OS - Az Igazságügyi Minisztérium közleménye (2. rész)

Kecsmár Krisztián felszólalásában kiemelte, hogy a Bíróság legyen
figyelemmel a jelenkor kihívásaira, különösen a migrációs válság
okozta bonyolult, a tagállamok szuverenitását és biztonságát
veszélyeztető helyzetre. Ezen körülmények között alapvető
fontosságú, hogy a strasbourgi ítéletek minősége megfelelő legyen,
világos és konzisztens határozatok szülessenek, amelyek nem mutatnak
túl az adott állam kötelezettségvállalásán, és amelyek
implementálása nem okoz nehézséget a tagállamok számára. Ezekre a
kérdésekre is utal a Nyilatkozat szövege, akárcsak a szubszidiaritás
elvére. Ezen túl rámutat arra, hogy a tagállamok hatóságainak
feladata nemzeti szinten az emberi jogok biztosítása, a Bíróság
pedig nem egy negyedfokú döntéshozó szerv, szerepe pedig annak
vizsgálata, hogy a tagállamok intézkedései megfeleltek-e az
egyezmény követelményrendszerének.
 A Koppenhágai Nyilatkozat értelmében tovább kell folytatni a
reformfolyamatot, csökkenteni kell a Bíróság ügyterhét, valamint
lehetővé kell tenni, hogy a Bíróság a repetitív ügyek helyett a
kiemelten fontos emberi jogi jogsértésekkel foglalkozzon.