A Ripost szerint: ...ha Soros úgy akarja: Ju­hász Péter és Gu­lyás Már­ton Rösz­ké­nél szét­bont­ják a ke­rí­tést!

Nem­zet­közi szél­ső­ba­los po­li­ti­kai ro­ham­osz­ta­gok se­gít­sé­gét is igénybe ve­szik, Ma­gyar­or­szá­got akar­ják le­já­ratni. Minél erő­sebb rend­őri el­len­ál­lásba üt­köz­nek, nekik annál jobb. A fő­pró­bát hús­vét­kor már meg­tar­tot­ták.
Nem véletlenül vonult a húsvéti ünnepek kellős közepén, nagyszombaton(!) egy néhány száz fős csoport, nemzetközi szélsőbalos ultrák élén Juhász Péter és a garázdaság miatt elítélt Gulyás Márton  a röszkei határra.
A legfontosabb üzenetet a menet elején vitték. A harmadik, negyedik sorban vörös és fekete zászlók alatt a kerítésbontásra készülő szélsőbalos rohamosztagok tagjai menetelnek Röszkén.
A legfontosabb üzenetet a menet elején vitték. A harmadik, negyedik sorban vörös és fekete zászlók alatt a kerítésbontásra készülő szélsőbalos rohamosztagok tagjai menetelnek Röszkén.
Az eseményt a Soros György pénzelte MigSZol szervezte és koordinálta. A résztvevőket ők utaztatták, buszokon.

Provokáció készül...
Terepszemlét tartottak húsvétkor. A  információi szerint a demonstráció egy későbbi, a kerítést megbontani akaró agresszív nemzetközi akció főpróbája volt.
A provokációi igazi célja nyilvánvalóan az, hogy kiváltsák a határon dolgozó rendőrök és katonák ellenállását. Például könnygáz bevetését. Aztán az erőteljes fellépésről szóló felvételek bejárhatják a világsajtót: „Így védik a gonosz magyarok a kerítést!” címmel.
A piszkos munkát, az erőszakos kerítésbontást tehát egy hírhedt szélsőbalos, agresszív nemzetközi politikai alakulatra, az anarchista ANTIFA-ra bízzák. Ők már nagyon sok nyugat-európai tüntetést fullasztottak erőszakba, törtek-zúztak, autókat gyújtottak fel.
Verekedésbe, rendőrverésbe torkollik szinte minden megmozdulásuk.
Azt remélik, hogy nagyobb nemzetközi visszhangja lesz a magyarországi kerítésbontásnak, ha őket viszik el a rendőrök... Ezért utaztatták húsvétkor Magyarországra  a szélsőséges politikai alakulat vezetőit...

Vörös zászlók alatt vonultak, arcukat eltakarták

 A nagyszombaton, Röszként megtartott főpróbán mindent gondosan feltérképeztek. Juhász és Gulyás társaságában  már ott voltak a szélsőbalos német és spanyol politikai csapatok irányítói is.
A helybéliek döbbenten nézték a röszkei utcán, vörös és fekete zászlók alatt vonuló rohamosztagosokat, akik a fotósok láttán gyakran elfedték az arcukat…

A szélsőbalosok vezetői mindent rögzítettek, levideóztak, de Gulyás és Juhász is részletesen dokumentálták a főpróbát, Gulyás külön magnóval, mikrofonnal is dolgozott.  Valószínűleg a későbbi kerítésbontó akció minél jobb megszervezése miatt.
A helyszínen elpróbálták  a kerítés lebontását, a migránsok szabad beengedését követelő, de a nemzet puszta létét is tagadó(!) - no nation - internacionalista jelszavakat, angol és magyar nyelven is.
Végig vették, hogy a nagy kerítésbontó akciónál majd ki vezényli a kórusokat. Külön cédulákon sokszorosították és szétosztották a „kiabálni valót”. Néhány később eldobott példányt a felháborodott röszkeiek gyűjtöttek össze.
Itt a lényeg. Nincs határ, nincs nemzet, üdvözöljük a migránsokat.
Itt a lényeg. Nincs határ, nincs nemzet, üdvözöljük a migránsokat.

Mi az az ANTIFA?

A szélsőséges politikai alakulat vezetői Röszkén. Több ország rendőrsége már jól ismeri őket.
A szélsőséges politikai alakulat vezetői Röszkén. Több ország rendőrsége már jól ismeri őket.
A kiszivárgó információk szerint tehát Juhász és Gulyás  magát a kerítés erőszakos megbontását az egyik legagresszívebb német politikai rohamcsapatra a hírhedt ANTIFA-ra kívánja bízni. Hogy miért és kik ők?
 A Soros György támogatását élvező ANTIFA provokálja Németországban a legvéresebb politikai indítékú verekedéseket, a szélsőjobbos újnácikkal ütik-verik egymást, törik be a kirakatokat vagy borítanak fel és gyújtanak fel autókat.
Egy képkocka Juhász Péter és Gulyás Márton elvbarátainak propagandafilmjéből.Soros pénzeli őket is.
Egy képkocka Juhász Péter és Gulyás Márton elvbarátainak propagandafilmjéből.Soros pénzeli őket is.
Mérsékelt német politikusok az újnácikkal együtt a német politikai élet szégyenének nevezik őket. 
Gyűlölik a nemzet puszta fogalmát, egyik sokakat felháborító akciójuk az volt, amikor több ezer német nemzeti lobogót összeszabdaltak és meggyaláztak.

Az ANTIFA-t egyébként  a náci idők kezdetén a német kommunista párt alakította. A vörösingesek és a náci barnaingesek utcai csatái, a kibontakozó anarchia jelentősen hozzájárult Hitler hatalomátvételéhez. Zászlójukon hosszú éveken át ott volt a kommunista sarló-kalapács is, de ezt mostanra eltüntették.

Buszokkal szállít, toboroz a Soros-szervezet

A röszkei kerítésbontó főpróbát  Juhász Péter és a garázdaság miatt többszörösen elítélt Gulyás Márton közreműködésével Soros György egyik legfontosabb migránsügyi szervezete a MIGSZOL szervezte.
Ők gyűjtötték össze, irányították, szállították a szélsőbalos rohamosztagosokat. Ahogy a röpcédulán látható, biztosítottak buszokat, sőt a szélsőségesek repülőjegyéről is gondoskodtak.
A főpróba részeként a CEU tüntetésen a MISZOLG kipróbálta a röpcédulás toborzást is. Így mosták össze a CEU és a kerítés ügyét…
A kerítésbontó provokáció  pontos időpontjáról egyelőre nincs információ. Azt nyilvánvalóan hozzáigazítják majd egyéb nemzetközi akciókhoz, például a brüsszeli nyomásgyakorlás eseményeihez is.
Soros nyilvánvalóan azért fogott össze a szélsőbalos rohamosztagosokkal,  akiknek a szervezeteit nemcsak Németországban, de más országokban is támogatja, mert a teljes határnyitást, a migránsok parttalan beengedését támogatják, s agresszivitásuk jól jöhet az ilyesfajta provokációk kirobbantásához.

Ezért támadják a magyar kerítést…

A magyar kerítés nyilvánvalóan akadályt jelent Soros György számára. Mint ismeretes az Európai Parlament baloldali és liberális képviselői, köztük magyarok is, a napokban szavaztak meg egy a migránsüggyel kapcsolatos állásfoglalást, lényegében szó szerint átvéve Soros György egy korábbi újságcikkének direktíváit:
Ki kell alakítani biztonságos útvonalakat a menekültek számára. Ez sürgős tennivaló (…)Az egész ügy sikerének a kulcsa, hogy a menekültek egyrészt oda mehessenek, ahova akarnak, másrészt oda, ahol szükség van rájuk."
S hogy mindezt miért? Mert Soros György így képzeli el az internacionális Európát. A migránsok tömeges megjelenésében a nemzetek nélküli Egyesült Európai Államok lehetőségét,  az olcsó munkaerőt  és persze  a céljait támogató új szavazóbázist  látja.
Ahogy Friderike Beck a Soros tevékenységét alaposan kielemző német társadalomkutató írja:
„Soros egyfajta csővezetéket akar felállítani, ami nem olajat szállít, hanem embereket pumpál Európába. Azt akarja, hogy Európa a konfliktusok által érintett területekről elszívja a menekülteket. Ez a stratégia kivérezteti és destabilizálja nemcsak a küldő, de a befogadó országokat is, és végső soron Európa összeomlásához vezethet.”