A pénzkövetelések elévülése

Közmű díjtartozás, mobil előfizetés hátralék – mit tegyünk, ha a szolgáltató évekkel korábbi követeléssel áll elő?
A Békéltető Testületekhez beérkezett panaszok alapján előfordul, hogy a szolgáltatók évekkel korábbi közmű díjtartozást, utazási pótdíjtartozást vagy mobiltelefon előfizetéshez kapcsolódó tartozást követelnek a fogyasztóktól.  Az alábbiakban bemutatunk néhány példát és a legfontosabb tudnivalókat az elévülésről. 
Követeléssel kapcsolatos esetek
Már követeléskezelő cég szólította fel a fogyasztót, hogy fizessen meg egy 4 évvel korábbi, gázszolgáltatási tartozást. A fogyasztó már jó ideje nem volt az érintett ingatlan tulajdonosa, mégis tőle követelték a tartozás megfizetését.  Ebben az esetben, a Testület közbenjárásával egyezséggel ért véget az ügy és a fogyasztó tartozását törölték.
Egy másik esetben a fogyasztótól évekkel korábban elhunyt édesanyjának közüzemi tartozását követelték. Mint a vizsgálatból kiderült, a lakás önkormányzati tulajdonú volt, nem is a fogyasztó örökölte. A tartozást a szolgáltató a hagyatéki eljárásban sem jelentette be, miközben egy másik tartozást bejelentett – tehát tisztában volt a haláleset tényével és időpontjával. Ebben az esetben is végül törölték az elévült tartozást.
Olyanra is volt példa, hogy a mobilcég a fogyasztótól évekkel korábbi tartozást követelt. Ráadásul csupán SMS-ben értesült a fogyasztó a 65.000 forintos tartozásról. A tartozás részleteit, hogy pontosan miből áll össze ez a tartozás, csak a Testületi eljárásban sikerült tisztázni, a fogyasztónak a cég ügyfélszolgálatán nem tudtak felvilágosítást adni. A követelés egy része számlatartozás volt, melyet az elévülés miatt töröltek. A tartozás másik részét viszont a fogyasztónak meg kellett fizetnie, mert az mobilkészülék vásárlással kapcsolatos tartozás volt és az még nem évült el. 
Legfontosabb tudnivalók az elévülésről
 • Az elévüléssel maga a tartozás nem szűnik meg, tehát követelhető, viszont bírósági úton már nem kikényszeríthető, azaz végrehajtani sem lehet.
 • Ha a fogyasztó azonban önkéntesen teljesíti az elévült követelést – mivel a tartozás fennállt – utólag nem követelheti vissza a kifizetett összeget, akkor sem ha utólag kiderül, hogy az már elévült.
 • 5 év az elévülési idő általánosságban, de vannak olyan szolgáltatások, melyeknél ez rövidebb
 • *2 év az elévülési idő pl. a gáz és villamos energia esetében
 • *1 év az elévülési idő az elektronikus hírközlési szolgáltatások esetén
 • Bizonyos események megszakíthatják az elévülési időt, ilyenkor a számítása újraindul – pl. a tartozás elismerése, követelés megegyezéssel történő módosítása, ha az csődeljárásban bejelentésre kerül, vagy bírósági eljárásban érvényesítik.
Mire figyelj, ha régebbi tartozást követelnek tőled?
 • Nézz utána a vitás terület elévülési idejének
 • Ne feledd, ha kifizeted az évekkel korábbi követelést, utólag azt már nem tudod visszakövetelni (még az elévülésre hivatkozva sem)
 • Ha már követeléskezelő céghez került a tartozásod és az fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezi, ellent kell mondanod az elévülésre hivatkozva.  Ha nem teszed, a tartozásod végrehajthatóvá válik akár elévült, akár nem.
 • Ha bírósági eljárásba kerülnél, minden esetben hivatkozz az elévülésre, mert a bíróság az hivatalból nem vizsgálja.
 • Ha egy tartozás jogalapjával, törlésével vagy bármilyen más részletével kapcsolatban nem tudsz a vállalkozással megegyezni, kérelmezd a Budapesti Békéltető Testületnél az ügyed kivizsgálását
/Forrás: www.tudatosvasarlo.hu 2016.04.04./*Megjegyzem, feltehetően a cikk szerzője a 2 éves elévülési időt minden közműszolgáltatóra, tehát a víz-és csatornaszolgáltatóra is érti, (nem csak a villany és gázműre vonatkozik,) az 1 éves elektronikus hírközlési szolgáltatások pedig a televízió és internetszolgáltatókat, a vonalas telefon és mobilszolgáltatókat is tartalmazzák. B.Kiss-Tóth László 2017.06.04.