OS - Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (1. rész)

Koppenhágai nyilatkozat az emberi jogok hatékonyabb biztosításáról

Az Európa Tanács tagállamainak igazságügyi miniszterei elfogadták a
Koppenhágai Nyilatkozatot. A Koppenhágában tartott konferencián
Magyarországot Kecsmár Krisztián, az Európai Uniós és nemzetközi
igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár képviselte.
 A nyilatkozat az Európa Tanács dán elnökségét lezáró záró
dokumentumként értékelhető. A dán elnökség elsődleges célja az
Emberi Jogok Európai Bírósága működési reformjának kiteljesítése
volt, annak érdekében, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezménye által
létrehozott jogvédelmi mechanizmus hatékonysága biztosítható legyen.
 A nyilatkozat kiemelten foglalkozik a Bíróság ítéleteinek hatékony
végrehajtásával, a Bíróság európai jogvédelmi rendszerben betöltött
szerepének megváltozásával, illetve az erről folytatott nemzeti és
európai párbeszéd szükségességének kérdésével. A dokumentum utal a
bíróválasztás transzparenciájának követelményére és a
szubszidiaritás elvére.
 Magyarország kinyilvánította elkötelezettségét a reformfolyamat
kiteljesítése mellett, és üdvözölte a Koppenhágai Nyilatkozat

elfogadását.
     Kiadó: Igazságügyi Minisztérium