Valótlanok a KSH adatai?


...hogy az ég nem szakad le!
A KSH szerint csökkent a szegénység 2013-ban Magyarországon
by Admin

A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya 2013-ban együttesen 31,1 százalékot ért el, ami 2,4 százalékponttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban – állapította meg a KSH legfrissebb, a háztartások életszínvonaláról szerdán közzétett kiadványa.

A KSH megállapítása szerint az utóbbi négy évben a jövedelmi egyenlőtlenség valamelyest nőtt Magyarországon, ám mértéke még mindig bőven alatta marad az EU-tagországok átlagának.
Az Európai Unióban szokásosan használt terminológia szerint 2013-ban Magyarországon a relatív jövedelmi szegények közé a lakosság 14,6 százaléka tartozott, 23,9 százalék volt a súlyosan deprivált és 9,2 százalék nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya.
Magyarországon 2013-ban a háztartások 1 millió 287 ezer forintos egy főre jutó éves bruttó jövedelme 4,3 százalékkal haladta meg a megelőző évit. A bruttó jövedelmeken belül a munkajövedelmek aránya 67,8 százalék, amelyek túlnyomó része 81,6 százaléka főállású munkaviszonyból származott.
A háztartások összes jövedelmének közel harmadát a társadalmi jövedelmek tették ki, egy főre jutó éves átlagos értékük 389 ezer forint volt. A társadalmi jövedelmeken belül a legnagyobb arányt a nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások képviselték.
A lakosság fogyasztási szintje tavaly összességében a megelőző év szintjén maradt. A háztartások legnagyobb kiadási tétele továbbra is az összkiadás negyedét kitevő lakásfenntartás és háztartási energia, bár aránya kissé csökkent. A napi szükségletek (étkezéssel, lakásfenntartással és közlekedéssel kapcsolatos költségek) kifizetése után a kiadások mintegy 40 százalékát fordíthatták további fogyasztásra a háztartások.
(hir.ma)
Bal-Rad kommentár: Elgondolkodtató ez a KSH - jelentés annak a hírnek a tükrében, hogy tegnap a horda a kommunikáció meggyőzőbbé tételét határozta el. Merthogy gyengén kommunikálták eleddig a "zemberek" felé a hallatlan sikereket. Oszt' emiatt átszervezik az egész hadovakórust.
Hát ezt a jelentést elolvasva itt van a megoldás az összes kommunikációs bajaikra! Egyszerűen csak a KSH - ra kell bízni az "eredmények" interpretálását!
Amely hivatal ilyesmiket képes állítani jelen körülmények között - mint a KSH - a magyarországi szegénységről, az csodálatra méltó! "Csökkent a szegénység 2013-ban Magyarországon!" - harsogja a KSH! "...A bruttó jövedelmeken belül a munkajövedelmek aránya 67,8 százalék, amelyek túlnyomó része 81,6 százaléka főállású munkaviszonyból származott..." - Feltételezzük, hogy ebben benne szerepel Giro - Szász és a többi puritán "munkajövedelme" is!
A KSH ki mert adni egy ilyen tartalmú jelentést! 2014 - ben!

/Forrás: http://balrad.wordpress.com/2014/11/26/ /*B.Kiss-Tóth László