​​Kincsesné Salca Mária levele a Független, Boldoguló Magyarországért Mozgalom 2016. február 20-án megtartott, alakuló üléséről


 
​​A Független, Boldoguló Magyarországért Mozgalom
alakuló ülésének helyszíne a Magyarok Világszövetsége
(Budapest, V. Semmelweis u. 1-3.) irodaháza 
Jelen voltak: a 4 jelenléti ív aláírói.
A találkozó a Himnusz eléneklésével kezdődött.
Brindza András, az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom egyik alapító tagja, és a MAREVOSZ tagja, a találkozó megszervezője, ismertette az elgondolását: új mozgalmat kell alapítanunk, mert fel kell szabadítanunk Magyarországot: vissza kell szereznünk hazánk függetlenségét. Mindenki ismeri Síklaky István és dr. Halász József programját: a természetes gazdasági rend és a Szent Korona értékrend megvalósítását. Ez a célunk, - amelyhez az eszköz: a közösségek összefogása.
Mai programként javasolta a Mozgalom nevének meghatározását, dr. Halász József rövid beszédét, majd közös fényképezkedést a Hősök terén, az alkalom jelentőségéhez illően.
Dr. Halász JózsefA Szent Korona értékrenddel szöges ellentétben áll a nyugati világ ránk is erőltetett pénzközpontú gazdasága, amelyre jellemző a megtermelt javak igazságtalan elosztása, amelyet több (megnevezett) közgazdász is bírált írásaiban. Ezzel szállt szembe Silvio Gesell közgazdász is, akinek a Természetes gazdasági rend c. könyvét Síklaky István fordította magyarra. A Szent Korona értékrendet tehát ne emlegessük együtt a nyugati gazdasági rendszerrel.
Kincsesné Salca MáriaSíklaky István a Létbiztonság és harmónia c. programkönyvében és a két „szentkoronás" füzetében bebizonyítja, hogy a Gesell-javasolta „természetes gazdasági rend" éppen a Szent Korona országában valósítható meg. Ezeket tehát indokolt együtt emlegetni.
Dr. Bene GáborA nyugati társadalmi viszonyok, emberi kapcsolatok: „alárendelők", a szkíta-magyar társadalmi, emberi viszonyok: „mellérendelők". (Ezek különbségét táblára rajzolva is bemutatta.) Baj az, hogy a nyugati alárendelő szellem már eluralkodott rajtunk. Ez látszik akkor is, amikor sokan úgy kezdik a beszédüket, hogy „ÉN", miközben mindenki mást alacsonyabb szintre gondolnak. Mi, magyarok, álljunk egymás mellé, a magyar lélekhez ez illik. Ne azt nézzük, hogy mi különböztet meg bennünket egymástól, hanem azt kell néznünk, hogy mi az, ami összeköt minket egymással!
Rátky Zoltána hagyományos „tizedes"-rendszer felélesztésének szükségességére hívta fel a figyelmet.
Dr. Halász JózsefNem elég jelszavakat hangoztatni, látni kell a tennivalókat is, részleteikben. Ismernünk kéne az igaz történelmünket. Pl. a magyarságra végzetes hatású Quedlinburgról csak az Arvisurában lehet olvasni. A Szent Korona értékrend fogalmát ő vezette be… Az „eredet és a szabadság tisztasága mentén" eddig 18 ember dolgozott, - ennek a körnek bővülnie kell. De ő az alakuló „szervezetben" nem vesz részt.
Sajó MáriaTisztázni kell, hogy milyen elvek szerint „fogjunk össze"? Be tudunk-e lépni az egyetlen igazi, legitim magyar szervezetbe, a Magyarok Világszövetségébe?
Brindza AndrásEl fogunk fogadni 12 pontot, alkotmányt, és benne lesz dr. Halász József „5 alapelve" is.
Dr. Bene GáborAz egészet a közhatalom visszaszerzésével kell kezdeni, - addig hiába is tervezünk bármit.
ffi„Hogyan akarod ezt fekete sereg nélkül?!"
KSMNem kell túl hosszú név: Magyarországért Mozgalom lehetne a nevünk. Ez párhuzamosságot jelezne az ugyanezt a programot megvalósítani akaró Magyarországért Párttal, amelyet még Síklaky István alapított, és Takács András, aki szintén az ÖFM alapító tagja, máig őrzi a működését.
ffi:< /b> A Magyarországért Mozgalom nem lenne jó név, mert olyan már van!
Van már száz civil szervezet, - miért kellene még egy? A hatalmat mindössze 2 % gyakorolja: a társadalom 98 %-a egyáltalán nem tud részt venni a közhatalomban!
Dr. Boór Ferenc: „Nem névválasztással kell kezdeni egy mozgalmat! Erre rossz tapasztalat már van: a Magyarok Szövetsége régóta – ugye, hogy - a legsikeresebb szervezet volt, de szétesett, - mert mi vertük szét, mert széthúztunk, - pedig volt elfogadott 21 pontja… - Minket miről fog észrevenni a köznép? Patrubány Miklós MVSZ-elnököt idézi: „Az elvtelen összefogás: NEMZETHALÁL!" - Először is összetartó alapelvek és tettek kellenek! Miért nem lépünk be az egyetlen tiszta magyar szervezetbe: a Magyarok Világszövetségébe? Az MVSZ a végét járja, nekünk kell megerősítenünk, hiszen 16 éve nem kap állami támogatást! Aki a közhatalomhoz közel akar férkőzni, elveszíti a kezdetben tiszta alapokat is! Így járt a Jobbik, a Fidesz is. Inkább fogjunk össze mindnyájan a Magyarok IX. Világkongresszusáért, hogy 2016 augusztusában közös ERŐT mutathassunk fel! A nyitó konferencia aug. 15-én, Boldogasszony napján lesz, Székesfehérvárott! Abban a városban, ahol a királyaink sírjára minden évben virágot teszünk!" - Ő nem hisz a „pártos" megoldásban. A Fejérszövetség sokat tesz, és eredményeket is ért el: pl. Kajászón SIKERES földfoglalás történt! Az akciókban eleinte jobbikosok és LMP-sek is részt vettek (MSZP-sek soha!), majd, miután a bíróság is elismerte a földfoglalás jogosságát: a fele területet meg is tarthatta a nyertes gazda, - a másik feléért 3 M Ft büntetésre ítélték, de ezt sikerült 1,5 M- ra lealkudni, - és azt kik adták össze? – NEM a korábban támogató pártpolitikusok, hanem a NOL-olvasói!
Dr. Bene GáborJó hírem van! A magyar nemzet szerveződése elkezdődött! A Magyarok Világszövetsége, az Országos Trianon Társaság, a Vitézi Rendek, a Fejérszövetség (ÉS MÉG KI?) szerződést kötöttek! A Magyarok Házát meg kell tölteni élettel!
KSMA Fejérszövetségéhez hasonló tettekre, jó példákra van szükség, - tapasztalatcserékre, találkozókra, - képességünk és végzettségünk szerinti munkákra és ismeretterjesztésre, hogy építsük az országot... A tennivalókat jól leírták: Síklaky István „Létbiztonság és harmónia" c. programkönyve, a szentkoronás füzet ei, dr. Halász József írásai, - és itt van Magyaródy Szabolcs kicsi „Kézikönyve" is, amely a társadalmunkban minden feladatra kiterjedően javaslatokat tesz, még arra is, hogy a külföldiek rólunk alkotott hamis véleményét helyre kell tennünk, és a 8 országban a szülőföldjén maradt magyarság iránt meg kell békíteni a rajtuk uralkodókat, - abban bízva, hogy közöttük is akadnak igazságszerető emberek, pl. az erdélyi románok, vagy a csehek között, tehát az ő segítségüket is igénybe kell venni. Terjeszteni kell pl. az igaz történelmi ismereteket, vagy pl. azt, hogy a gyógynövényeket hol találjuk, és hogyan használhatjuk, stb.
Ludányi-Horváth Attila: A „Független, Boldoguló Magyarországért Mozgalom" elnevezés sokkal többet jelent, mint a csupán „Magyarországért Mozgalom". Meg kell szabadulnunk az olyan elnyomó sze rvezetektől, mint a NATO, az EU… Mindenütt azzal csapják be a népet, hogy a GDP a fontos! Pedig a GDP mértéke egyáltalán nem a nép boldogulását jelzi, hanem csak a pénzforgalmat! Az élettel való elégedettség átlagértékeinek (HDI, HPI, EPI) kimutatásához 9 tényezőt vettek figyelembe, de egyiket sem pénzben mérték! A „nemzeti össztermék" növelése HELYETT a „jóllétet mérő nemzeti összboldogságot" kellene kimutatni tudni! Egyébként már a „munka világáról" is értelmetlen beszélni: az ember által elfogyasztható javakat ma már mindössze az emberiség 5 %-a termeli meg! A „munka" már rég meghalt, csak még nem tudjuk, hogyan „temessük el"! Boldogság-központú társadalmat kell építeni!
Prof. Dr. Dávid TamásA társadalmi életnek két oszlopa van: az egészségügy és az oktatás. Azonban közismert a jelenlegi állapot: a pénzt éppen ezektől vonják el… - MEGÖLNEK MINKET! Minden módon mérgeznek bennünket, - az élelmiszerekkel, a gyógyszerekkel is! A konyhasóba túl nagy arányban kevert káliumkloriddal is! A világ fölött a pénzével uralkodó Bilderberg-csoport ülésén meghatározták, milyen eszközökkel akarják az emberiség HÉTmilliárdos lélekszámát FÉL milliárdra csökkenteni: mérgező ételekkel, mérgező gyógyszerekkel – plusz háborúkkal.
ffiNem azért születtünk, hogy „gazdagodjunk", hanem azért, hogy „éljünk"! Mahatma Gandhi szerint: „Nem kiteljesedni kell, hanem ön-visszafogni!" Nem pénzközpontú, még csak nem is emberközpontú, hanem Istenközpontú társadalomra van szükség!
Ludányi-Horváth Attila: A megoldásként sokat emlegetett önellátás mire jó és miből áll? Mozgalom indult, hogy találjunk meg minden alapvető élelmiszert 30kilométeren belül. A 30 km x 30 km = 30 % élelmiszer-beszerzés köre. És ezt ki lehet terjeszteni… Az általános önellátás elérésével el lehetne zavarni az EU-t… A migráns-áradat megváltoztatná Magyarország jellegét, ahogy megváltoztatja Európa jellegét is…
Dr. Boór FerencAzt javasolja: a jelenlévők csatlakozzanak ahhoz az öt magyar szervezethez, amely a Magyarok Világszövetségével összefogott. Nincs szükség új szervezetre is!
Tarczy IstvánArról szoktunk beszélni, hogy keresztények vagyunk. De nem vagyunk azok! A keresztény ember NEM FÉLHET! Legyen az igen: igen, a nem: nem! Tanítják, hogy „tiszteld szüleidet!" De csak a tiszteletre méltót lehet tisztelni! Csak a Teremtő segíthet nekünk, de ahhoz meg kell tisztulnunk, - csak akkor lehet REND ebben az országban!
ffiNem kell még több szervezet. Ő nem azt érzi, hogy most „szent helyen" lenne, „szent" időben.
KSMEngem Ludányi-Horváth úr meggyőzött, hogy ha nevet adunk a Mozgalomnak, akkor az „Független, Boldoguló Magyarországért Mozgalom" legyen.
Prof. Dr. Dávid TamásEbben az országban véleményterror van: 9 M Ft bírságot szabtak ki rá, mert ő a magyarokat gyógyítja! Kirabolták az otthonát…
Veszelszky FerencEnnek az új szervezetnek is az összefogás a lényege. Egyetért azzal, hogy ne azt keressük, ami szétválaszt, hanem azt, ami összeköt bennünket!
Brindza András: El kell fogadnunk 12 pontot.
ffi: Mi a cél? – A magyar nép beteg, és várja a gyógyulást!
Brindza András lezárja a találkozót: Két hét múlva újra találkozunk, ugyanitt.
_____________________________________
16 órakor Dr. Bene Gábor átment a saját előadása helyszínére, a Kossuth Lajos utca túloldalára, és vele ment őt meghallgatni a találkozónkon részt vettek jó része is.

Kutasi József írja: Ezt az előadást, én is megtiszteltem, jelen létemmel! ​
A találkozón a szervező felkérésére írt jegyzeteit másnap, 2016. február 21-én letisztázta:
Kincsesné Salca Mária, az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom egyik alapító tagja, és az ismert E-mail-című meghívottaknak akik jelen voltaknak, levélben elküldte.
KSM: Kérem, ha valamelyik jelen volt hozzászóló szavait esetleg félreértettem, és javítást kíván, küldje el nekem, és a javítást ugyanazokkal szintén ismertetni fogom.
Egyébként, ha Ön bővebben is szeretné kifejteni a gondolatait, a legközelebbi találkozón alkalma lehet rá.
Hiszen a találkozók éppen azért szükségesek, hogy megismerjük egymás véleményét, tudását, hogy tanuljunk egymástól, - ez lesz az útja annak, hogy az alakuló Mozgalom közösen elfogadott alapelvekre épüljön, és sikeres tettekre legyen képes. Remélem, a Magyarok Világszövetségével szoros együttműködésben.
Ne féljünk! Isten velünk van!
Tisztelettel:       
Kincsesné Salca Mária,  Budakalász,   Tel: 06 26 341-140   és   06 70 333-6732
2016.02.22.
 
KSM külön kérése:
Ha valaki válaszolna nekem, de a postaládám jelenleg tele van, és ezért visszadobja a levelét, kérem, hogy a levelét pár nap múlva küldje el nekem újra, mert remélem, addigra fogadóképessé tudom tenni a gépemet. Köszönöm. 

/Forrás: Kutasi József Antal 2016.02.24-i hírlevele/*B.Kiss-Tóth László