ellenére döntését sikerként könyveli
el.
Az már csak hab a tortán, hogy a levélben foglaltak alapján a
miniszter valójában nincsen tisztában a köznevelési törvény pontos
rendelkezéseivel, hatásköre sincs ilyen levél megfogalmazására,
mivel az önkormányzatok felügyeletét a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumhoz tartozó intézményrendszer látja el. Mindezeken felül
az ilyen, jogalkotási garanciális szabályok nélkül kiadott közvetlen
utasítás az Alkotmánybíróság korábbi állásfoglalása szerint
alkotmánysértő is.
E levél kiváló szimbóluma az Orbán-kormány szakmai inkompetenciával
társuló hatalmi arroganciájának. A belügyminiszter a jogállamiság és
az önkormányzatiság elveire fittyet hányva fenyegeti az
önkormányzatokat, miközben a kormány a tömeggyártásban, kétes
minőségben megalkotott törvények végrehajtásának alapvető
feltételeit sem képes biztosítani.
Pintér Sándor munkáját is beteljesületlen ígéretek, felszámolt
szolgálati nyugdíj és kaotikus szervezeti átalakítások szegélyezik.
Ezért felszólítjuk Pintér Sándor miniszter urat, hogy ne alaptalan
és értelmetlen fenyegető levelekre pazarolja idejét, hanem törődjön
a dolgával: biztosítsa az önkormányzatok működési feltételeit,
erősítse meg a közbiztonságot, harcolja ki a rendvédelmi dolgozók
számára a kormányprogramban megígért illetményemelést, és dolgozza
ki a valódi jövőképet biztosító hivatásos életpályamodellt.
Ez lenne a feladat.
Kunhalmi Ágnes,
az MSZP elnökségi tagja
Harangozó Tamás,
frakcióvezető-helyettes,
országgyűlési képviselő
    Kiadó: MSZP
-------------------------------------------------------------------

OS - Súlyos kormánykritika: távozik az ellehetetlenült zöldombudsman
 Utolsó állomásainak egyikéhez érkezett az a szisztematikus munka, amelyet az
Orbán-kormány a környezet- és természetvédelmi intézményrendszer
lerombolásáért a hivatalba lépése óta folytat: az érdemi munka
lehetetlenné válása miatt távozik posztjáról Fülöp Sándor, az
alapjogi biztos jövő nemzedékekért felelős helyettese. Az LMP
szerint a kormányzat a saját alkotmányával is szembemegy az
egészséges környezethez való jog intézményi garanciáinak
leépítésével, a következmény pedig a környezeti értékek eltűnésének,
az ország kiárusításának felgyorsulása lesz.
A magyar ökopolitika egyik legjelentősebb - ráadásul "alulról",
civil kezdeményezésre történt - lépése volt a jövő nemzedékek
érdekeit képviselő országgyűlési poszt létrehozása 2007-ben. Fülöp
Sándor személyében pedig talán a legalkalmasabb embert találták meg
a pozícióra – ezt az utóbbi években végzett ombudsmani tevékenysége
igazolta. A zöldombudsman - mindvégig, amíg csak tehette - annak az
alkotmánybírósági határozatnak a szellemében tevékenykedett, amely
szerint az egészséges környezethez való jog biztosítása terén minden
visszalépés alkotmányellenes, a védelem jogszabályban rögzített
szintje utólag nem csökkenthető. Orbán Viktor kormánya tavaly
egyszerre dobta a kukába a magyar környezetvédelem két legfontosabb
vívmányát, hiszen az önálló zöldombudsman posztját megszüntette,
kiiktatva egyúttal az egyik leghatékonyabb garanciális elemet a
környezetvédelmi jogérvényesítés eszköztárából.

Az LMP számára egyre nyilvánvalóbb, hogy a Fidesz-kormányzat sem a
saját maga számára írt egypárti alkotmányt, sem a nemzeti értéknek
minősülő környezeti és természeti értékeket nem tiszteli. Az ökopárt
már a tavalyi változtatások alkalmával felhívta a figyelmet, hogy a
rögtönzött "alkotmányozás" egyik férges gyümölcseként létrehozott új
ombudsmani szisztéma nem lesz működőképes: a lefokozott "helyettes
alapjogi biztos" nem fogja tudni ellátni a szükséges szintű alapjogi
védelmet, különösen úgy nem, hogy az ehhez szükséges alsóbb szintű
jogszabályok azóta is hiányoznak. A Jövő Nemzedékek Országgyűlési
Biztosa Irodáját - ahonnan az ombudsman összes korábbi munkatársát
eltávolították - nem pótolhatja egy létszámában és szakmailag is
megtizedelt munkatársi gárda.

Fülöp Sándornak köszönjük, hogy a méltatlan körülmények között is
kitartott posztján az utolsó lehetséges pillanatig, most pedig az
egzisztenciális kockázatokat is vállalva demonstrálta, hogy nem
vállalja tovább a kormányzat által ráosztott alibi-ombudsmani
szerepet. Az Orbán-kormányt pedig felszólítjuk, hogy kezelje a
súlyának megfelelően ezt a figyelmeztetést: szüntesse meg az
alkotmánysértő helyzetet, és sürgősen állítsa helyre a Jövő
Nemzedékek Országgyűlési Biztosa korábbi hatáskörét és
függetlenségét.


Jávor Benedek,
az LMP frakcióvezetője,
az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke
    Kiadó: LMP Parlamenti Frakciója
-------------------------------------------------------------------
 
OS - Terápiás kutya segít magyar és szlovák sérült gyerekeknek 
 Munkába áll az első magyar-szlovák szakmai együttműködés során kiképzett terápiás kutya.
Magyar és szlovák sérült gyermekek speciális fejlesztésében vesz
részt Szlovákiában.
A terápiás kutyák alkalmasak többek között mentálisan sérült,
autista és halmozottan sérült gyermekek speciális fejlesztésére,
szociális készségek fejlesztésére, illetve egészséges gyermekek
pedagógiájának támogatására.
A Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány és a  peciálna základná škola s materskou školou (Speciális Alapiskola és Speciális Óvoda) együttműködésében a két
ország között első alkalommal valósult meg speciálisan képzett
terápiás kutya és felvezetőjének kiképzése. A párost Magyarországon
a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány készítette
fel a közös munkára. 2012 szeptemberétől a szlovákiai Nagykaposon lévő speciális iskola diákjaival fognak dolgozni.
További információkkal szolgálunk a sajtó képviselői számára az alábbi elérhetőségeken.
Kapcsolattartó:
Demján Vera
vera.demjan@gmail.com
www.barathegyi.org
    Kiadó: Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány

Megsemmisítő NÉPvélemény(!):

  több mint két évi fideszes kormányzás után százból csak egy magyar tartja jónak a gazdaság állapotát

A Tárki felmérése szerint mind a helyzetértékelést, mind a közeli jövőt illetően ismét mélyponton van a magyarok gazdasági hangulata, hasonlóan a 3-5 évvel ezelőttihez.
 
A társadalomkutató intézet júliusban végzett országos reprezentatív kutatásából - amelynek eredményeit szerdán közölte az MTI-vel - kiderül: az egyre romló helyzetértékelés nem váratlan, hanem néhány éve tartó trend.
 
Ennek ellenére a Tárki figyelemre méltónak ítélte, hogy idén júliusban százból mindössze egy magyar felnőtt tartotta jónak a magyar gazdaság állapotát, és csupán tizenhárman várják a gazdaság javulását egy éven belül.
A megkérdezettek nyolc százaléka értékeli jónak saját anyagi helyzetét, és e tekintetben ugyanennyien várnak javulást a következő egy évben.
A Tárki közleményéből kiderül, hogy a lakosság gazdasági helyzetértékelésére vonatkozó kutatások alapján az elmúlt nyolc évben két mélypont rajzolódik ki: a 2007 és 2009 közötti időszak, valamint a jelenlegi.
(Forrás: MTI 2012.08.28.)*B.Kiss-Tóth László

A Jobbikdevizahitelesek civil szervezeteivel egyeztetett a szükséges változásokról

A Jobbik Magyarországért Mozgalom kezdeményezésére a devizahitelesek érdekeit képviselő civil szervezetek szakértői egyeztettek a párt országgyűlési képviselőivel, Gaudi-Nagy Tamással, Z. Kárpát Dániellel és Lenhardt Balázzsal.
 
Az egyeztetésen képviseltették magukat a Fehér Kéményseprők, a Széchenyi HitelszövetségMakkos Albert közgazdászKovács László, a Banki és Végrehajtási Károsultak Információs Irodájának ügyvezetője, továbbá a Bátor Program szervezői.
 
A résztvevők egyetértettek abban, hogy a kormánynak a devizahitelesek megmentését célzó eddigi lépései elégtelenek, mivel csak a legjobb anyagi helyzetben lévő szűk társadalmi rétegnek nyújtottak érdemi segítséget. Sokadszor bizonyosodott be, hogy a kormány a tehetősek, a gazdagok, nem pedig a kiszolgáltatott százezrek, milliók érdekeit képviseli.
 
A helyzet mielőbbi megoldása érdekében azonnali, radikális lépésekre van szükség.
A legfontosabb, amit a radikális párt két éve követel az Országgyűlésben: az állítólagos devizahitel – ami valójában forinthitel – forintra váltása az eredeti árfolyamon és az akkori hitelkondíciókkal.
A hitelszerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek miatt azokat jogi és fogyasztóvédelmi szempontból haladéktalanul és egységesen felül kell vizsgálni, addig kilakoltatási és hitelfelmondási moratóriumot kell életbe léptetni.
 
A hitelintézeti törvény azonnali módosítására is szükség van, amiről a Jobbik már korábban törvényjavaslatot nyújtott be az egyoldalú szerződésmódosítások kizárása érdekében.
Fel kell lépni hatósági eszközökkel a gombamódon szaporodó pénzügyi behajtó és végrehajtó cégek sokszor tisztességtelen és embertelen gyakorlata ellen.
A résztvevők javasolták egy minősítési rendszer létrehozását, amelyben a pénzintézetek ügyfelei értékelhetik a kapott szolgáltatás minőségét.
Ez ösztönzőleg hatna a bankokra és a hitelezést is felpörgethetné a beruházások beindítása érdekében.
 
Végül az érintettek további együttműködésben állapodtak meg a változatlanul reménytelen helyzetben lévő magyar devizahitelesek érdekképviselete kérdésében - írja közleményében Lenhardt Balázs országgyűlési képviselő, a Jobbik Gazdasági Kabinetének elnöke.
 
/Forrás: Kuruc.info 2012.08.29./*B.K-T.L.

Használaton kívüli mozdonyok rézalkatrészeit lopták el Szolnokon a navajonkik


Három mozdonyból is ellopták a réz alkatrészek javát.
 
A szolnoki fűtőház területén álló 1027-es, 1038-as és 1045-ös Sziliből ismeretlen tettes(ek) nagy mennyiségű réz alkatrészt, így főáramköri kábeleket és csatlakozókat lopott el.
Az esetet a rendőrség vizsgálja.
Ezek egyébként fenntartásból kivont, régóta nem dolgozó mozdonyok, pusztításukat azonban ez nem legalizálja.
(www.Iho.hu 2012.08.28.)*B.Kiss-Tóth László

Változást Hódmezővásárhelyen! Lázár Jánosék elhallgatták a csődötMiért hallgatták el a csődöt Lázár Jánosék? Megéri internetes hirdetésért odaadni egy iskolaépületet? A Jobbik készül a vasárnapi időközi polgármester-választásra Hódmezővásárhelyen./Forrás: barikad.hu 2012.08.28./*B.Kiss-Tóth László


MTI OS Napi Hírlevél

OS - Hányinger, amit a Fidesz művel
 Reagálás Kriza Ákos televíziós nyilatkozatára.
”A kereszténydemokrata frakció támogatja az előterjesztést annak
érdekében, hogy az első lakáshoz jutókat támogassuk”. Ezt a Miskolc
honlapján elérhető jegyzőkönyv tanúsága szerint Ludnik Ferenc KDNP-s
képviselő mondta 2005. május 5-én, a Javaslat az első lakáshoz jutók
pénzügyi támogatásáról szóló 19/2002. (V. 6.) sz. rendelet
módosítására címet viselő előterjesztés vitájában.
Pontosabban: vita nem volt, mert minden bizottság és maga a
közgyűlés is egy emberként támogatta a szocialista városvezetés
javaslatát, s kivétel nélkül meg is szavazta a régit módosító,
20/2015. (V. 5.) számú rendeletet. A közgyűlés mind a 46 jelen lévő
tagja. A fideszesek is. A KDNP-sek is.
A Fészekrakó-problémát nem a szóban forgó a rendelet okozta, de még
csak nem is maga a Fészekrakó program. A támogatási rendszer nagyon
sok, arra érdemes fiatal életét tette könnyebbé. A problémát azok az
aljas emberek okozták (egyikük fideszes kitűzővel a hajtókáján
flangált éveken keresztül a városban), akik csalással,
okirat-hamisítással, a szerencsétlen, nyomorgó emberek
kihasználásával, saját hasznuk reményében elintézték, hogy azok is
igénybe vegyék a programot, akik arra nem is jogosultak.
A Fidesz több mint két éve kormányoz. Mit tett, hogy a
bűncselekmények okozta károkat helyrehozza? Semmit. Szokása szerint
felelősöket keres és jelöl meg, hergeli az embereket, ordenáré módon
hazudozik.
A probléma nem elsősorban a fészekrakókkal van. A probléma azokkal a
magukat jobboldalinak mondó politikusokkal van, akik a gondokat
szándékosan megoldatlanul hagyják, csak azért, hogy a szocialisták
ellen évekkel ezelőtt elindított lejárató kampányuk folytatásával
eltereljék a figyelmet saját tehetségtelenségükről: a selyemréti
strandberuházás kudarcáról, a tapolcai pályázat bukásáról, a
Raiffeisen munkahelyteremtő beruházásának elszalasztásáról, az
önkormányzat katasztrofális gazdálkodásáról, a városfejlesztés
leállításáról, Miskolc tönkretételéről.
Hányinger.
az MSZP miskolci elnöksége
    Kiadó: MSZP
-------------------------------------------------------------------
 
OS - Balog Zoltán miniszter Gerda Hasselfeldttel tárgyalt
 Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere ma hivatalában fogadta és kétoldalú
megbeszélést folytatott a Magyarországra látogató Gerda
Hasselfeldttel, a CSU frakcióvezetőjével.
A tárgyaláson a frakcióvezető kifejezte elismerését azért a
munkáért, amit a magyar kormány és ezen belül az Emberi Erőforrások
Minisztériuma az elmúlt két évben a nagy állami ellátórendszerek
átalakításában végzett. Külön kiemelte az alaptörvény preambulumában
megfogalmazott értékeket.   A megbeszélésen a felek megállapodtak,
hogy folytatják azt az értékalapú szakmai együttműködést, amelyre a
jelenlegi európai helyzetben a korábbinál is nagyobb szükség van.

    Kiadó: Emberi Erőforrások Minisztériuma
-------------------------------------------------------------------
 
OS - Visszakéri az állam a Claims Conferencetől a szabálytalanul felhasznált állami támogatást - Az amerikai szervezet nem számolt el  a holokauszt túlélőinek nyújtott támogatással
 A holokauszt magyar származású, külföldön élő túlélőinek járó juttatások kifizetésével
2007-ben megbízott amerikai szervezet, a Claims Conference a mai
napig nem számolt el szabályosan azzal a támogatással, melyet a
holokauszt túlélőinek nyújtott a Magyar Állam. Gál András Levente
kormánybiztos erről a mai napon tájékoztatta az amerikai és az
izraeli nagykövetséget.
Gál András Levente, a Jó Állam fejlesztési koncepció
végrehajtásának összehangolásáért felelős kormánybiztos az elmúlt
hónapokban többször felszólította a szervezetet a jogszerű
elszámolásra, legutolsó alkalommal június 24-én 60 napos
határidővel, amely letelt, beszámoló azonban továbbra sem érkezett.
Ezért a kormánybiztos az el nem számolt támogatás kamatokkal és
költségekkel növelt összeg visszafizetését kezdeményezi a
szervezettől, ahogy ezt – a magyar és az EU-s joggal összhangban –
más szervezetek esetében is tennék.
    A kormánybiztos kezdeményezi továbbá azt is, hogy a holokauszt
túlélőinek járó támogatások elosztását ezután külföldön és belföldön
is egyaránt a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK)
végezze.
    2007. december 20-án született  meg az a szerződés az akkori
kormány és a MAZSÖK között, amelynek értelmében öt éven keresztül
összesen 21 millió USD összegű támogatást juttat a Magyar Állam, a
holokauszt magyar származású túlélőinek. A MAZSÖK a külföldön élő
holokauszt túlélőknek járó támogatás kifizetésébe az akkori oktatási
miniszter, Hiller István engedélyével egy amerikai-  szervezetet a
Claims Conferencet is bevonta, és szerződést kötött vele.
    A megállapodás értelmében a Magyar Állam a 2007 és 2009-re eső
támogatásokat, összesen 12,6 millió USD-t (1,8 milliárd Ft-ot) át is
utalt a MAZSÖK-nek,  amelynek kétharmadát a Claims Conference kapta
meg, hogy ossza szét a külföldön élő magyar származású túlélők közt.
Ezzel az összeggel a mai napig nem számolt el szabályosan, annak
ellenére, hogy a kormányváltást követően 2010 májusa óta a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a MAZSÖK többször kérte
a szervezetektől a beszámolót.
    A Claims Conference által  eddig benyújtott jelentésből nem
lehet beazonosítani a támogatásra jogosultak személyét és
jogosultságuk jogalapját sem. A jelentés nem alkalmas arra sem, hogy
ellenőrizni lehessen annak valóságát. Az viszont kiderül a
beszámolóból, hogy a pénzek elosztása korántsem volt egyenlő, ami a
Magyarországon élő holokauszt túlélőkre nézve hátrányos
megkülönböztetést jelentett.
    2012. január 3-án  a 2007-ben kötött szerződés helyett,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződést kötött
egymással a Kormány és a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
(MAZSÖK), amellyel leegyszerűsítették volna az elszámolás
folyamatát. Ez az új szerződést a Kormány eljuttatta a Claims
részére, ám a Claims az egyszerűsített elszámolási kötelezettségnek
sem tudott eleget tenni.
    A Magyar Állam a 2011-es juttatások (4,2 millió USD) kifizetését
is szerződésszerűen teljesítette  - az új szerződés megkötését
követő néhány napon belül - átutalta a MAZSÖK részére, amely azonban
 azóta is ott van a MAZSÖK számláján, tekintettel arra, hogy a
szervezet azt a Claimsnek nem utalta tovább, a korábbi
támogatásokról elmaradt elszámolások miatt. A MAZSÖK törvényszerűen
jár el, hiszen az államháztartás rendelkezései nem teszik lehetővé,
hogy eltekintsenek az eddig kiosztott támogatások elszámolástól, az
újabb összeget csak az elszámolást követően utalhatják tovább a
Claims részére.
    Mivel az elszámolást a Claims a mai napig nem nyújtotta be a
Magyar Állam, illetve a MAZSÖK részére, ezért vált szükségessé a
fent említett intézkedések megtétele.
    A kormány és a MAZSÖK célja, hogy az elszámolási vitától
függetlenül a túlélők ne szenvedjenek hátrányt, és mielőbb a
juttatások az arra jogosultakhoz megérkezzenek.
    A kormánybiztos kiemelte, hogy a megfelelő együttműködés
részeként fontos a pontos és határidőben történő elszámolás, a
holokauszt emlékezete és az antiszemitizmus elleni küzdelem
szempontjából.

Budapest, 2012. augusztus 27.
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

-------------------------------------------------------------------
 
OS - Támadás érte a Fradi honlapját
 A Nemzeti Sport Online ma délutáni cikke miatt a Ferencvárosi Torna Club büntető
feljelentést tesz számítógépes rendszerekbe történő illegális
behatolás, valamint szerzői jogok megsértése miatt. Klubunk az
elkövetőkkel szemben kártérítési igénnyel lép fel.
2012. 08. 27-én, délután fél 3 környékén a Nemzeti Sport online
kiadásán a fradi.hu-ra hivatkozva megjelent egy cikk Milan Peric
leigazolásával kapcsolatban.
    A hír tervezetét a fradi.hu saját belső hálózatán tárolta
(karanténba helyezve, amelyről illetéktelenül kép és írás jelent meg
az nso.hu-n), várva arra, hogy az utolsó aláírást követően a
leggyorsabban tudja tájékoztatni a Ferencváros szurkolóit. A cikk a
játékossal kapcsolatos tárgyalássorozat lezárását megelőzően került
nyilvánosságra, amely a Ferencvárosi Torna Club tárgyalási pozícióit
jelentősen gyengítette. A hír maga a fradi.hu-n jelen pillanatig sem
jelent meg, így a hír megjelenésének tényét valótlanul állítja a
Nemzeti Sport Online.
    A Ferencvárosi Torna Club nem csak etikátlannak, hanem ez idáig
példátlannak, és erkölcstelennek is tartja ezt az eljárást.
    A Ferencvárosi Torna Club az ügy lezárulásáig a Nemzeti Sport, a
Nemzeti Sport Online, valamint a hozzájuk kapcsolódó összes médium
akkreditációját – valamint munkatársai szurkolói kártyáját -
visszavonja.
    Tájékoztatjuk továbbá szurkolóinkat, hogy a Videotonnal az
egyeztetés a kölcsönadásról az utolsó simításoknál tart, a vonatkozó
kölcsönadási szerződés még aláírásra nem került.
    Kubatov Gábor
    A Ferencvárosi Torna Club elnöke

-------------------------------------------------------------------
  
OS - Magyarság Háza – a borász szakma találkozóhelye
 A Magyarság Házában működő Magyar Borok Háza-Budai Vár - amely 22 borvidéket bemutató
pincéjével a teljes hazai borkultúrát reprezentálja - a borász
szakma egyik találkozóhelyévé kíván válni.
Solnay János a Magyar Borok Háza-Budai Vár társtulajdonosa , illetve
Papp-Váry Borbála a Magyarság Házát fenntartó Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese bejelentették: dr. Molnár
Péter, a Vindependent Magyar Független Szőlő-és Bortermelők Országos
Szövetsége Egyesület elnökének támogatásával a Magyar Kormány által
elfogadott Forum Hungaricum szakmai koncepcióba illeszkedő
rendszeres borász szakmai találkozóknak, hazai borbemutatóknak
kívánnak helyet adni.   Solnay János szerint együttműködésük a
nemzeti identitásról alkotott kép elmélyítését megcélzó Magyarság
Házával nemcsak e területen, de egy hamarosan a Magyarság Házában
megnyíló, főként magyar alapanyagokból dolgozó és hungarikumokat is
árusító kávézó kialakításának kapcsán is tovább erősödhet.  A
Magyarság Háza vallja, hogy a hazai gasztronómia és borkultúra, az
eredeti magyar alapanyagból, magyar munkaerővel és Magyarországon
előállított élelmiszerek és termékek is hozzájárulnak az egészséges,
a múlt értékeire büszke, de a jövőbe tekintő nemzeti önkép
alakításához, nemzeti érdekeink és értékeink védelméhez, a magyar
kultúra és hagyományok őrzéséhez.   A rendezvényen jelen volt
Tarpataki Tamás agrárpiaci főosztályvezető, a Vidékfejlesztési
Minisztérium képviseletében.  A találkozó résztvevői áttekintették
az idei szokatlanul meleg időjárás miatt korán induló szüret első
tapasztalatait, egyúttal megemlékeztek Haraszthy Ágoston 200 éve
született borászról is.
    Kiadó: Vidékfejlesztési Minisztérium
-------------------------------------------------------------------
  
OS - Devizahitelek
Szombaton, 2012. 08.25-én Kecskeméten a BAÉSZ meghívására rendkívüli megbeszélésre
gyűltek össze a devizahitelesek ügyeiért és a nemzet sorsáért
felelősséget érző szervezetek képviselői. A megbeszélés hat órán
keresztül tartott, ahol az egybegyűltek elkötelezték magukat az
együttműködés mellett, valamint fontosnak tartják, hogy
tevékenységük politikailag is teret nyerjen, a hatékonyabb
érdekérvényesítésért.
Szombaton, 2012. 08. 25-én Kecskeméten a BAÉSZ meghívására
rendkívüli megbeszélésre gyűltek össze a devizahitelesek ügyeiért és
a nemzet sorsáért felelősséget érző szervezetek képviselői. A
megbeszélés hat órán keresztül tartott, ahol az egybegyűltek
elkötelezték magukat az együttműködés mellett, valamint fontosnak
tartják, hogy tevékenységük politikailag is teret nyerjen, a
hatékonyabb érdekérvényesítésért.  A jelenlévők teljes mértékben
egyetértettek abban, hogy a helyzet tragikus és minden nézeteltérést
félre kell tenni a hatékony együttműködés érdekében. A tárgyaló
szervezetek vezetői és képviselői minden devizában nyilvántartott
kölcsönszerződéssel rendelkező adós, a pénzintézetek és a kormány
felé a következő üzenetet küldik:  -A devizában nyilvántartott
kölcsönök esetében, a korlátlan devizaárfolyam felszámítása, a
korlátlan mértékű kamat változtatása, a vételi és eladási árfolyam
közötti kereskedelmi árrés felszámítása a bankok részéről teljes
mértékben törvénytelen és elfogadhatatlan. Nem fogadják el!  -A
tényleges kockázatok és a kockázatok kezelési lehetőségének
elmulasztása kizárólag a pénzintézeteket terheli!   -A bankok által
"viselt" névleges kockázatok nem eredményezhetnek az adósok számára
valós kockázatvállalást!  Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete Erdős
Imre, Kásler Árpád, Töviskesné Dsupin Judit  Bankcsapda Érdekvédelmi
Civil Szövetség Falus Zsolt Ferenc, Mácsai Rozália  Építőipari
Kisvállalkozók Kovács István  Hiteles Magyarok Fóruma Bukovszky
László, Farkas László, Jakus András, Jéga Szabó Gábor, Kovács
Zsuzsanna, Schöck Marietta  Hiteles Mozgalom Szabó József  Magyar
Szociális Fórum Czöndör Gyula
    Kiadó: BAÉSZ Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete
-------------------------------------------------------------------
  
OS - Orvosi kezelés helyett pszichiátriai kényszer
A középkorú nő fulladását a háziorvos pszichés problémának ítélte, ezért a nőt a
pszichiátriára szállíttatta. Onnantól kezdve ha rosszul lett,
automatikusan a pszichiátriára került – hónapokat töltött bent
akarata ellenére. Az orvosi vizsgálat végül kiderítette, hogy a
nőnek súlyos tüdőbetegsége van. Kiderült, a problémája olyan súlyos
volt, hogy végül tüdőátültetésre volt szüksége. Az új tüdővel az
állapota rendeződött, de még most is kirázza a hideg, ha a
pszichiátrián átéltekre gondol
A problémák akkor kezdődtek, amikor az 50-es éveiben járó
székesfehérvári asszony légzése elnehezült, étvágytalanná vált.
Amikor fulladás tört rá, kihívta a háziorvost, aki – a fulladást
pszichés eredetűnek ítélve – a nőt a pszichiátriai osztályra
szállíttatta.  Mivel a nő tiltakozott, bekerülésekor úgy
leinjekciózták, hogy csak másnap tért magához. A kórházban akarata
ellenére tartották bent és – elmondása szerint – ágyához kötözték.
Másfél hónapot töltött a pszichiátrián, miközben kemény
tudatmódosító pszichiátriai szerekkel gyógyszerezték.  Később,
hosszabb idő elteltével a légzési problémák újra súlyosbodtak, így
az ügyeletet kellett hívni. Az orvos a papírokból azt látta, hogy a
nő korábban pszichiátriai kezelt volt, így immár "automatikusan"
szállították a pszichiátriára. Ez alkalommal, mivel félt, már nem
állt ellen, mégis újabb másfél hónapot töltött bent.  Ez idő alatt
újabb légzési rosszullétek törtek rá, emiatt áthelyezték a
sürgősségi belgyógyászatra, ahol bronchitist (hörghurut)
állapítottak meg. Miután erre kezelést állítottak be,
visszahelyezték a pszichiátriára, lévén "pszichiátriai beteg". A
másfél hónap elteltével hazamehetett.  Nem sok idő telt el, és újra
rosszullétek környékezték, újra kékülni kezdett – a mentők már
rutinból szállították a pszichiátriára. Mivel tünetei ezúttal még
súlyosabbak voltak, a pszichiátriáról a sürgősségi belgyógyászatra
került, ahol végül – alapos kivizsgálást követően – megállapították:
végstádiumú krónikus légzési elégtelensége van (ahogy a nő
fogalmazott: kilyukadt a tüdeje), ami csak tüdőtranszplantációval
kezelhető.  A tüdőátültetés megmentette a nő életét, azóta jól van.
2012-ben vette fel a kapcsolatot egy civil szervezettel, amely a
pszichiátriákon történő jogsérelmek kivizsgálásával foglalkozik.
Most együtt vizsgálják, milyen jogi lépések tehetőek az ügyben – az
eset hivatalos vizsgálatok indításához már régi, de a kártérítési
per esetleg sikerrel járhat. A civil szervezet szerint a
pszichiátriákon rendszeresen történnek emberi jogi sérelmek,
visszaélések.    További információ: Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány 06 (1) 342-6355 06  (70) 330-5384
info@cchr.hu
    Kiadó: Állampolgári Bizottság Az Emberi Jogokért
-------------------------------------------------------------------
 
OS - SAJTÓKÖZLEMÉNY
 A Magyarság Házában működő Magyar Borok Háza-Budai Vár - amely 22 borvidéket bemutató
pincéjével a teljes hazai borkultúrát reprezentálja - a borász
szakma egyik találkozóhelyévé kíván válni.
Solnay János a Magyar Borok Háza-Budai Vár társtulajdonosa, illetve
Papp-Váry Borbála a Magyarság Házát fenntartó Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese bejelentették: dr. Molnár
Péter, a Vindependent Magyar Független Szőlő-és Bortermelők Országos
Szövetsége Egyesület elnökének támogatásával a Magyar Kormány által
elfogadott Forum Hungaricum szakmai koncepcióba illeszkedő
rendszeres borász szakmai találkozóknak, hazai borbemutatóknak
kívánnak helyet adni.   Solnay János szerint együttműködésük a
nemzeti identitásról alkotott kép elmélyítését megcélzó Magyarság
Házával nemcsak e területen, de egy hamarosan a Magyarság Házában
megnyíló, főként magyar alapanyagokból dolgozó és hungarikumokat is
árusító kávézó kialakításának kapcsán is tovább erősödhet.  A
Magyarság Háza vallja, hogy a hazai gasztronómia és borkultúra, az
eredeti magyar alapanyagból, magyar munkaerővel és Magyarországon
előállított élelmiszerek és termékek is hozzájárulnak az egészséges,
a múlt értékeire büszke, de a jövőbe tekintő nemzeti önkép
alakításához, nemzeti érdekeink és értékeink védelméhez, a magyar
kultúra és hagyományok őrzéséhez.   A rendezvényen jelen volt
Tarpataki Tamás agrárpiaci főosztályvezető, a Vidékfejlesztési
Minisztérium képviseletében.  A találkozó résztvevői áttekintették
az idei szokatlanul meleg időjárás miatt korán induló szüret első
tapasztalatait, egyúttal megemlékeztek Haraszthy Ágoston 200 éve
született borászról is.   További információ: Papp-Váry Borbála
kommunikációs vezérigazgató-helyettes Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
T:  06 1 795 2623 sajto@bgazrt.hu
    Kiadó: Vidékfejlesztési Minisztérium
-------------------------------------------------------------------
  
OS - Szijjártó Péter részt vesz az amerikai republikánus elnökjelölő konvención
 Ezen a héten tartja elnökjelölő konvencióját az amerikai Republikánus Párt, amelyen
küldöttek döntenek a párt elnök- és alelnökjelöltjének személyéről.
Ezen a héten tartja elnökjelölő konvencióját az amerikai
Republikánus Párt, amelyen küldöttek döntenek a párt elnök- és
alelnökjelöltjének személyéről. Az eseményen részt vesz Szijjártó
Péter, külügyi és külgazdasági államtitkár, aki háromnapos kint
tartózkodása alatt több megbeszélést is folytat republikánus
kongresszusi képviselőkkel és a republikánus párt külügyi vonalát
meghatározó tisztségviselőkkel. Az államtitkár meghívást kapott a
republikánus kormányzók, valamint a kongresszusban vezető tisztséget
betöltő republikánus képviselők tiszteletére rendezett programokra
is.
    Kiadó: Kormányszóvivői Iroda
-------------------------------------------------------------------
  
OS - A DK az E.ON visszavásárlás részleteit firtatja
 Hogyan érintené ekkora összeg kifizetése az államadósságot? Hogyan viszonyulna
ekkora összeg előteremtése a magán-nyugdíjpénztári megtakarítások
államosítása révén az állam kezébe került összeg sorsához?
KÖZLEMÉNY  Molnár Csaba írásbeli kérdést intézett Orbán Viktorhoz,
amelyben a bejelentett E.ON visszavásárlás részletei felől
érdeklődik. A Demokratikus Koalíció ügyvezető alelnöke azt tudakolja
a miniszterelnöktől, hogy mit kívánnak visszavásárolni? Az E.ON
korábban megvásárolta a MOL gáz-üzletágát, több magyarországi
elektromos energiát, illetve gázt forgalmazó céget. Melyet
(melyeket) kívánják visszavásárolni?  A DK arra is kíváncsi, miből
kívánják kifizetni a vételárat? Orbán Viktor ugyanis számos
alkalommal mondta el, hogy kormányának gazdaságpolitikájában
központi cél az államháztartás hiányának, illetve az államadósságnak
csökkentése. Sajtóinformációk szerint az E.ON-nal korábban
folytatott tárgyalásaikon egymilliárd eurót jelentősen meghaladó
összegről volt szó. Honnan kívánják ezt az összeget előteremteni?
Hogyan érintené ekkora összeg kifizetése az államadósságot? Hogyan
viszonyulna ekkora összeg előteremtése a magán-nyugdíjpénztári
megtakarítások államosítása révén az állam kezébe került összeg
sorsához?  Kérdéses továbbá, hogy milyen megfontolásból kívánják
kifizetni a milliárd eurós nagyságrendű összeget? Milyen előnyt
várnak a tranzakciótól?  Orbán Viktor a Vállalkozók Szövetségének
rendezvényén előadta azt a szándékát, hogy a közművek non-profit
szervezetként működjenek. Összefügg-e az E.ON kivásárlására vonatkozó
kezdeményezés ezzel a törekvéssel? Ebből további kérdések adódnak:
Tervezik-e a további áram- és gázszolgáltató cégek visszavásárlását?
Milyen összeget szánnak a további visszavásárlásokra, és miből
kívánják azt fedezni?  A vízművek, gázművek, elektromos művek vizet,
gázt, elektromos áramot szállítanak a felhasználóknak: vállalatoknak
és lakossági fogyasztóknak. Ez a tevékenység a szolgáltatóknak
árbevételt eredményez, és költségekkel jár. Ennek különbsége a
nyereség. A tevékenység folytatásához szükséges fejlesztéseket ebből
a nyereségből szokták finanszírozni, ha pedig hitelt vesznek fel,
azt a nyereségből fizetik vissza. Ennek figyelembe vételével
fogalmazódik meg a következő kérdés:  Ha megvalósítják a közművek
non-profit szervezetként való működtetését, miből fogják
finanszírozni azok fejlesztést, . szükségszerű korszerűsítést célzó
beruházásait?  Molnár Csaba arra kéri Orbán Viktort, hogy a
képviselői munka segítésére vonatkozó törvényi kötelezettségének
eleget téve valamennyi kérdésemre tételesen, érdemben, a valóságnak
megfelelően, írásban válaszolni szíveskedjék!
    Kiadó: Demokratikus Koalíció
-------------------------------------------------------------------
  
OS - Elfogadhatatlan a Székely Mikó Kollégium újbóli államosítása
 A Lehet Más a Politika parlamenti frakciója tiszteletben tartja a román állam
bíróságának függetlenségét, de a Székely Mikó Kollégium ügyében
hozott példátlan ítéletét elfogadhatatlannak tartja, és a szeptember
1-jén, Sepsiszentgyörgyön tüntetőket támogatásáról biztosítja,
valamint az ügy európai szintű képviseletéhez is minden segítséget
megad.
A Székely Mikó Kollégium mint 150 éves tanintézmény a történelmi
Háromszék (ma Kovászna megye) egyik legnagyobb és legeredményesebb
magyar tannyelvű gimnáziuma.
Az alapfokú bírósági ítélet nyomán az iskolaépületet ismét
államosították, és a református egyházat – amely jogos tulajdonosa
az épületnek – kártérítés kifizetésére kötelezték. Markó Attila
államtitkárt és Marosán Tamás volt egyházi jogi tanácsadót
három-három év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, Silviu Clim
igazságügyi minisztériumi volt tanácsadó pedig három év
felfüggesztett börtönbüntetést kapott hivatali visszaélés és
korrupció gyanúja miatt.
A Lehet Más a Politika parlamenti frakciója a román állam
bíróságának függetlenségét tiszteletben tartva a Mikó Kollégium
ügyében hozott ítéletét elfogadhatatlannak, az erdélyi magyarság
számára nagyon károsnak és bizonytalanságot keltőnek tartja.
Sajnos Magyarországon az igazságszolgáltatás úgynevezett reformja
bebizonyította: ha az állampolgárok bizalma megrendül az
igazságszolgáltatásban, akkor végső soron a demokráciát, a
demokratikus berendezkedést éri helyrehozhatatlan kár, amely csak a
gyűlölködésnek és a szélsőségeseknek kedvez. Ez pedig - különösen
Erdélyben - nem lehet célja egyik felelős politikai erőnek sem.
A Lehet Más a Politika képviselőcsoportja minden segítséget megad
mindazoknak, akik kiállnak a Székely Mikó Kollégium ügyéért, és
szeptember 1-jén, Sepsiszentgyörgyön részt vesznek az Igazság Napja
nevű tüntetésen. Pártcsaládunkon, az Európai Parlament zöld
frakcióján keresztül uniós szinten is támogatni fogjuk Winkler
Gyula, Sógor Csaba és Tőkés László EP-képviselők beadványát, hogy az
EU is minél komolyabb figyelemmel kísérje az ügy további
fejleményeit. Ugyanakkor az LMP felszólítja a magyar kormányt, hogy
minden diplomáciai eszközzel támogassa a Székely Mikó Kollégium
ügyét.

Jávor Benedek
frakcióvezető

Dorosz Dávid,
az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának tagja

Ertsey Katalin,
az Országgyűlés Külügyi bizottságának tagja
    Kiadó: LMP Parlamenti Frakciója
-------------------------------------------------------------------
  
OS - A Fidesz sem képes megoldani a Fészekrakó-problémát
 Immár hét éve annak,hogy Miskolcon kezdetét vette a Fészekrakó-probléma. Hét éve annak,
hogy az MSZP végigasszisztálta az Avas lakótelep tömeges
elcigányosítását, melynek eredményeként az új lakóknak köszönhetően
2010-ben valamennyi avasi körzetben meg is nyerték a választásokat.
A fészekrakókban rejlő politikai hasznot tehát learatták a
romajogvédő szocialisták, a bukást pedig meghagyták azoknak a
tisztességes avasi és diósgyőri lakosoknak, akiknek az életét ezzel
évekre ellehetetlenítették.
Ezek után a törvénytisztelő miskolciak többek között azért szavazták
meg a Fidesz kétharmadát, hogy a kormánypárt könnyen elháríthassa a
megoldás útjában álló esetleges jogi akadályokat, és a lehető
leggyorsabban felszámolja a Fészekrakó-problémát.       Ehhez képest
ma még mindig csak jövőbeni nagy ívű – és titkos – tervekről
hallhatunk, valamint azokról a hatósági ellenőrzésekről, melyek
eredményeként a fészekrakók egy része az Avast elhagyja ugyan, de a
várost már esze ágában sincs. Vagyis két év alatt a Fidesz nem
megoldotta a Fészekrakó-problémát, hanem szétszórta azt Miskolc
különböző pontjaira a Győri kaputól Perecesig.          A Jobbik a
megoldást továbbra is az érintett ingatlanok önkormányzati
kisajátításában és olyan szigorú rendvédelmi intézkedésekben látja,
melyek eredményeként a fészekrakók vagy megszokják a Jobbik által
elvárt rendet, vagy megszöknek innen. A szocialistákkal ellentétben
mi nem fogjuk őket marasztalni          Jakab Péter, a Jobbik
miskolci önkormányzati képviselője
    Kiadó: Jobbik Magyarországért Mozgalom
-------------------------------------------------------------------
  
OS - Elfogadhatatlan állapotok Magyarország egyes megyéiben
 A Fidesz megszorító politikája miatt lehetetlen helyzetbe került önkormányzatok nemcsak
Hevesben, hanem más megyékben is forráshiánnyal küszködnek és csupán
az állam által biztosított önhikiből tudják megoldani többek között
a közétkeztetést.
Heves város önkormányzata – miután a kifizetetlen szállítói
tartozások meghaladták a 400 millió forintot és további egymilliárd
forintos követeléssel álltak elő a hitelezők – az adósságrendezési
eljárás megindítását kérte.
Ha viszont elfogy a pénz, a számlavezető pénzintézet beszünteti a
hitelezést, a közétkeztetést szolgáltató cég pedig inkasszót tesz az
önkormányzat számlájára. Ilyenkor egy lépés marad: az önkormányzat
kéri a bíróságtól az adósságrendezés elrendelését. De ”az
önkormányzatnak az adósságrendezés alatt is biztosítani kell a
közétkeztetést, mert az alapfeladat.”
Ez tarthatatlan helyzet. Heves városhoz hasonlóan vajon még hány
önkormányzat küzd hasonló problémákkal?
Elmaradt a kormány által ígért új munkahelyek létesítése,
folyamatosan nő a felszámolás alatt álló, korábban iparűzési adót
fizető vállalkozások száma. A városok a megmaradt kevés
adóbevételből próbálják kipótolni a közoktatási normatívát, a
kistérségi központi orvosi ügyeletet, a diákok étkezését.
Kérdéses, meddig kapnak meleg ételt, nemcsak itt, hanem az ország
több pontján is? Arra sincs garancia, hogy a jövőben tudják-e a
gyermekek számára biztosítani a napi legalább egyszeri meleg ételt.
Meddig jár az ”ingyenebéd” a szociális otthonok lakóinak, és az
ellátásra szoruló időseknek?
Jól van ez így, kedves kétharmados fideszes döntéshozók?
Simon Gábor,
az MSZP elnökhelyettese,
a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke
Bangóné Borbély Ildikó,
az MSZP elnökségi tagja
    Kiadó: MSZP
-------------------------------------------------------------------
 
OS - Az ombudsman a bentlakásos intézmények dohányosainak lehetőségeiről (1. rész)
A nemdohányzók védelméről szóló törvény jelenleg nem teszi lehetővé zárt légterű
dohányzóhely kialakítását az ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos
intézményekben. Azokban pedig, ahol egészségügyi szolgáltatást is
nyújtanak, az udvaron sem lehet dohányozni. Az emberi erőforrások
minisztere az ombudsmannak azt írta, hogy a visszajelzéseket gyűjtve
elképzelhetőnek látja a szabályok bizonyos módosításait.
A bentlakásos intézményekben, főleg az idősek otthonában élő
dohányosok helyzete januártól jelentősen megváltozott: többnyire
csak az intézményt elhagyva, annak bejáratától öt méterre
gyújthatnak rá. Az ombudsmanhoz nagy számban forduló panaszosok
közül többen azonban még ott sem, mert az intézmény bejáratánál
buszmegálló van, nekik tovább kell menniük. Sokszor ezt képtelenek
megtenni, idős koruk, mozgáskorlátozottságuk miatt ugyanis ki vannak
szolgáltatva az őket ellátó személyzet jóindulatának is. A
cselekvőképességben korlátozottak pedig, még ha fizikai értelemben
képesek is megközelíteni a legközelebbi dohányzóhelyet, ápolói
felügyelet, kíséret híján ezt nem tehetik meg.
Szabó Máté ombudsman vizsgálatában arra kereste a választ, hogy
vajon a bentlakásos szociális intézményekben élők dohányzását - az
intézményi jellegre tekintettel - indokolt-e általánosságában
megtiltani, vagy az emberi méltóságból eredő önrendelkezési jog
érvényesülésére tekintettel a szabályozás során meghatározó
tényezőnek kellene-e tekinteni a benntartózkodás jellegét, az
életvitelszerűséget. A biztos álláspontja szerint a jogalkotó
alapvetően két esetben engedélyezte kivételes jelleggel a zárt
légterű dohányzóhelyek kialakítását. Egyrészt van egy meghatározott
munkavállalói kör, amely a munkahely, munkakörnyezet, illetve a
munkavégzésből adódó speciális körülmények miatt a nyílt légtérben
való dohányzással súlyosan veszélyeztetné a maga vagy más élet- és
vagyonbiztonságát; másrészt a jogalkotó figyelembe vette az
érintettek egy bizonyos helyen tartózkodásának okait és jellegét.
Ennek alapján a büntetés-végrehajtási intézményekben és a rendőrségi
előállító helyiségekben, fogdákban, az őrzött szálláshelyeken a
fogvatartottak, továbbá a pszichiátriai intézetben a pszichiátriai
betegek esetében az érintettek ott-tartózkodásának különleges
jellemzője, életvitel-szerűsége – illetve esetlegesen a nyílt
légtérben kialakított dohányzóhelyre történő kísérés, ellenőrzés,
felügyelet problémájának megoldatlansága – indokolja a főszabálytól
való eltérést, azaz a zárt légterű dohányzóhely kialakításának
lehetőségét.
    Kiadó: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
-------------------------------------------------------------------
   
OS - Az ombudsman a bentlakásos intézmények dohányosainak lehetőségeiről (2. rész)
Az ombudsman álláspontja az, hogy az ápolást, gondozást nyújtó
szociális intézményekben ellátottak tartózkodásának alapvető
jellegét elsősorban az adja meg, hogy ott életvitelszerűen laknak,
azaz az intézmény az otthonuk. Az ember az otthonában főszabály
szerint tetszése szerint élhet önrendelkezési jogával, bizonyos
kivételekkel (az otthonában sem követhet el bűncselekményt,
szabálysértést). A bentlakásos intézmények lakóinak magánszférája
értelemszerűen nem lehet korlátlan, hiszen az ápolás, gondozás
elsődleges célja mellett ezen intézményekben törekedni kell a békés,
nyugodt, konfliktusmentes együttélésre, továbbá a nemdohányzó
ellátottak érdekeinek, egészségének védelmére is. Mindemellett a
biztos hangsúlyozta, hogy az ellátottak önrendelkezése a dohányzás
tekintetében teljes mértékben nem korlátozható alkotmányosan.
Az alapvető jogok biztosa a jelenlegi szabályozást ellentétesnek
találta az önrendelkezési joggal, ezért felkérte az emberi
erőforrások miniszterét a jogszabály módosítására.
A jelentés a http://www.ajbh.hu/allam/jelentes/201202710.rtf oldalon
olvasható.
    Kiadó: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
-------------------------------------------------------------------
  
OS - Kazánpályázat: az NFM megpuccsolta Matolcsyt
 Szakértők szerint legfeljebb egy hétig élhet az a pályázat, amit a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium hirdetett meg a lakások fűtéskorszerűsítésére: a 864
millió forintos keret várhatóan néhány nap alatt elfogy, legfeljebb
ezerötszáz háztartáson segít. Az LMP szerint a tárcának vissza kell
térnie a Fidesz választási programjához, amely évente a
lakásállomány 10 százalékának energiahatékonysági korszerűsítését
ígérte.
A Fidesz két éve még úgy látta, a legjobb üzlet az energetikailag
elavult lakások szigetelésének, nyílászáróinak és fűtésének
modernizálása. 2010-es választási programjuk Matolcsy György által
írt gazdasági fejezetében az szerepel, hogy egy országos
energiahatékonysági program fellendítené az építőipart, évente a
lakásállomány 10 százalékának felújítása 80 000 építőipari
munkahelyet teremtene, és ez a befektetés kevesebb, mint 10 év alatt
megtérülne. A magyar gazdaságra ráférnének ezek az ösztönző hatások,
és a kormány sem bővelkedik a jobbnál jobb energiaipari
befektetésekben – például az 500 milliárdos MOL-részvény vásárláson
eddig 170 milliárdot vesztettek.

Látszólag próbálják megvalósítani eredeti gazdaságprogramjuknak ezt
az ígéretes fejezetét, csakhogy az Orbán-kormány eddigi működése
alatt csak olyan lakossági energiahatékonysági pályázatokat
hirdettek meg, amelyeket a politikai blöff kategóriájába lehet
sorolni. Tavaly nyáron mindössze 1,6 milliárdot szántak néhány száz
lakás hőszigetelésére, most pedig 864 milliót osztanának szét
kazáncserére és napkollektorok felszerelésére, amiből legfeljebb
1000-1500 rendszer újulhat meg. Miközben - ha tartanák magukat az
ígért tempóhoz - évente 420 ezer lakás energetikai korszerűsítését
támogatnák.

Ehelyett látszatmegoldásról van szó, amit a potenciális pályázók
körének mesterséges leszűkítése is jelez: kizárólag a kormányzati
portálon ügyfélkapuval rendelkező természetes személy pályázhat,
amennyiben az ügyfélkapun kívül a pályázati portálra is regisztrál -
ez a dupla szűrés (a várhatóan pár napos terminusra, a hozzáférés és
a digitális írástudás korlátaira is tekintettel) családok százezreit
zárja el a lehetőségtől.

Matolcsy György 2010-ben valószínűleg még tudott számolni, az akkor
meghirdetett lakáskorszerűsítési programmal az ökopárt maximálisan
egyetért. Ami azonban az ígéretek helyett történik, abból csak arra
tudunk következtetni, hogy az NFM megpuccsolta a gazdasági
minisztert. A minimális költségvetésű álpályázatok helyett a
széndioxid-kvótabevételekből folyamatosan feltöltött Zöld Beruházási
Rendszer működtetését, egy jelentős büdzséjű lakossági klímaalap
felállítását, és az uniós forrásoknak az értelmetlen
látványberuházásokról az energiahatékonysági területre történő
átcsoportosítását javasoljuk. Olyan programokat, amelyek csökkentik
a családok kiadásait és az ország importfüggőségét, bővítik a
foglalkoztatást, és helyzetbe hozzák a magyar kisvállalkozásokat.


Jávor Benedek,
a Fenntartható fejlődés bizottságának LMP-s elnöke
    Kiadó: LMP Parlamenti Frakciója
-------------------------------------------------------------------
 
OS - A Belügyminisztérium közleménye
 A Belügyminisztérium segíti a hősi halottak hozzátartozóit
A Belügyminisztérium a tanévkezdés előtt sem feledkezik meg azok
hozzátartozóiról, akik szolgálatteljesítés közben vesztették
életüket.  A belügyminiszter döntése alapján a Duna Palotában
megtartott ünnepség keretében Kontrát Károly parlamenti államtitkár
harminchat gyermeknek és jelen lévő hozzátartozóiknak tanévkezdést
segítő, beiskolázási támogatást adott át.  A tárca erkölcsi
kötelességének tartja, hogy támogassa a hősi vagy szolgálati
halottak családjait, anyagi segítséget is nyújtva hozzájáruljon a
tanévkezdéshez.
    Kiadó: Belügyminisztérium
-------------------------------------------------------------------
   
OS - Azonnali intézkedéseket a lőrinci krízis ellen!
 A Malév-csőd után újabb szörnyű hír XVIII. kerületieknek: 2012. december elsejével a
Dunaferr bezárja az egyik legnagyobb múltra visszatekintő gyárát, a
Lőrinci Hengerművet. Az MSZP azonnali cselekvésre szólítja fel a
városrész fideszes polgármesterét!
Az újabb fájdalmas döntés egyenes következménye az Ughy Attila
XVIII. kerületi fideszes polgármester és országgyűlési képviselő
parlamenti szavazataival is támogatott kormányzati gazdaságpolitika
kudarcának, amelynek folyományaként ma már sok évtizedes múlttal
rendelkező termelő vállalatok is sorra hagyják el Magyarországot.
A hengermű bezárása a Malév tönkretétele után újabb súlyos csapást
mér a pestszentlőrinci családok megélhetésére, ezért meggyőződésünk,
hogy azonnali intézkedésekre van szükség.
Ezért ma levélben arra szólítottuk fel Ughy Attilát, hogy
haladéktalanul vizsgálja meg, miként tud az önkormányzat
állásajánlatokat eljuttatni a gyárkapun kívülre kerülő dolgozók
számára. Felszólítottuk arra is, hogy hozzon döntést egy átmeneti
önkormányzati segélyalap felállításáról a nehéz helyzetbe kerülő
munkavállalók megsegítése érdekében.
Az Ughy Attilára váró intézkedésekről, azok menetrendjéről a neki
küldött levelünkben azonnali felvilágosítást kértünk. Várjuk
polgármester úr válaszát!
Szaniszló Sándor,
fővárosi képviselő,
volt kerületi alpolgármester
    Kiadó: MSZP
-------------------------------------------------------------------
  
OS - Roma integráció a cserkésztáborokban
 Együtt sárkányhajóztak, számháborúztak és tisztelegtek a cserkészek
táborozási hagyományai szerint a szociálisan hátrányos helyzetű
gyermekek Zánkán, a Magyar Cserkészszövetség Erzsébet táborában.
A nyár mindenkinek a szabadság, a nyaralás és az élmények évszaka. A
Magyar Cserkészszövetség azzal a céllal rendezte meg táborát, hogy
minél több fiatal találkozhasson a cserkészekkel  és kaphasson
ízelítőt a cserkészek több, mint 100 éves táborozási
tapasztalatából. Emellett a "CserKészen az életre" program keretein
belül olyan gyermekeknek kívántak lehetőséget teremteni
kikapcsolódásra, akiknek egyébként nincs esélyük nyaralni, mert
szüleik anyagi lehetőségei nem engedi ezt meg. Mint elmondták: sokuk
számára ez jelentette az egyetlen alkalmat és lehetőséget arra, hogy
a nyári szünetben kimozduljanak otthonukból. Jó páran még
szülőfalujuk határát sem lépték át, s voltak olyanok is, akik
egészen zárt közösségből érkeztek. A tábor további célja, hogy a
roma integrációt elősegítse – helyi, regionális és országos szinten
is. A szervezők olyan struktúrát alakítottak ki az együttműködésre,
mely segítségével roma és nem roma szervezetek, intézmények közösen
dolgoznak a felmerülő problémák megoldásán és ezen keresztül a valós
integráció, azaz közösségben-lét megteremtésén. Vidéken sokaknak
nincs lehetőségük arra, hogy közösségbe tartozzanak, hiszen vagy
nincs a környékükön ifjúsági szervezet, vagy az anyagi feltételeik
hiányoznak. A "CserKészen az életre" táborban ez másképp volt. A
Magyar Cserkészszövetség számára ugyanis kiemelten fontos a
társadalmi különbségek – lehetőség szerinti - mérséklése, a
társadalmi problémák megoldásában való aktív részvétel. Így vehettek
részt vidéken élő,  rossz anyagi helyzetű, roma gyerekek a táborban.
Egyedülálló lehetőség nyílt tehát számukra, s nem csupán rajtuk
múlt, hogy élni tudtak vele. Mint Bencze Dávid programigazgató
elmondta:  "A táborozó roma fiatalok éppúgy élvezték a többi
programot, mint a többi résztvevő. Együtt kirándultak,
számháborúztak, sportoltak, strandoltak a többiekkel. Ugyanakkor a
program során lehetőségük volt arra is, hogy egy-egy tábortűz,
sárkányhajózás, bográcsban főzés erejéig külön legyenek a saját
közösségükben. A táborban nemcsak a közösségi létet tanulhatták meg,
hanem többek között a csomózás, tűzrakás, kézművesség mesterségét
is. A cserkészvezetők arról számoltak be, hogy nagyon sok
szeretetet, lelkes visszajelzést kaptak a hátrányos helyzetű
gyermekektől. Nekem is öröm volt látni a sok csillogó szempárt. " A
cserkészet ezzel lényegében eléri a célját, hiszen együtt táboroznak
olyan gyerekek, akik a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből érkeznek
– s barátságok szövődnek közöttük. A cserkészközösség erre kiváló
lehetőséget nyújt, hiszen az egyenruhában, vagy a tábori körülmények
között eltűnnek a társadalmi különbségek. További információ:
mcssz@cserkesz.hu  I  www.cserkesz.hu  Kép letölthető:
http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/roma-integracio-cserkeszen-taborokba
n
    Kiadó: Magyar Cserkészszövetség
-------------------------------------------------------------------
 
OS - Hammerstein Judit a Velencei Biennálén megnyitotta a Spacemaker című kiállítást
 A Velencei Építészeti Biennálé magyar pavilonjában Hammerstein Judit kultúráért felelős
helyettes államtitkár megnyitotta a Spacemaker című kiállítást. A
tárlat augusztus 27-28-án a szakma és sajtó számára, 29-től november
25-ig pedig a Velencébe látogató nagyközönség számára is látható.
A 13. Velencei Nemzetközi Építészeti Kiállításon Hammerstein Judit,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős helyettes
államtitkára a magyar pavilonban 2012. augusztus 27-én megnyitotta
azt a kiállítást, amely hazánkat képviseli a seregszemlén, s melynek
kurátora Bachmann Bálint és Markó Balázs.  "A kiállítás, a modellek
megszületése széles hazai és nemzetközi bázison alapul, és
építészhallgatók százai vettek részt a megvalósításban. Egy
sokszereplős közösségi tér működésének sikeres kísérletét láthatjuk
itt, egy működő, önmagát újra- és újraértelmező modellt" – mondta a
megnyitón Hammerstein Judit.  A Velencei Építészeti Biennálé a világ
legjelentősebb szakmai kiállítása, amelyet 1980 óta, kétévente
rendeznek. Az idei seregszemlén 55 önállóan megjelenő ország mellett
66 kiállító is szerepel. Magyarország a kezdettől fogva részt vesz a
Velencei Biennálén, melynek a magyar kiállítását 2001 óta nyilvános
pályázat formájában választja ki a Műcsarnok igazgatója – a
kiállítás nemzeti biztosa – által felkért szakmai zsűri. Az idei
pályázatra tizenketten jelentkeztek. A pályaműveket héttagú zsűri,
köztük az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős
Államtitkárságának képviselője bírálta el. Egyhangú döntésük alapján
a tárlat megvalósítására Bachmann Bálintot és Markó Balázst kérték
fel. A nyertes projekt 560 darab, 21x21 cm-es alumíniumlapra
tervezett, fehér színű építészeti modellből összeálló installáció,
amely modell-erdőként helyezkedik el a természetes fénnyel
megvilágított pavilonban. A nagyszabású installációt a Műcsarnok
diákok számára kiírt Tér-Kép pályázatának legjobb makettjei,
valamint Kelle Antalnak a geometrikus és az organikus formák
átjárhatóságának kérdését felvető szoborinstallációi egészítik ki. A
kiállítást Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Kulturális
Alapon keresztül 40 millió forinttal támogatta.
    Kiadó: Emberi Erőforrások Minisztériuma
-------------------------------------------------------------------
 
OS - Reagálás a Jobbik sajtótájékoztatójára
Érthetetlen és indokolatlan a Jobbik részéről az a támadás, amelyet
a Terrorelhárítási Központ és annak főigazgatója, Hajdu János ellen
indított. Egy olyan párt, amelyik programjában a normák és törvények
betartatását, a rend, a nyugalom biztosítását, a szervezett bűnözés
felszámolását tűzte ki célul, miért kritizálja egy magas szakmai
színvonalon működő szervezet munkáját? A TEK már számtalan esetben
bebizonyította, hogy az egyik leghatékonyabban működő szervezet a
kiemelten veszélyes helyzetek kezelésére, elég ha az Etiópiában,
Líbiában és Thaiföldön bajba jutott emberek kiszabadítására,
hazahozatalára gondolunk. A TEK eredményeit a hazai társszervezetek
és a világ vezető titkosszolgálatai is elismerik, ezért a Jobbik
bírálatát alaptalannak tartom.  Csampa Zsolt országgyűlési képviselő
    Kiadó: FIDESZ frakció
-------------------------------------------------------------------
 
OS - Egészségtelen ügy: csoportos elbocsátás
 Hiába parádézik Orbán Viktor a Nestlé-gyár 150 új munkahelyének
 létesítésén, miközben 541
dolgozót bocsátanak el a négy szabolcsi kórházat működtető
Egészségügyi Holdingtól, nyolcszáz főt pedig a Dunaferrből. Hol van
miniszterelnök által ígért egymillió új adófizető munkahely vagy
akár csak a töredéke?
Az Egészségügyi Holding Zrt. (EH) négymilliárd forintos adósságot
halmozott fel. A mostani csoportos elbocsátásból 700 milliós
megtakarítást remélnek, míg további – racionalizálásnak nevezett –
tevékenységgel összesen 1,5 milliárd forintot spórolnának.  Ezt a
négy általuk működtetett kórház összevonásával érnék el. Nagy a
félelmünk azonban, hogy ez a kórházösszevonás illetve racionalizálás
további elbocsátásokhoz vezet.
Megengedhetetlen, hogy éppen az egészségügyben legyenek
elbocsátások. Az amúgy is emberhiánnyal küszködő ágazatba nem
elbocsátani, hanem felvenni kellene, nem a pénzt kellene kivonni,
hanem a megfelelő működéshez forrásokat teremteni.
Félve kérdezzük az örökké optimista és folyton nagyot mondó fideszes
kormányzattól: mi lesz az amúgy is hátrányos helyzetben lévő
szabolcsi térség egészségügyi ellátásával, ha folytatódnak a
csoportos leépítések, csökkennek a források? Hogyan tudja majd
ellátni az alapvető szolgáltatásokat az EH, ha megválik a
háttérszolgáltatásokat végző dolgozóktól? Nem fog megroppanni a
teljes egészségügyi működtetés a térségben?
Az Orbán-kabinet kapkodása és rossz döntései nyomán az egészségügy
agonizál, a munkahelyek száma stagnál. Ha a Fidesz-kormány szeretné
megállítani a népesedés csökkenését és az egészségi állapot
romlását, illetve valóban célja a hosszú távú munkahelyteremtés,
akkor hallgasson az MSZP-re, és szétverés helyett erősítse az
egészségügyet, a munkahelyek számának növekedését pedig az összes
ágazatban minden lehetséges eszközzel támogassa!
Gúr Nándor,
az MSZP alelnöke,
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság elnöke
    Kiadó: MSZP
-------------------------------------------------------------------

OS - LMP: Friss foglalkoztatási adatok: nő az út szélén hagyottak száma
 Látszólag javuló foglalkoztatottság, magas szinten stagnáló munkanélküliség – első
látásra ez látszik a KSH legfrissebb adataiból. A részletekből
azonban az is kiderül, hogy a javulás jelentős része a nettó
negyvenhét ezer forintot kereső, immár százezernyi közmunkás
számának növekedéséből származik, miközben a fiatalok
munkanélkülisége huszonnyolc százalékra nőtt és egy átlagos
munkanélküli tizenöt hónapig semmilyen jövedelemre nem számíthat.
Az adatok a Fidesz-kormány társadalompolitikájának következményeit
egyértelműen tükrözik: hiába növekedett papíron a foglalkoztatotti
létszám a munkanélküliek száma érdemben nem csökkent. A látszólagos
növekedés jelentős részben a közmunkások számának bővítéséből
származik, akik elől gyakorlatilag elzárták a valódi munkaerőpiacra
vezető utat. Emellett az öt főnél többet foglalkoztató vállalatoknál
alkalmazott, tehát jellemzően rendezett, stabil körülmények között
foglalkoztatott emberek száma közel harmincezer fővel csökkent
tavaly nyár óta: vagyis a bővülés másik része a bizonytalan,
kiszolgáltatott foglalkoztatás terjedéséből következik.
A számok rámutatnak: Orbán Viktor iránymutatásának megfelelően a
munkaerő-piacra visszaterelt csoportok a munkanélküliek táborát
gyarapítják. A nyugdíjszerű ellátások helyett pedig az új Munka
Törvénykönyvének hatályba lépésével marad a három hónapi
álláskeresési járadék – miközben a munkanélküliség átlagos
időtartama közel másfél év. Egy átlagos munkanélküli tehát tizenöt
hónapon keresztül nem jut fizetéshez, se társadalmi juttatáshoz.
Eközben ne feledkezzünk meg arról az egyre duzzadó tömegről, amely
teljes reménytelenségében külföldön keres megélhetési lehetőséget.
Becslések alapján mintegy három-négyezer olyan honfitársunk van, aki
gazdasági menekültként csak azért nem növeli nagy valószínűséggel a
hazai munkanélküliek számát, mert külföldön talált magának
megélhetést.
Mindebből nyilvánvaló, hogy gyökeres gazdasági- és
társadalompolitikai fordulatra van szükség. A kormánynak végre
szakítania kell a pazarlással, a korrupcióval és a gazdagok erőn
felüli támogatásával, mert erre a társadalom megy rá. Vissza kell
szerezni a gazdasági szereplők bizalmát, beindítani a hitelezést, és
csökkenteni a kkv-szektor adminisztrációs terheit. Zöld
beruházásokra van szükség, amelyek segítik és fenntarthatóvá teszik
a gazdaság fejlődését. Források elvonása helyett fejleszteni kell az
oktatást, az egészségügyet és a közösségi infrastruktúrákat.
Ezeket a javaslatokat részletesen a "Magyarország talpra áll" című
alternatív költségvetési javaslatában mutatja be szeptemberben az
LMP.

Szél Bernadett,
az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának tagja
Heltai László
LMP szóvivő
    Kiadó: LMP Parlamenti Frakciója
-------------------------------------------------------------------
 
OS - Az Állami Számvevőszék reagálása Hegedűs Lorántné közleményére
 Hegedűs Lorántné, a Jobbik országgyűlési képviselője 2012. augusztus 26-án közleményt
juttatott el az MTI-hez, melyben azt állította, hogy "az Állami
Számvevőszék legutóbbi vizsgálatának megállapítása szerint
Hódmezővásárhelynek már régen csődöt kellett volna jelentenie".
Hegedűs Lorántné állításával szemben az igazság az, hogy az
Állami Számvevőszék nem tett sem ilyen, sem pedig erre utaló
megállapítást Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló, 2011. decemberben
megjelent jelentésében. A jelentés az ÁSZ honlapján (www.asz.hu)
letölthető.
    Az Állami Számvevőszék stratégiai küldetése, hogy szilárd
szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a
közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, és ezzel hozzájáruljon
a jó kormányzáshoz. Ezen cél eléréséhez és a számvevők munkájának
hasznosulásához elengedhetetlen a pontos, pártatlan és hiteles
tájékoztatás, így az Állami Számvevőszék tisztelettel kéri a
politikai versenyben résztvevőket, hogy tartózkodjanak a
Számvevőszék megállapításainak és jelentéseinek politikai célú
eltorzításától, illetve felületes ismertetésétől.
    Kiadó: Állami Számvevőszék
-------------------------------------------------------------------

OS - Megoldódott az Arany Alkony otthonok helyzete
 Az 1300 embernek otthont adó idősotthon-hálózatot két brüsszeli zsidó alapítvány
támogatása mentette meg. Az új fenntartó az EMIH lesz. A tavaly
nehéz helyzetbe került Arany Alkony idősotthon ingatlanjait birtokló
céget tegnap megvásárolta két európai zsidó alapítvány. A tranzakció
célja, hogy az otthonokban az ellátást a jövőben az EMIH (Egységes
Magyarországi Izraelita Hitközség) által alapított Olajág Otthonok
egyházi intézmény biztosítsa, s így tovább működhessen Magyarország
egyik legszínvonalasabb  idősotthon hálózata.
2012. augusztus 27-én az Arany Alkony idősotthonokat tulajdonló
Medicatus cégcsoport tulajdonosa, Hirsch Róbert aláírta az üzletrész
adás-vételi szerződést a Brit Europe és a Chanosh európai zsidó
alapítványokkal. Az aláírással jelentős mérföldkőhöz érkezett az a
folyamat, amelynek eredményeként rendeződik a több, mint 1300 lakót
befogadó idősotthon-hálózat jövője. Közel másfél éven át állt fenn a
szociális katasztrófa veszélye, amit a mostani megállapodás
véglegesen elhárít.  — Ezzel a vásárlással támogatóink kettős célját
reméljük megvalósítani  — mondta az aláírás alkalmával Robert Izsak,
a Brit Europe alapítvány vezetője. — Egyrészt folytatni kívánjuk a
magyar zsidóság tradícióit a társadalmi felelősségvállalás
területén, ahogy az a második világháborúig Magyarországon az
idősgondozásban is elterjedt volt. Világszerte több zsidó hitközség
végez  hasonló tevékenységet, most Magyarországon is készen állunk
egy sok idős emberről gondoskodó, stabil hátterű intézmény
létrehozására, amivel egyben az idősek tiszteletének fontos bibliai
parancsát is teljesítjük. Másrészt lehetőséget kívánunk adni az
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközségnek (EMIH), hogy a
szociális ellátás területére is kiterjessze szolgáltatásait a magyar
társadalom, és hittestvéreink megelégedésére.  Büszkék vagyunk rá,
hogy képesek vagyunk magas színvonalú ellátást biztosítani a
kiszolgáltatottá vált 1300 idős embernek. Az otthonok lakói, akiket
az elmúlt hét során minden intézménybe szervezett lakógyűléseken
tájékoztatott Köves Slomó vezető rabbi, és Bodnár Dániel, az EMIH
által alapított Olajág Otthonok vezetője a várható fejleményekről,
látható örömmel és megnyugvással fogadták a bejelentést, miszerint a
lehető legrövidebb időn belül az Olajág Otthonok lesz az
intézmény-hálózat tulajdonosa és fenntartója is.  Bodnár Dániel a
lakógyűléseken is megismételte, amit már több fórumon is elmondtak:
az intézmények nyitott, ökumenikus jellege nem fog változni, csak
bővülni fog a kóser étkezés, a rabbi vezette imák és Biblia-tanulás,
valamint a zsidó ünnepek közös megünneplésének lehetőségével. Az
ellátás folyamatos és biztonságos fenntartása érdekében az Olajág
Otthonok keresi a kapcsolat felvétel lehetőségét a jelenlegi
fenntartó, Kálvin János Presbiteri Misszióval is. — Az adás-vételi
szerződés részletei nem nyilvánosak, így erről sem a vevők, sem az
eladó nem kívánnak nyilatkozni, — mondta Nógrádi Bálint, az EMIH
gazdasági vezetője — annyi azonban tudható
    Kiadó: Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
-------------------------------------------------------------------
  
OS - Gyurcsány Ferenc pert nyert a HírTV ellen a "plágiumvád" ügyében
 A bíróság ezért ítéletében helyreigazításra kötelezte a televíziót, mind az eredeti
adásra, mind annak (esetleg más címen bemutatott) ismétléseire
vonatkozóan.
 Közlemény       Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció
elnöke, ígéretéhez híven pert indított a HírTV ellen, az április
29-én bemutatott "Pancsolt bor" c. műsor miatt, amelynek készítői
azt állították, hogy Gyurcsány Ferenc 1984-ben írott főiskolai
szakdolgozata plágium. A benyújtott kereset részletesen fölsorolja
azokat az adásban tetten érhető manipulációkat, amelyek révén a
műsor valószínűsíteni kívánta ezt az állítást.      A Fővárosi
Törvényszék ma kihirdetett elsőfokú ítéletében igazságot
szolgáltatott a volt miniszterelnöknek, amikor megállapította: a
műsor a keresetben fölsorolt állításokkal azt a hamis látszatot
keltette, hogy Gyurcsány Ferenc plagizált, vagyis hogy
szakdolgozatában jogsértő módon használta föl Rozs Szabolcs
diplomamunkájának egyes részleteit. A bíróság ezért ítéletében
helyreigazításra kötelezte a televíziót, mind az eredeti adásra,
mind annak (esetleg más címen bemutatott) ismétléseire vonatkozóan.
    A HírTV jogkövető magatartásáról és erkölcsi emelkedettségéről
egyébként sokat elmond, hogy a szóban forgó műsort még az utolsó
pillanatban, közvetlenül az előre látható ítélet megszületése előtt,
az elmúlt hétvégén és a tegnapi napon ismételten bemutatta.
    Kiadó: Demokratikus Koalíció
-------------------------------------------------------------------
 
OS - Ez a Fidesz munkahelyvédelmi programja? Folyamatosak a tömeges elbocsájtások!
 Miközben az Orbán-kormány óriásplakátokon hirdeti a munkahelyvédelmet, az
adóforintokat pedig fölösleges konzultációs levelek millióinak
szétküldözgetésére költi, az országban folyamatosan tömeges
létszámleépítések történnek.
Csak az elmúlt napokban a Dunaferr 800 fős, a szabolcsi
kórházakat működtető Egészségügyi Holding több mint 500 fős, a
prémium autómárkák számára üléshuzatokat gyártó Car-Inside pedig két
üzeme bezárását és ezzel 300 fős elbocsájtást jelentett be. A cégek
földrajzi elhelyezkedéséből látszik, hogy már nem lehet szó
regionális nehézségekről, az elbocsájtások oka a gazdasági rendszer,
a szabályozás terén keresendő, hiszen a Dunaferr például dinamikusan
növekvő bevételei ellenére kényszerül leépítésre.   A Fidesz-kormány
elmúlt kétéves, a Jobbik által sokat bírált intézkedéseit, gazdasági
melléfogásait, a munkáltatókat sújtó különböző típusú
közteheremeléseket nem lehet kompenzálni a szavak és kiadványok
szintjén létező munkahelyvédelemmel, "munkahelyteremtő" (?) állami
pályázati pénzekkel, vágyak megfogalmazásával. Ha a Fidesz nem látja
be, hogy rossz úton jár, hamarosan a még megmaradt, vegetáló magyar
cégek is tönkremennek, a külföldiek pedig kivonulnak az előnytelen
és kiszámíthatatlanul változó piaci körülmények miatt, így a
gazdaság össze fog omlani.      Nem csak a Munka Törvénykönyvének
beterjesztése előtt kellett volna megkérdezni a munkáltatókat,
cégtulajdonosokat, hanem a gazdasági, adózási vonatkozású törvények,
rendeletek beterjesztése előtt – és nem utána – is hasznos lenne
kikérni az érintettek véleményét, így jó eséllyel megelőzhetők
lennének a versenyszférában tapasztalható tömeges leépítések. Ez
lenne az elmúlt két évben a leghasznosabb nemzeti konzultáció és
munkahelyvédelmi program!   A Jobbik szerint a hazánkban gyártott,
előállított ipari és mezőgazdasági termékek iránti belföldi
fizetőképes kereslet megteremtése, külföldi piacok keresése,
valamint az élőmunka adó- és járulékterheinek csökkentése a két
alapköve a hatékony munkahelyvédelemnek, a növekvő gazdaságnak.
Orbán Viktor kormánya erre a célra fordítson milliárdokat, ne
fölösleges, manipulatív konzultációkra és hangzatos, de szakmailag
annál kétségesebb munkahelyvédelmi kommunikációra!          Bertha
Szilvia, a Jobbik országgyűlési képviselője
    Kiadó: Jobbik Parlamenti Frakciója
-------------------------------------------------------------------
 
OS - Újabb értékkel gazdagodott a magyar vidék (1. rész)
 Fontos és ünnepi alkalom, amikor újabb értékekkel gazdagodik a magyar vidék –
jelentette ki Fazekas Sándor az Esterházyak egykori majorsági
központjában, a sarródi Lászlómajorban kialakított őshonos állatpark
avatásán. A vidékfejlesztési miniszter kiemelte, hogy példaértékű
összefogással valósult meg a most záruló, több mint félmilliárd
forint értékű turisztikai beruházás a Fertő, a Rábaköz és a Hanság
területein. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a folyamatos
fejlesztéseknek köszönhetően ma már több tízezer ember jön a
térségbe, hogy megismerkedjen a táj felbecsülhetetlen természeti
értékeivel, a magyar kultúra és gazdálkodás örökségeivel, kincseivel.
Az őshonos állatpark és a majorság jó példája annak, hogyan lehet a
múlt értékeit megőrizve, a tájban rejlő csodákat felszínre hozni.
Fontos, hogy az emberek ott ismerkedhessenek meg a magyar vidék
értékeivel, ahol azok egykor megszülettek – jelentette ki a
vidékfejlesztési miniszter. Fazekas Sándor hangsúlyozta, hogy a
térségben megvalósult fejlesztések, így a kerékpáros pihenők, a
csónakház is mind-mind azt a célt szolgálják, hogy a magyar vidék
élhető maradjon, versenyképes legyen, és minél többen megismerhessék
egyedülálló értékeit.  Az őshonos állatpark átadásával hivatalosan
is lezárult a Fertő, a Rábaköz és a Hanság területein zajló
nagyszabású turisztikai fejlesztés. A Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatóság, a 12 önkormányzatot tömörítő Kapuvár-Beledi Kistérség
Többcélú Társulás, illetve Sarród Önkormányzatának közös projektje
összesen 545 millió forintból valósult meg, 85 százalékban uniós
forrásból. A térségbe érkező turisták mostantól egy komplex, aktív
időtöltést biztosító turisztikai szolgáltatást kaphatnak.   A
fejlesztés zárásaként Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
átadta az Esterházyak egykori majorsági központjában, a sarródi
Lászlómajorban kialakított őshonos állatparkot. A látogatók több
tucatnyi régi magyar háziállatfajtának több mint 300 egyedével
találkozhatnak. Így például magyar szürkemarhát, bivalyt, racka- és
cigája juhot, a mangalica változatait, tyúkféléket, récéket,
háziludakat nézhetnek meg természetes környezetben. A Fertő-tájon és
a Hanságban összesen mintegy 1500 magyar szürkemarha, 200 bivaly és
800 rackajuh legel télen-nyáron szabad tartásban.  Az új
látogatóközpontban egy nemzeti parki kiállítás is várja az
érdeklődőket, akik ízelítőt kaphatnak az állattartáshoz kötődő
mesterségek emlékeiből. A tárlat mellett a nagy istálló felújított
épülete és egy új játszótér is várja a családokat.
    Kiadó: Vidékfejlesztési Minisztérium
-------------------------------------------------------------------
  
OS - Újabb értékkel gazdagodott a magyar vidék (2. rész)
A beruházás keretében összesen 14 településen fejlesztették a
Fertő-Hanság Nemzeti Park vonzerejét. Több kilométer hosszú
bicikliút épült Fertőújlaknál és Kapuváron, tucatnyi kerékpáros
pihenőhelyet alakítottak ki a rábaközi és hansági településeken,
Sarród-Lászlómajorban felépült az új látogatóközpont, a Rábán
vízitúrázókat pedig egy csónakház várja Rábakecölnél. Az állatpark
átadásával a projekt lezárul, a fejlesztés azonban folytatódik,
ősszel ugyanis egy régi magyar gyümölcsfajtákból álló kert
telepítését tervezik a látogatóközpontnál.   A Fertő-Hanság Nemzeti
Park 1994-ben jött létre, összesen 23 731 hektáron terül el, míg
Ausztriában 10,5 ezer hektáron folytatódik. A nemzeti park területét
az eurázsiai sós sztyepptavak legnyugatibb tagja: a nádasokkal
tűzdelt Fertő-tó, a szikes puszták, a Szárhalmi-erdő és a környező
láprétek, a hansági mocsárrétek, tőzegláprétek, égererdők tagolják.
A vidék olyan különleges növény- és állatfajoknak ad otthont, mint a
tengermelléki káka, a réti csík, a díszes üstökös réce, a pókbangó,
a sziki őszirózsa, vagy a szongáriai cselőpók.
    Kiadó: Vidékfejlesztési Minisztérium
-------------------------------------------------------------------

OS - Szabó Erika és Jozef Buček, a Magyar-Szlovák Kormányközi Vegyes Bizottság társelnökei Budapesten találkoztak
Infrastruktúra 
fejlesztés, határon átnyúló közösségi közlekedés helyzete,
munkavállalási kérdések - többek között ezekről a témákról
egyeztetett a Határon Átívelő Együttműködést Szolgáló Magyar-Szlovák
Kormányközi Vegyes Bizottság társelnöki ülése ma a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztériumban.
Az esemény vendéglátója a Bizottság Magyar Tagozatának elnöke,
Szabó Erika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi
közigazgatásért és választásokért felelős államtitkára volt, aki
először találkozott a Bizottság Szlovák Tagozatának újonnan
kinevezett elnökével, Jozef Bučekkel, a szlovák Belügyminisztérium
államtitkárával.
    A résztvevők áttekintették Vegyes Bizottság munkája nyomán az
elmúlt években elért eredményeket és az előttük álló, megoldásra
váró feladatokat. Mint Fónagy János, a Vegyes Bizottság magyar
tagozatának alelnöke kifejtette, a bizottság előtt álló fontos
feladat az infrastruktúra további fejlesztésének elősegítése,
amelyhez szilárd alapot biztosít a két állam kormánya által
februárban aláírt keret-megállapodás a közös államhatáron átvezető
közutak forgalmi jellegéről. Az idén átadott két Ipoly-híd után
újabb két híd építése kezdődhet meg a két kormány megállapodása
alapján az északi határfolyón.
    Az infrastruktúra fejlesztése mellett jelentős hangsúlyt kapott
a határon átívelő közösségi közlekedés helyzete, a vasúti, illetve
autóbusz-közlekedés fejlesztésének lehetőségei a határ menti
területeken, megkönnyítendő a határ két oldalán élő állampolgárok
munkába járását, mindennapi kapcsolattartását.
    A határon átnyúló munkavállalás elsősorban a nyugati
határvidéken élőket érintő kérdés, míg a keleti határszakaszon
mindkét állam nagyon hasonló foglalkoztatási problémákkal néz
szembe. A két állam közös feladata a határtérségek fejlesztése, a
munkavállalás megkönnyítése a határok átjárhatóságának
biztosításával. A határok átjárhatósága az egészségügyi
együttműködések területén is fontos követelmény, ahol két
jelentősebb megoldandó probléma merül fel: a mentőautók
közlekedésére vonatkozó szabályok összehangolásának kérdése, illetve
a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások finanszírozása
egyszerűsítésének szükségessége.
    A bizottság tárgyalt a vidékfejlesztésről és a helyi termelők
támogatásáról is. A felek álláspontja szerint közösen kell a
tradíciókat őrizni és felhívni a határtérségben élők figyelmét az új
uniós forrásokra. Különös figyelmet érdemel a Vidékfejlesztési
Minisztérium által kiírni tervezett pályázat, mely a LEADER
csoportok nemzetközi kapcsolatainak erősítését hivatott támogatni.
    Az évente kétszer ülésező Magyar-Szlovák Kormányközi Vegyes
Bizottság 2004-ben alakult meg. Célja, a helyi és területi
önkormányzatok és közigazgatási szervek közötti határ menti
együttműködések segítése, az információcsere, a jószomszédi
kapcsolatok erősítése, ösztönzése és továbbfejlesztése. A Bizottság
Szabó Erika elnöksége alatt elsősorban a határon átnyúló
infrastruktúra fejlesztésének, és az európai területi társulások
(ETT-k) alapításának, működtetésének támogatásában ért el jelentős
sikereket. A Határon Átívelő Együttműködést Szolgáló Magyar-Szlovák
Kormányközi Vegyes Bizottság következő, 16. ülésére Magyarországon,
várhatóan október közepén kerül sor, Visegrádon.
    Budapest, 2012. augusztus 28.
    Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
    Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság
    Sajtó Főosztály
------------------------------------------------------------------

OS - Dr. Gurmai Zita: Új vezetőket választott a Szocialista Internacionálé nőszervezete (SIW)
 Fokváros, 2012.augusztus 28. -
 A dél-afrikai Fokvárosban megrendezett kongresszusán
új vezetőket választott a Szocialista Internacionálé Nőszervezete,
melynek élére egy marokkói - holland politikus tandem került,
hangsúlyozva a Nőszervezet nemzetközi elkötelezettségét. A dr.
Gurmai Zita által vezetett Európai Szocialista Párt nőszervezetének
megerősödését mutatja, hogy a holland munkáspárti Laffeber asszony
személyében európai uniós országból érkezett főtitkára lett a
SIW-nek.
Dr. Gurmai Zita a SIW egyetlen magyar delegáltjaként, örömmel
nyugtázta, hogy a marokkói szociáldemokrata párt színeiben
politizáló Ouafa  Hajji (USFP) lett a Nemzetközi Szocialista
Nőmozgalom új elnöke meggyőző többséggel. A választás augusztus
27.-én került megrendezésre a 20. Nemzetközi Szocialista Nőmozgalmak
találkozóján Fokvárosban, Dél Afrikában.  A magyar politikus
kiemelte, hogy ez a választás fő szerepet játszik abban, hogy
megerősítse a SIW helyzetét  mind a szocialista mozgalomban, mind a
globális politikai erőtérben. A választás követően kihangsúlyozta,
hogy: "Hajji asszony karrierje és elhivatottsága nemcsak az Arab
világban élő nők számára, hanem azon túl is inspirálóan hat minden
nőre.  Hozzá hasonlóan inspiráló, Laffeber asszony hosszú távú
nemzetközi elkötelezettsége a progresszív családpolitika és a
feminista mozgalmak iránt. Ez mind arra utal, hogy mennyire el
vagyunk kötelezve a professzionális nőpolitika irányába."
Értékelésében Gurmai Zita kifejezte: "Meggyőződésem, hogy a
frissesség, lendület és az új ötletek, melyeket az új vezetés
programjában meghirdetett, komoly előrelépést hoz a nemi
egyenjogúság eléréséért és a nők jogaiért való küzdelmünkben."
Hozzátette még, hogy "Az Európai Szocialista Párt nőszervezete
továbbra is hangsúlyos szerepet szán a SIW-el való együttműködés
folytatásának a legfontosabb közös szakmai kérdésekben, például a
szexuális és reproduktív jogokban, a nők politikai
szerepvállalásának erősítése, és a nők elleni erőszak megszüntetése
érdekében, nem csak európai, hanem globális szinten is.  Gurmai Zita
felszólalásának végén megköszönte azt a munkát, amit Pia Locatelli
leköszönő SIW elnök, valamint főtitkára Marléne Haas az elmúlt
években sikeresen elvégzett.
    Kiadó: Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációja
-------------------------------------------------------------------
  
OS - A fantasztikus(an drága) négyes
 Fantasztikus, ami a közmédiában történik
.  Fantasztikus, de inkább elképesztő, hogy a
legsötétebb diktatúrákat idéző botrányokkal teli 2011-es év után is
több mint 15 millió forint jutalom ”jár” a közmédiumok élére
kinevezett négy fideszes pártkatonának.
Az alattomosan meghamisított Cohn-Bendit-riport, a sunyin kiretusált
Lomnici Zoltán, a képernyőről lelopott operaházi tüntetők, a
milliárdokból leforgatott köztévés szappanopera csúfos bukása, az
agymosóprogrammal kezelt hír- és háttérműsorok, a világ egyik
legpatinásabb nemzeti hírügynökségének csontvázintézménnyé
sorvasztása, a közmédiás szakszervezetek kinyírása, és főleg: a
mintegy 1000, magas szakmai színvonalon dolgozó médiamunkás kirúgása
ellenére a Közszolgálati Közalapítvány által felügyelt közmédiumok
vezetői közel 15 millió forint jutalomban részesülhetnek.
Az alapítvány fideszes többségű kuratóriuma által megszavazott
pluszpénzt az MTV-t, a Duna TV-t, Magyar Rádiót és az MTI-t vezető
”fantasztikus négyes” tagjai állítólag egytől egyig kiérdemelték.
Semmi kétség. Már ha jutalom a közszolgálat helyett a
pártszolgálatért jár. Merthogy a szerződésükben lefektetett alapvető
szakmai-etikai elvárásoknak sem feleltek meg, az biztos.
Ha nem hiszik, kérdezzék meg a táv- és rádiókapcsolójukkal szavazó
nézőket és hallgatókat. Azokat, akiket a fideszes
médiamindenhatóság, és az afölött álló állampárt kiszolgálása
helyett a fantasztikus négyes tagjainak a rájuk bízott közpénzből
valójában szolgálni kellene.
Török Zsolt,
szóvivő
U.i.: Most sajnáljuk csak igazán, hogy a mindig éber Budai Gyula nem
biztosa többé az állampárti leszámoltatásnak. Semmi kétség, hogy
azonnal feljelentené a pofátlan és jó erkölcsbe ütköző módon immár a
havi kétmilliós bérplafonba is beleütköző jutalmazottat
    Kiadó: MSZP