A Világ-panoráma utolsó 10 adása

null 2016-04-04 Világ-panoráma  Fokozódik a nemzetközi helyzet és az osztályharc. A Magyarok Istene olyannyira kegyeibe fogadta nemzetünket, hogy elhalmoz bennünket saját jövendőnk választható változataival és okulásunkul szolgáló példákkal. Battonyától Nemesmedvesig, s azokon is túl. Ha csak a Majtény és Világos óta eltelt időszakot tekintjük: minden egyes kiegyezés megalkuvás volt, amely ugyan rövidtávon, ideiglenesen némi haszonnal járt, de hosszú távon csak tovább mélyítette a Vörösmarty által emlegetett sírgödröt.

null 2016-04-01 Világ-panoráma  A globális uralom számára a legkézenfekvőbb az volna, ha a ballib térne vissza. Akkor nincs semmi kockázata, nem kell még csak megvásárolnia sem a befolyását, mert a nélkül is megszerezné. De a nemzetközi pénzügyi hatalom is tudatában van annak, hogy túlságosan nemzetietlen, magyarellenes és ráadásul szétszakadt és buta önjelöltekkel, futóbolondokkal, közveszélyes, Magyarországot egyszer már kis híján lángra lobbantó elavult, kiégett, eszmeietlen balfékekkel nem jut messzire.
 
null 2016-03-28 Világ-panoráma  1920-ban, az első világháborús összeomlás, a Magyarországot felszabdaló idegen megszállás és Trianon, az 1918-19-es össznemzeti hazaárulások utáni nemzeti föltámadáskor írta Bajcsy-Zsilinszky Endre: Egy erőteljes, testben, szellemben, jellemben egészséges nemzedék az elképzelhető legszörnyűbb katasztrófák romhalmaza alól is diadalmasan emelkedik föl és újból kiépíti a maga államát és társadalmát. Ilyen nemzedékre van szüksége Magyarországnak.
 
null 2016-03-25 Világ-panoráma  Akik Istenünk vérét kívánták, s ma is kívánják – legyőzettek, s megtérnek, még ha minket legyőzöttnek is hisznek s ábrázolnak. Ma is nap, mint nap a testet s lelket gyógyító igével boldogító, örök életet, boldogságot, szeretetet hirdető, föltámasztó Krisztust gyilkolják bűnbe rögzültek: az árnyékvilág ránk vetődő, fényt homályosító árnyékai. De, aki hiszi, s féli Istent, megigazul s ellent áll a sátán csürhéinek.
 
null 2016-03-21 Világ-panoráma  Németországban egyértelmű a migrációellenes pártok, elsősorban az Alternatíva Németországnak (AfD) előretörése, ami összefüggésben áll a merkeli menekültpolitikával. Politikai földrengést okoztak Németországban a tartományi választások, amelyek eredményei azt mutatják, hogy irányváltásra van szükség a szövetségi kormány menekültpolitikájában - jelentette ki Horst Seehofer bajor miniszterelnök.
 
null 2016-03-18 Világ-panoráma  Az Ima Magyarországért rendezvényt 2009. márciusában Papp Lajos, Jelenczki István és a Kárpát-Haza Nemzetőrség szervezte, célja a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a Magyar Nemzet megmaradásáért, egységéért és termővé fordulásáért történő közös imádság volt.
 
null 2016-03-14 Világ-panoráma  1848-ról másképpen. A forradalmárok őszintén hitték, hogy eljön az áhított szabadság. Landerer és Heckenast nyomdászüzemében zajlott le az a híres jelenet, amelynek során Petőfi Sándor és a márciusi ifjak a nép nevében lefoglalták a nyomdagépet, és kinyomtatták a szabad, cenzúra nélküli sajtó első példányait.
 
null 2016-03-11 Világ-panoráma  Vendég: Bogár László közgazdász. Volt egy mocskos, átkos, pénzügyi része is 1848 márciusának. Az elfogadott tézis szerint Európa-szerte felkelt a nép, és szabadságot akart, majd ezeket a forradalmakat leverték. Arról már kevésbé esik szó, hogy itt bizony kőkemény hitelügyletekről volt szó. Ha anarchia van, akkor a vagyonok leértékelődnek. A pénzhatalmi rendszer abban reménykedett, hogy a ’48-as földindulás radikális törvényhozási változásokhoz vezet, amelyek abban az irányba fognak mutatni, amit végül az EU valósított meg.
 
null 2016-03-07 Világ-panoráma  Migránsok. Kiváló ürügyül szolgálnak minden bajunk okául elterelendő a figyelmet más, hazánkat elemésztő ügyről. Maga a népszavazás többről szól, mint a migráns ügy. Valójában hazánk uniós tagságáról. Mint a már régóta készülő brit referendum. Ha nemzetünk ellenzi Magyarország és Európa betelepítését idegen, nemzetietlen, gyökértelen, nem keresztény népekkel, akkor a magyarság az idegen uralmat ránk erőltető Európai Uniót is ellenzi.
 
null 2016-03-04 Világ-panoráma   Budapest ostroma óriási szovjet erőket kötött le – rendkívüli erőfeszítésekre és áldozatokra kényszerítve az ostromlókat. A második világháború lényegében egy hatalmas átverés volt (mint az első is), ahol legfelsőbb szinten az összes oldal szálait egy sötét erő igyekezett mozgatni. A globális pénzügyi hatalom cselszövése.
 
/Hegedüs Endre 2016.04.04-i ajánlásával/ *B.Kiss-Tóth László