Geönczeöl Gyula: Nyugati veszedelem

 
Megjegyzésem:
Nem lehet nem egyetérteni a szerző politikai éleslátásaival. Néhány dolgot azonban kikerült vagy kifelejtett: a csonkaországi lakosság köznépének felét nagy ívben lecsináló, bratyizó-mutyizó, magát  nemzetinek hazudozó Soros-csemete és társulata nem fogja magát alávetni a Szent Korona eszmeiségének és alkotmányosságának, a jelenlegi politikájuk pedig nem evickélés az obamai-merkeli-putyini-porosenkoi(?)-stb. elvárások között, hanem tudatos hintapalinta!
 
Egyébként a gerincességüket az is megkérdőjelezi, hogy Ők sem azt cselekszenek, (mint amit elődeikhez hasonlóan) írásaikban, nyilatkozataikban megígértek, (amit érdekből a választópolgárokkal megetettek,) hanem, nemegyszer éppen annak az ellentettjét. Nem lehet minden köznépellenes cselekményt az elődeikre fogni, hiszen egyeduralmi pozicióikban lett volna bő 4 és fél évük arra, hogy mindazt, amit az elődeik követtek el ellenünk, azt Ők helyre tegyék. De nem tették, hanem, amíg az elődeik a perifériára, mondhatnám az árokszélig szorították intézkedéseikkel a lakosság több, mint egyharmadát, Ők ezt a réteget belerúgdosták az árokba, és engedtek újabb réteget az árokszélig csúszni...
 
Elhiszem, hogy az eurós tüntetésen sok volt a patkány, de sok volt a jövőkép nélküli, kiábrándult megtévesztett is, akik nem az EU mellett akartak tüntetni, hanem az életüket nyomorgóssá tévő kormány ellen....
*B.Kiss-Tóth László

        
            
ONLINE HÍRSZOLGÁLAT  www.szittya.com

Válaszul Budapest, az ostromlott város-ról.
 
Magyarok milliói kérdezik tanácstalanul, hogy mit kellene tenni
 
El kell takaritani azt a patkány bandát, ami tüntet. Ugyanis rájuk mutogatnak és az ő "megsegitésük" az alapja egy Nato beavatkozásnak esetleg annak, hogy oláh, cseh, osztrák, esetleg szerb, meg tót csapatokat küldjenek ránk. Az oláhok máris átadtak tengeri kikötőket a Nato-nak az oroszok ellen, tehát onnan is nyomulhatnak a Duna medence felé. Maguk előtt tolva az oláhokat, akik Budapestig akarnak majd menni.  A tolvaj és bujtogató meg majd mossa kezeit. Ez ugyanaz, mint amikor Kádárra mutogattak a szovjetek, csakhogy beavatkozhassanak 1956-ban. Ezért kell javasolni a Fidesznek, hogy ismerje el a Nagy Imre kormány jogfolytonosságát, Mindszenty viszahelyezését hivatalába, tehát mint koronatanács tagot az államfői hivatalába. Ezt most hazafiasági kérdés és nem pártpolitikai ügy. 
 
A történelmi alkotmányosságot Truman amerikai elnök elismerte, amikor a Korona gyámjává vált és ezért is akarták a Koronát kézben tartani. A Szent Korona Közép-Európa kulcsa volt akkor is és ma is az. A Korona és a Magyar Alkotmányosság volt az, amit a szovjet előretöréssel szemben az Adria felé felmutattak. A szovjet bejelentés, hogy nekik is van atomjuk, megállitotta Trumant, aki Rooswelt aljasságát számolta fel, Churchill kijelentését követve, hogy a vasfüggöny leszállt. Rooswelt ugyanis Teheránban 1943-ban Sztálinnak átadta, mit a szovjetek Lengyelország felosztásakor a németektől követeltek és amiért a világháború valójában megkezdődött. Most azt a területet akarják, amit Rooswelt Teheránban aljasul átadott Sztálinnak és amit az oroszok nem adnak át Rooswelt utódainak, vagyis gyakorlatilag egész Eurázsiát.  Ezek az amerikai erők nem veszik komolyan azt a figyelmeztetést, hogy Kina pacifiálásával elkéstek, mert a pekingi Béke téren 1989-ben kirobbantott zavargást elsiették, vetette szemükre Kissinger. Így egy nagy kalandba kezdtek, aminek a folytatása beláthatatlan, de elbizakodottak és kétségbeesettek is, hogy elvesztik a Világ dominálását. 
 
Ebbe nem kell beleavatkozni, hanem a Magyar Államiság, Alkotmányosság és a Szent Korona jogait kell felmutatni.  Azt ugyanis nem lehet elvitatni. 
Az nemzetközileg elismert jog, amitől nagy hiba eltérni, bármire hivatkozással (osztályharcos maradványok, libralizmusok, democsokrácia, a jelenlegi neocon republikanizmus, abszolutizmus, abszolut elnöki hatalom, pl. az USA-ban, trockizmus, francia forradalmi eszmék, stb.). Minden mást el lehet vitatni, ami a beavatkozáshoz alapul szolgálhat. Nem véletlenül kiabált McCain szenátor, hogy a Fidesz beleavatkozott az alkotmányba. Rövid eszével nem foghatja fel, hogy a magyar alkotmányoságot megszüntető 1949-es szovjet alkotmányosságot védelmezi és igazat ad Mindszenty, mint államfő letartóztatóinak, tehát szembe fordul Trumannal és Rooswelt  mellé áll. Nem véletlen tehát a háborús helyzet. De ez az ő felelősségük. 
Lehet pártokat, Fideszeket, kormányokat, alaptörvényeket erőszakkal eltörölni,  és kijelentve, hogy az "nem demokratikus" és "fasiszta", meg akármi kifogás alaján, amit a pár gazember kezébe összpontosuló nyugati média közvetit a közvéleményt manipulálók kiagyalói akarata nyomán. A budapesten tüntetgetők ennek a hisztériának szolgálnak, olyan szociális problémákra, meg korrupciókra hivatkozva, amit ők okoztak. Ki kérdezte meg például, hogy a szocliberális "magyar" kormányoknak kölcsönöket adók a kölcsönöket "közvetitőknek" mennyit fizettek visza zsebbe, ami korrumpálás, vagyis az amerikai fél követte el. Sok milliárd dollárról van szó, ezek kötöttek ki szoci bankszámlákon az adóparadicsomokban. USA segédlettel. És most kiabálnak, mert megállt ez a gépezet. Ez se világos McCain-nek, dehát neki nem az a dolga, hogy az agyát használja, ha van neki egyáltalán. De az agymosott agymennyisége valóban kérdéses. Azt Horváth Andrásnak is elmondtam, hogy amikor az áfa 27%, aminek a 40%-a az Unióé és amit fölösleges dolgokra adnak vissza, már amit az ő cégeik épitenek Magyarországon, tehát végleg elviszik, annak elcsalása nemzeti gazdasági érdek, mert az áfát csökkenteni nem engedik. Az elcsalt pénz azonban a hazai cégekben maradt, tehát a belső gazdaságban, ha külföldi benne volt, akkor ők a saját kormányaiknak felelősek a korrupcióért. Idegen kormánytisztviselők korrumpálását az amerikai törvények tiltják, de ŐK követték el. (A reklámok, szappanoperák világában Amerikában százmilliókat lehet belezavarni háborúkba. De a felébredés is mindig elkövetkezik, amikor lábak, kezek, fejek nélkül ezrével érkeznek vissza idegenből a polgárok a fegyveres erőktől. De elkésnek, elvesztették a szabadságukat, nem mintha most olyan sok lenne belőle. Persze morgás van most is, de sok a zavart ember). 
De a hitelességet eltörölni NEM lehet, mert az pedig a magyar Alkotmányosság és a Szent Korona felsőrendű jogszerűségével azonos. Azt pedig nem adjuk fel és ezt most mindennél időszerűbb hangoztatni. Bármilyen betörés a Magyar Szent Korona testébe eleve törvénytelenné válik, hiába hisztériázik a nyugati szennyhadjárat. Nem kell erőszakoskodni, de állandóan ismétegetni, hogy a gyengébek is megértsék a fogalmakat. Szuverenitás, önrendelkezés, alkotmányoság, kizárólagos és az Alapitó Atyák által létrehozott koronás államisági jog. A Korona ugyanis mindig a MI tuljdonunk volt, nem kaptuk senkitől, mint ahogy az önrendelkezés is mindig a mi tulajdonunk. Az Államalapitás nem Istvánhoz kötődik, a Korona nem Istváné, hnem a nemzet tuljdona, amely magában foglal mindent, ami a tulajdonunk. Az államlapitás az államalapitó vezetőkhöz és az általuk képviselt nemzetközösséghez tartozik. A hercegprimási rang a pápa által átadott koronázási, tehát politikai jogkör. 
Most is ugyanerről van szó, a geopolitikai helyzet folyamata nem tört meg, 
ezért a megoldás az, hogy a magyar szuverenitást kell felmutatni, aminek az alapköve az alkotmányosság hangsúlyozása és a Korona jogai, mivel a Szabad Magyar Államiságot a Szent Korona testesiti meg. A Szent Korona a Magyar Állam első számú polgára és akinek mindenki az alattvalója, kezdve a királlyal, vagy a regens-el, illetve akinek kizárólagos tulajdona a Magyar állam. A Szent Korona ugyanis élő személy a magyar történelmi jog szerint és nem zárható ki a hatalomból, azaz nem lehet róla törvényt hozni mert minden jog forrása.  A Magyar alkotmányoságot újra kell tanulni és előre lépni. 
 
A hangsúly az alkotmányosság és a törvényesség helyreállitásán és a nyugati, trockista/szovjet köztársaság teljes eltakaritásán kell legyen, nem lehet  félmunkát végezni. Ez a legjobb hadüzenet nyugatra. A Fidesz nem könnyű társaság, de most a sarokba vannak szoritva és szükségük van a nemzeti oldal segitségére.Tehát megkapják, de ez a feltétel. A Nemzeti oldalon is vissza kell szoritani, aki mindenféle vad dolgokat mond, mert csak szértverik a nemzeti egységet. A Teljes restauráció, vagyis a történelmi alapokra való vissza állás tehát megkerülhetetlen feltétele mindennek. 
Ellenségeink még dühösebbek lesznek. A Szlovéniai Koper a legjobb mélytengeri kikötő az Adrián és onnan bezúdulhat az amerikai hadereg Budapesten át Ukrajnába. Az angolok máris rendezkednek a Felvidéken. Koperből persze lehet biztonságosan megindulni a szárazföld felé. De Törökország délen útban van. Azerbajdzsán pedig kapu Belső Ázsia felé. Mindkét országban hatalmas tüntetéseket szerveznek, hogy megdöntsék a kormányt és bábkormánnyal helyettesitsék, ami kiváló előrelépés a térség háborúba taszitása felé. Igazi erőpróba, hogy megmarad-e a független Törökország. Nem véletlen, hogy az oroszok elengedték Üzbegisztán minden adósságát, és tervbe vették az Ob, és az Irtisz folyó felől egy öntözőcsatorna megépitését, ami a maga nemében egyedülálló vállalkozás, a kiszáradó Belső Ázsiának mentőöv, az Aral tó megújulását és az éghajlat kiegyensúlyozását jelenti.
 
Tehát nekik el kell foglalniuk Magyarországot és felosztani. De ha az Alkotmányosságot időben helyre állitjuk, akkor ugyanúgy vagyunk, mint Nagy Imréék 1956-ban. Ők maradtak felül és a megszálló a vesztes, mégha időbe is telik, hogy kitakarodjon, ha mégis beteszi a lábát. A rendezés idején meg ugyancsak az számit, amit annak idején Truman és Churchill is felismert. Tehát ami szikla szilárd és időt álló, azt érvényben kell tartani. 
Az ellenállás alapja is csak az alkotmánosság lehet, amit bizonyos államok saját érdekükben is elismerhetnek. Még Németország is érdekes helyzetben van, nekik is lépni kell, mert nem akarnak hadszintérré válni. A Versailles előtti állapot azonban nekik is segit. Ma már Franciaország sem az angolszászokkal tart, vagyis mit tehetnek a bankárok? Megszállják Európát? Na ez érdekes lesz. 
Ma csak a magyarság egysége a megoldás, nincs más kiút.  Ebbe a baloldal nem fog bekapcsolódnia a konc reményében, és mert a proletariátusnak nincs hazája. De nekünk magyaroknak van. Mindenki döntse el, hogy van, vagy nincs hazája, hogy magyar, vagy hazátlan. 
Ennek megfelelően pár jelszót is ajánlok. 
 
Soviets and Uncle Sam go home. 
MacCain for Stalin's regime and the Soviet constitution in Hungary.
McCain for communist hegemony?
Uncle Sam, you have your constitution we have our own for 1000 years. Keep yours, we will keep ours. Keep your advisers. 
 
Semmi esetre sem kell az orosz barátságot erőltetni, csak olaj a tűzre, hogy támadjanak. A keleti nyitás a rokon keleti népekhez szólt. 
Budaházy jól tette, hogy kiment a térre. A rendőrség nem verte szét a bajkeverőket, hogy ne lehessen mutogatni őket a nyugati médiában.
Valamennyi időnk van. Nem sok. Ezt kell a nemzeti oldalon Megérteni.
Üvözlettel, Geönczeöl Gyula.
 

/Forrás: Hegedüs Endre 2014.12.29-i küldeménye/*B.Kiss-Tóth László