Lejárt az éves felügyeleti díjak befizetési kötelezettségének határideje!

Az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező,
valamint a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytató szervezeteknek 2016. február 28.-ig kell(ett volna) befizetniük az éves felügyeleti díj összegét a Környezetvédelmi Hatósághoz.
 
A befizetés elmulasztása esetén a hatóság a határidő lejártát követő 8 napon belül a kötelezettség teljesítésének elmulasztását megállapító határozatot bocsájt(ott) ki.
Egyes esetekben feltehetően rendbírságot és késedelmi kamatot is mellékeltek hozzá.
Ismerve a hatósági megregulázási módszert, a notórius nemfizetők pedig akár még ellenőrzésre is számíthatnak...
 
"Az egységes környezethasználati engedéllyel (IPPC) rendelkező szervezetek felügyeleti díj fizetési kötelezettségét a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (valamint a 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet) írja elő, amelynek értelmében az IPPC tevékenységet folytatóknak felügyeleti díjat kell fizetniük a környezetvédelmi hatóság felé évente, tárgyév február 28.-ig. A felügyeleti díj mértéke tevékenységenként 200 000 Ft, kivéve a nagy létszámú állattartási tevékenységet, amelynek felügyeleti díja 100 000 Ft." 

/Forrás: Verlag Dashöfer Műszaki Fórum Hírlevél 2016. márciusi.száma/*B.Kiss-Tóth László 2016.03.16.