Önkormányzati szoci-mutyi Fóton?


Privát Kopó:
Kéz a kézben pumpolta az önkormányzatokat a Hypo Bank és a Hermes Holding
 „Vagy felveszi a város a hitelt, vagy nagyon meg fog nehezülni a képviselők élete, és a következő választásokat követően mehetnek szopni Afrikába” - a Privát Kopó birtokába jutott hangfelvétel szerint ezzel a „nyomós érvvel” igyekezett meggyőzni a fóti önkormányzat képviselő-testületének tagjait a Hermes Holding Tanácsadó Kft. ügyvezetője. A cég - kötvénykibocsátás révén - 2 milliárd forintnyi, svájcifrank-alapú banki forráshoz juttatta 2008-ban a Pest megyei várost. Mindezt úgy, hogy pénzügyi szakértők szerint az önkormányzat ténylegesen nem volt csődközeli helyzetben - csupán papíron…
 
 2006 és 2011 között az önkormányzatok jelentős része kötvénykibocsátás útján próbált megoldást találni égető pénzügyi gondjaira. A kötvénykibocsátás valójában hitel, hiszen jelzálogfedezet biztosítása, továbbá bizonyos mértékű kamat - és egyéb költségek - felszámítása mellett jegyzi le az értékpapírokat az adott pénzintézet, általában 15-20 évet biztosítva az önkormányzatoknak a kötvények visszavásárlására.
A hitelezés ezen sajátos területén komoly eredményeket ért el az előzőekben jelzett időszakban az osztrák tulajdonban lévő Hypo Investment Bank AG (ma Hypo NOE Gruppe Bank AG). A pénzintézet magyarországi képviseletét 2005. óta Fehér Farkas Botond vezeti.
 
A fóti önkormányzat környékén 2007 végén bukkant fel a Hermes Holding Tanácsadó Kft., amelynek tulajdonosai: Kiss Tamás, valamint felesége, Kissné Fábián Zsuzsanna. A kötvénykibocsátás lebonyolítására a képviselő-testület pályázatot írt ki, amit a Hermes Holding Kft. nyert meg. Ajánlatuk nem volt a legelőnyösebb, sőt az övék volt a város számára a legdrágább. Az egyik cég nettó 350 ezer, a másik nettó 2,8 millió forintért vállalta volna az önkormányzat pénzügyi átvilágítását és a kötvénykibocsátás szervezését, a Hermes 15 ezer forintot kért óránként. A Kiss házaspár végeredményben több mint 5 millió forintot vehetett ki a köz kasszájából. (Mint kiderült, nagy szükségük is volt erre a pénzre, ugyanis az adóhivatal inkasszót rendelt el a Hermes bankszámlájára…)
Hogyan kerülhetett a Hermes Holding Kft. Fótra? „A háttérben hallani lehetett olyan hangokat, hogy az MSZP-s Ujhelyi István és Velez Árpád ajánlotta Fót szocialista képviselőinek figyelmébe a céget” - mondta a bűnügyi portál fóti forrása, aki szem és fültanúja volt annak, hogy a Hermes Holding képviselője egyik előadásában hosszan ecsetelte a helyi képviselőknek a város „reménytelen” anyagi helyzetét, A „tanácsadó” elmondta, hogy Fót gyakorlatilag hitelképtelen. Kiss Tamás „megmentőként” tálalta az ajánlatot tevő pénzintézetek közül az osztrák Hypo Bankot, amelyik „megkegyelmezne” a városnak, és kirántaná az önkormányzatot szorongatott helyzetéből.
 
Fehér Botond és Kiss Tamás haverja: Ujhelyi István (b)
 
A bűnügyi portál megszerezte a Hermes Holding Kft. tevékenységét bemutató prospektust, amelyben Fehér Botond, a HYPO Investmentbank AG magyarországi képviselet-vezetője az alábbi meleg szavakkal ajánlotta a Hermes Holding Kft.-t a leendő megbízók figyelmébe:
„A HYPO Investmentbank AG és annak elődje a Niederöstreichische Landesbank, Hypothekenbank AG 2006. óta van aktívan jelen a magyarországi finanszírozási piacon. Bankunk kizárólag közszféra finanszírozással, és projektfinanszírozással foglalkozik. Az önkormányzati finanszírozások előkészítése során bankunk több alkalommal vette igénybe a Hermes Holding Tanácsadó, Szervezi és Szolgáltató Kft. tanácsadói munkáját. Munkájukkal, szakmai hozzáértésükkel maximálisan elégedettek voltunk.”
Tehát a tanácsadó cég és az osztrák pénzintézet kapcsolata már nem számított frissnek 2008 elején.
 
A Privát Kopó birtokába került, a Hypo Bank megbízásából készített tanulmányban az olvasható, hogy „az előzetes számítások szerint kötvénykibocsátás nélkül mintegy 400 millió forint kiadásnak nem lenne fedezete, és a hiányt az önkormányzat további hitelfelvétel útján sem tudná pótolni.” Magyarul: az osztrák pénzintézet „jósága” nélkül fizetésképtelenné vált volna Fót. De csak „volna”, mert a bűnügyi portál által megszerzett önkormányzati adatokból az derül ki, hogy a fóti önkormányzat 2008. évre tervezett költségvetésében 3 milliárd 474 millió 582 ezer forinttal kalkuláltak, az év végi zárszámadás szerint azonban a tervezettnél 147 millió 500 ezer forinttal több folyt be a város kasszájába. A tervezett költségvetés kiadási oldalán 1 milliárd 835 millió 142 ezer forintot szerepeltettek, miközben a valóságban 358 millió 500 ezer forinttal kevesebb pénzt költött az önkormányzat. Az eltérés a tervezett és a tényleges költségvetési adatok között összesen 506 millió forint volt. A bevételeket alul-, a kiadásokat felültervezték a dokumentum készítői. Vagyis: Fót városa nem volt csődközeli helyzetben.
„A költségvetésbe beépítettek olyan fiktívnek nevezhető beruházásokat, például útaszfaltozásokat, járdaépítéseket, amelyek az azóta eltelt 7 évben sem valósultak meg” - tájékoztatta a Privát Kopót az önkormányzat gazdasági helyzetét jól ismerő informátor.
„Vagy felveszi a város a hitelt, vagy nagyon meg fog nehezülni a képviselők élete, és a következő választásokat követően mehetnek szopni Afrikába” - a Privát Kopó birtokába jutott hangfelvétel szerint ezzel a „nyomós érvvel” is igyekezett meggyőzni a fóti önkormányzat képviselő-testületének tagjait kötvénykibocsátás hasznosságáról a Hermes Holding Tanácsadó Kft. ügyvezetője.
A felvázolt „sanyarú jövő” nagy hatással lehetett a helyi politikusokra, mert Fót város akkori szocialista többségű képviselő-testülete 2008. május végén megszavazta a 2 milliárd forint (13 millió 712 ezer svájci frank) értékű önkormányzati kötvénykibocsátást, amelynek lejegyzésére a Hypo Investmentbank AG-t jelölték ki. Néhány héttel később megérkezett az önkormányzat bankszámlájára a pénz, amely azonban 16 millió forinttal kevesebb volt a 2008. június 11-én aláírt kötvényszerződésben megjelölt összegnél. „Az önkormányzatnál azt mondták, hogy az árfolyamváltozás miatt érkezett a 2 milliárd forint helyett csak 1 milliárd 984 millió forint, de erről - többszöri kérés ellenére - nem mutattak semmilyen hivatalos dokumentumot” - magyarázta a Privát Kopó fóti forrása.
„Tény, hogy éppen abban az időszakban több helyi képviselő vásárolt új autót magának, de hogy ez közvetlen összefüggésben lehetett-e a kötvénykibocsátással, azt nem tudom” - tette hozzá. „Az viszont biztos, hogy akkoriban (2008-ban - a szerk.) érkeztek olyan jelzések az országos politika színpadáról, hogy „vegyétek fel nyugodtan a hitelt, az állam majd át fogja vállalni a visszafizetést”. Pedig akkor még a Gyurcsány-kormány irányította az országot…” - fűzte hozzá az informátor.
A Hypo Bank - a kötvény-visszavásárlás biztosítékaként - jelzáloggal terhelt négy, a város tulajdonában lévő ingatlant, és megbízta a Reorg-Consult Kft.-t, hogy világítsa át Fót településszolgáltató kft.-jét, majd tegyen javaslatot annak „gazdaságosabb” működtetésére. A képviselő-testület ezzel szinte egy időben határozott arról, hogy az önkormányzat 1 millió forintos törzstőkével kft.-t alapít, amely a jövőben a város 4 milliárdos ingatlanvagyona felett rendelkezik, tehát dönt az esetleges értékesítésekről is. Az vagyonkezelő cég felügyelőbizottságába a Hypo Bank Kiss Tamást, a Hermes Holding Kft. ügyvezetőjét delegálta. Így lett a „független” szakértőből a Hypo Bank bizalmi embere.
 
Alig egy évvel később a Hypo Bank magyarországi képviselet-vezetőjét, Fehér Farkas Botondot beválasztották a Kvantum Faktor Zrt. igazgatóságába. A Kvantum Faktor 2006. és 2009. között a Reorg-Consult Kft. résztulajdonosa volt.
De húzódnak más személyi összefüggések is a háttérben. A korábban a Hermes Holding Tanácsadó Kft. állítólagos ajánlójaként említett Ujhelyi István szegedi. Kiss Tamás, a Hermes Holding ügyvezető-tulajdonosa ugyancsak Szegedről származik, hosszú évekig élt a Tisza-parti városban. Dr. Munz Károly ügyvéd, a Hermes Holding állandó jogi partnere szintén Szegeden él, a helyi MSZP holdudvarában sertepertél. Az MSZP alelnökét és EP-képviselőjét, Ujhelyi Istvánt, valamint a tanácsadó cég másik állítólagos protezsálóját, Velez Árpád szocialista országgyűlési képviselőt (korábban pártigazgató) és Fehér Farkas Botondot, a Hypo Bank magyarországi képviselet-vezetőjét évtizedes, szoros barátság fűzi egymáshoz. Fehér és Kiss egy időben a gödöllői Waldorf Közösség vezetőségében tevékenykedtek, Kisst a bankár ajánlotta a testületbe.
 
A Hermes Holding Tanácsadó Kft. éves beszámolóiból egyértelműen kiderül, hogy a cég szekere 2006. és 2010. között futott igazán, akkor, amikor Magyarországon a szocialisták voltak kormányon, valamint a Hypo Bank beruházási hitelekkel és kötvények lejegyzésével pénzügyi forrásokat biztosított az önkormányzatok számára. A tanácsadó társaság 2011-ben már csupán 8 millió, 2012-ben és 2013-ban pedig egyaránt nulla forint árbevételt ért el. A kft. cégkivonata szerint 2012 júniusa és 2013 márciusa között öt végrehajtási eljárást rendeltek el a társasággal szemben, abból kettőt az adóhivatal. A vállalkozás felszámolását 2014. március 20-án rendelte el a cégbíróság. A Kiss-házaspár elébe ment a történéseknek: 2011 februárjától - KF Innotender Tanácsadó Kft. néven - új vállalkozást gründol.
 

Kiss Tamás, a „független” szakértő
 
Fehér Farkas Botond megirigyelhette barátja üzleti sikereit, mert 2013 júniusában megalapította Humán Mediáció Tanácsadó Kft. nevű cégét, amely rövid időn belül zsíros megbízási szerződést kötött a Tiger Consulting Kft.-vel, amelynek tulajdonosa az osztrák Radil Thomas, aki ugyancsak bankár, 2012-ig az EB und Hypo-Bank Burgenland AG tulajdonában álló Sopron Bank vezérigazgatója volt. De erről bővebben a következő „felvonásban” olvashatnak, amelyben további „sikeres” önkormányzati kötvénykibocsátásokat is bemutat a bűnügyi portál - természetesen a Hypo Bank és a Hermes Holding főszereplésével…
(A Privát Kopó megkereste dr. Peter Haroldot, a Hypo NOE Gruppe Bank AG vezérigazgatóját, Fehér Farkas Botondot, a Hypo NOE Gruppe Bank AG magyarországi képviselet-vezetőjét, Kiss Tamást, a Hermes Holding Tanácsadó Kft. ügyvezető-tulajdonosát, és Velez Árpádot, az MSZP országgyűlési képviselőjét, azonban a nevezettek a lap kérdéseire nem válaszoltak.)
 
Bejött a 2008-as jóslat: 5 évvel később az állam átvállalta az önkormányzatok adósságát
Az Országgyűlés 2012 végén a helyi önkormányzatok adósságállományának részleges konszolidációjáról döntött. Az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok számára nyújtott, törlesztési célú támogatással lehetővé tették a 2012. december 12-én fennálló adósságállományuk és annak 2012. december 28-áig számított járulékai teljes megfizetését. Az 5000 fő lakosságszám feletti települések esetében a 2013. évben az állam differenciált - az adóerő-képességet figyelembe vevő, 40-70 százalékig terjedő - mértékben vállalta át az önkormányzatok 2012. december 31-i, az átvállalás időpontjában fennálló adósságállományát és annak járulékait. a likvid hitelekre vonatkozó szabályozás szigorítását.
 
 
Fót Város Önkormányzata lakónépességére tekintettel a 2013. évi adósságátvállalásban érintett volt. Az adósságkonszolidáció keretében - a 2013. február 28-án kötött megállapodásban - a magyar állam az önkormányzat fennálló adósságállományának 40 százalékát (1 591,7 millió Ft-ot) és annak járulékait átvállalta.
Valószínűleg ilyen egy tuti üzlet. Amelynek következményeként mindenki „szopik” - csak a buli résztvevői nem.
(Folytatjuk)
/Forrás: http://privatkopo.hu/ Kuruc.info 2015.02.13./*B.Kiss-Tóth László