OS - Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala közleménye

Európában és Magyarországon immár évtizedek óta fennállnak a
diszkrimináció elleni védelem jogszabályi és intézményi keretei. Az
Alkotmánybíróság gyakorlata értelmében a nemi identitás, a szexuális
irányultság a sokszínű emberi személyiség alkotórésze, a személyiség
magjához tartozó, megváltoztathatatlan tulajdonság, amelynek alapján
senkit nem érhet hátrányos megkülönböztetés.
     A WHO 1990. május 17-én törölte a mentális betegségek jegyzékéből
a homoszexualitást. Amint azonban arra az Európai Unió Alapjogi
Ügynökségének 2016-ban publikált kutatása is rámutat: napjainkban is
elterjedt az a hozzáállás, amely a többségtől eltérő szexuális
irányultságot betegségnek, mentális zavarnak tekinti. A szexuális
kisebbséghez tartozó személyek közel felét érte már
megkülönböztetés, verbális vagy fizikai atrocitás, emellett az
előítéletek hétköznapi megnyilvánulásaival is fájdalmasan gyakran
kell szembesülniük. Amint arra a Világbank is felhívja a figyelmet,
a megkülönböztetés kirekesztést, marginalizálódást eredményezhet,
ami pedig alacsony társadalmi-gazdasági státuszt, végső soron
elszegényedést vonhat maga után. Egy kutatás szerint Magyarországon
a munkavállalók több mint 60%-a nem dolgozna szívesen szexuális
kisebbséghez tartozó személyekkel.
   A nemi identitás vállalása, kifejezése az emberi méltósághoz való
jogból adódó alapvető emberi jog, az Alkotmánybíróság gyakorlata
értelmében az azonos neműek tartós párkapcsolatának védelme az
emberi méltósághoz való jogból, az önrendelkezési jogból, illetve a
személyiség szabad kibontakoztatásához való jogból is következik.
Mégis, a szexuális kisebbségekhez tartozó emberek jelentős része
identitását elrejtve kénytelen élni, gyakran szűkebb környezete elől
is titkolva szexuális irányultságát.
     A fentiek is jól mutatják: a világos jogi szabályozás bár
elengedhetetlen, önmagában nem elegendő a tényleges egyenlőség
megteremtéséhez. Nevelés, oktatás, a megbélyegző szavak elleni
határozott fellépés, a szexuális kisebbségekhez tartozó személyek
jogai melletti egyértelmű kiállás szükséges a valóban mindenki
számára biztonságos, inkluzív társadalmi környezet kialakításához,
amelynek érdekében valamennyiünknek sokat kell még tennünk.

Kiadó: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala