OS - A Honfoglalás 2000 Egyesület közleménye

 HÚSVÉTI NYILATKOZAT


A Honfoglalás 2000 Egyesület Nyilatkozatot juttatott el több TV
csatornának, rádiónak, a nyomtatott sajtónak, és az internetes
híroldalaknak. Bízunk benne, – hogy nemcsak az erőszak, a vér –
hanem a nemzeti megbékélést szorgalmazó felhívás is hírértékű, és
nyilvánosságot kap a sajtóban.
 Húsvét a kereszténység körében az újjászületés, a feltámadás ünnepe
– akárcsak a zsidó húsvét, a pészah – az egyiptomi fogságból való
szabadulás ünnepe. Húsvétot nemcsak a két világvallás ünnepli, hanem
a magyarság számára is jó alkalom, hogy az egymással szemben álló
felek szót értsenek, megbékéljen egymással.
 2018. április 8-án választunk: új összetételű Országgyűlés fogja
törvényeinket megalkotni, s egy, a többséget képviselő kormány
alakulhat. A győztesek ne éljenek vissza a számukra megadatott
lehetőséggel, a vesztesek pedig ne érezzék magukat kirekesztve az
ország ügyeinek intézéséből, ám vegyék tudomásul a választók
döntését. Mindkét tábor felelőssége tudatában vegyen részt jövőnk
alakításában..
 A győzteseknek kell megtenni az első lépést a megbékélés útján!
Azok, akik nem fogadják el a feléjük nyújtott kezet, akik a nemzet
ellen fordulnak: a felforgatást, a rombolást választják, örökre ki
kell zárni a közéletből, velük szemben a törvény szigorával kell
fellépni.
 Honfoglalás 2000 Egyesület – Pannonpuli.hu
     Kiadó: Honfoglalás 2000 Egyesület