A jövő nemzedéke?

Íme, a jövő nemzedéke, amely majd felvirágoztatja az országot.
(Te Jó Isten!!! Ki adott ezeknek a kezébe érettségi bizonyítványt?)
 
És vala sötétség. De nem lőn világosság! Ugyanis a művelt ember akadályozza a transznacionális erők által manipulált fogyasztói társadalom fejlődését. A gondolkodó ember zavart indukál a rendszerben, bírálati hajlama van. A polgár ne gondolkodjon! A polgár fogyasszon! Majd a végrehajtó hatalom gondolkodik helyette. A kreatív gondolkodás és a mélyenszántó ismeretek tiszta forrása az idegen nemzetek legócskább szubkultúráját közvetítő televízió.  Íme a bizonyíték: 
*
Amikor a VIASAT-nál titkárnőt kerestem, az egyik delikvens bejelentette, hogy azért akar a televízióban dolgozni, mert szereti a történelmet, különösen a reformkort. A tömegkommunikáció és a történelem összekapcsolásán kissé meglepődtem, de a meghatottságomban megkértem, sorolna fel néhányat az aradi vértanúk közül. Esküszöm az élő Istenre, hogy a következőket mondotta:
"-Bajcsy-Zsilinszky Endre, Jávor Pál..több most hirtelen nem jut eszembe."   
*
Ehhez képest lehet nekünk vigasz, hogy a mai német fiatalok java része nem tudja, ki volt Hitler, Lenin, Erich Honecker, pedig a 20. század még nincs oly távol.
*
EU-parlamenti képviselő mondta: - Ha a magyaroknak olyan rossz Szlovákiában, akkor minek mentek oda......
És ezek a hatökör emberek, orbitális marhák a demokrácia szabályai szerint megválasztott képviselők!
*Hofi Géza mondotta: "-És ők a jövő zálogai,.. de dögöljek  meg, ha kiváltom őket!!"
*
A Pázmány Péter Tudományegyetem  jogi és bölcsészkarán  hangzottak el az alábbi épületes mondatok a felvételin:
1. A pun háborúban nagyon sok római elpusztult. Ezek mind Rómába költöztek és proletárok lettek belőlük.
2. A kaszt zárt társadalmi csoport, ami között csak lélekvándorlással lehet  mozogni.
3. Ahhoz, hogy valaki dzsentri lehessen, tartalékos tiszti érettségi kellett.
4. Kréta élén két minótaurosz állt, akik évente cserélték egymást.
5. - Ki volt Ben Gurion?     -Angol szociológus, a Magna Charta szerzője
.
6. 
A középkor virágzása a mezőgazdaság forradalmával kezdődött (sövényvágó  olló, hidraulikus szivattyú).
7. Szent István valahol azt hallotta: azé a föld, aki megműveli.
8. - Milyen tisztségeket töltött be Cromwell 1685-ben bekövetkezett haláláig?
    -
 Lord-processzor.
9. - Mi az önkormányzat?   - Ahol az emberek sürgős dolgaikat elvégzik
.
10. - Magyarország tagja a NATO-nak?
     -
 Nem.
     - Miért?
     -
 Magyarország a Varsói Szerződés révén lett tagja az ENSZ-nek, de  később úgy döntöttek, hogy mégsem csatlakozunk a NATO-hoz.
    - Hány tagja van jelenleg a NATO-nak?
     -
 Több mint 30. Nem, nem, éppen 51.
     - Értem.
     - Ki Irak elnöke?
     -
 Arafat.
11. - Miről szól Katona József Bánk bán című drámája?
      -
 Arról szól, hogy van Bánk, aki egy bán...
12. - Radnóti Miklós miért volt kénytelen Szegeden folytatni az egyetemi tanulmányait?
      -
 Radnóti Miklós eredetileg jogász szeretett volna lenni, de végül a  könnyebb utat választotta, ezért ment a szegedi egyetemre.
13. Pál apostol javasolta, hogy a túlzott aszkétizmust mellőzzék, mert mindenkinek joga van a jóléthez.
14. Csoóri Sándor több évet élt Indiában és ott is halt meg.
15. - Mit tud Pázmány Péterről?
      - 
Pázmány Péter költő volt és politikus. Gondolom, köztiszteletben álló személy volt.
16. - Ki kötötte a Bethlen-Peyer-paktumot?
      -
 Az SZDSZ és az MDF.
17. - Mondjon magyar kormányzókat!
      -
 Göncz Árpád, Fráter György.
18.- Mikor alapították a Szovjetuniót?
     - 
XVIII. század.
     - Nem. Mikor szűnt meg?
     - 
1450-es, 60-as évek.
     - Nem jó. Azt mondja meg, mely országok tartoztak hozzá!
     - 
Az északiak
!
     - Például?
     - 
Norvégia!
19. Magyarországon 1849 után a hivatalos nyelv az osztrák!
20. A pápa református vallású.
21. A keleti kereszténység vezetője a tibeti láma.
22. - Mondjon párat a Tízparancsolatból!
      
Felebarátod feleségét szeresd!
23. - Foglalja össze a keresztény tanítás lényegét!
      
Hát, ezt most így Anschluss nem tudnám megmondani.
24. Luther Márton templomi könyvnyomtatással foglalkozott, és egyet-kettőt ki is szögezett a templomkapura.
25. - Mi a feminizmus?
      - 
A feminizmus azt jelenti, hogy a nők el vannak nyomva a férfiak alatt.
26. Ha valaki sok évig él egyedül, annak rendszerint házasság a vége.
27. - Ki jelenleg a köztársasági elnök? - Nem tudom, de szerintem alkalmatlan.
28. - Hogyan végződik a Hamlet? - Meghajolnak a színészek.
29. - Milyen szabadságjogokat ismer? - Két szabadságjogot ismerek: a vallásit és a szexuálisat.
30. Svájcban az egyik hivatalos nyelv a svéd, mert Svájc Svédországgal határos.
31. Magyarország jellemző állatfaja a  béka.
32. Szent István kért egy koronát, majd megfogalmazta a szatmári tizenkét pontot.
33. - Ki volt Szent István felesége?  - Bajor Gizi.
34. A fáradt Odüsszeusz leheveredett egy nimfa alá.
35. Radnóti Miklós egész életében tudta, hogy meg fog halni.
36. Az első világháborút azért vesztették el a németek, mert Bulgárián  keresztül támadták meg Franciaországot.
37. Vannak olyan helyek a Földön, ahol éjszaka egyáltalán nincs napsütés.
*
Így brillíroznak a profitorientált fogyasztói társadalom rabszolgái, és belezuhannak a fekete lyukba torkolló örökös sötétségbe.  
 
Szegény Nóti Károly mérgelődik a mennyekben, hogy hónapokon át gondolkozott egy jó bohózat megírásán, ezek meg csípőből kirázzák a legjobb szövegeket. Ráadásul nem is tudnak róla. 
 
/Forrás: Hegedüs Endre 2016.04.28-i levele/*B.Kiss-Tóth László