Országgyűlési határozat az Európai Parlament Soros-terv végrehajtásáról szóló határozatával szemben

Megjegyzésem: Nem lehet ezzel az országgyűlési határozattal nem egyetérteni. 
Azonban, nem csak az EU-s kötelező migránskvótát kellene ám állandóan szajkózni, 
hanem a letelepedési kötvény által biztosított letelepedéseket 
és a (titkos?) paktumokban engedélyezett betelepítéseket is meg kellene szüntetni...
*B.Kiss-Tóth László

Az Európai Parlament 2017. november 16-án határozatot hozott a Soros-terv végrehajtásáról, a bevándorlók befogadására és szétosztására irányuló rendeleti javaslatról.

Ez a határozat felháborító, ezért elutasítjuk.
A magyar Országgyűlés elutasítja, hogy állandó betelepítést és kötelező szétosztást indítsanak el az európai nemzetek kárára. A bevándorlók állandó behozatala és kötelező kvóta alapján történő szétosztása visszafordíthatatlanul megváltoztatná Európa jövőjét és kultúráját.
A magyar Országgyűlés elutasítja a bevándorlók beáramlásának felgyorsítását és a csoportban történő áthelyezést.
A magyar Országgyűlés elutasítja, hogy jogköröket adjanak át a bevándorlást támogató Soros-szervezeteknek annak érdekében, hogy részt vegyenek a bevándorlók behozatalában és szétosztásában.
A magyar Országgyűlés elutasítja, hogy a tagállamok megbüntetésével kényszerítsék ki a bevándorlók befogadását.
A magyar Országgyűlés felhívja a figyelmet arra, hogy a schengeni külső határvédelmi kötelezettség egyes tagállamok általi be nem tartása nem teremthet alapot arra, hogy a jogsértők szolidaritásra hivatkozva követeljék a határvédelem hiánya miatt érkezett bevándorlók államok közötti szétosztását.
A magyar Országgyűlés elvárja az Európai Uniótól, hogy tartsa tiszteletben Magyarország szuverenitását, valamint a magyar emberek népszavazáson kinyilvánított akaratát a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról.
A magyar Országgyűlés felszólítja Magyarország Kormányát, hogy ne engedjen az Európai Parlament és az uniós bürokrácia nyomásának, védje meg hazánk alapszerződésekben garantált jogait, utasítsa el a Soros-tervet, folyamatosan tájékoztassa Magyarország polgárait a Soros-terv végrehajtásának állásáról és a kormány Magyarország védelmét célzó tervezett és folyamatban lévő intézkedéseiről.