Евфросиния Керсновская (Euphrosyne Kersnovskaya) gulágos művészete


Euphrosyne 1908. január 8-án született Odesszában, egy odesszai Bíróságon szolgáló büntetőperes ügyvéd és idegen nyelvet tanító tanárnő családjába.  Az úgynevezett „polgárháború” (a bolsevikok háborúja a saját népükkel) kezdete után a Kersnovsky család elmenekült Besszarabiába, amely akkoriban Románia része volt. Besszarábiában Euphrosyne gimnáziumot és állatorvos tanfolyamokat végzett, és több európai nyelvet is megtanult.
Euphrosyne apja egyáltalán nem végzett háztartási munkát, 40 hektáron szőlőt és gabonaféléket termesztett, szabadidejében lovagolni és túrázni szokott és nagyon szerette a vizibiciklizést. 

1940. június 28-án a Szovjetunió elfogta Besszarábiát, jó szovjet szokás szerint annektálva, és ezt követően azonnal megkezdődtek a tömegek elnyomása és a lakosság elvitele szovjet gulagok koncentrációs táboraiba. 

A bolsevikok taktikája nem különbözött nagyon különbözött a nácik taktikájától  Embercsoportokat ártalmatlanítottak a nem baráti nemzethez való tartozásuk miatt, és embereket semmisítettek meg a nem megfelelő osztályba tartozásuk miatt. 
Euphrosyne egyetlen "bűne" az intelligens nemességhez való tartozás volt. Minden vagyonát elkobozták tőle, és megfosztották minden jogától, ideértve a munkavégzés jogát is. Utána már csak idénymunkásként dolgozhatott, fakitermelésnél. Egyedül dolgozott, mivel az NKVD, amely állandóan a "rossz osztályba tartozó emberek közti gyűlöletet szította", megtiltotta másoknak, hogy letartóztatásuk alatt együttműködjenek Euphrosyne-vel.

1941. január 1-jén Besszarabia-ban szovjet parlamenti választásokat tartottak, amelyekre Euphrosyne is elment. Mivel a képviselőjelöltek egyike felé sem volt meg a bizalom (sok volt volt közöttük a prostituált és más társadalmi alsóbb rétegekhez tartozó ), Euphrosyne egy szilárd keresztet tett a szavazásra. Nem sokkal később, egyik nap éjszakáján (Euphrosyne távollétében) az NKVD tisztjei érkeztek hozzá. Amikor visszaérkezett, nem volt hajlandó elrejtőzni, inkább vállalta a száműzetést más besszarábiakkal együtt, akikkel később őt is sztálinista koncentrációs táborokba vitték.

A besszarábiakat tehergépkocsikkal vitték a a tehervonathoz, ami vitte őket a Gulagba. Ugyanúgy, mint amikor kiűzték a csecseneket, tatárokat és ukránokat. Általános szabály az volt, hogy ezek voltak a legjobb, gondoskodó és kezdeményezõ emberek, akikre nincs szükségük, a bolsevik hatalomnak, mivel nem értenek egyet a bolsevizmussal. A deportáció során a vagonokban emberek haltak meg. Egyik nap az Euprosyne, megtévesztette a kísérőket  így tudott kijutni a kocsiból, hogy egy vödör vizet gyűjtsön egy nő számára, aki közvetlenül a vonaton szült.

Euphrosyne nehéz körülmények között dolgozott a fakitermelésben. A táborokban állandóan megpróbálták megvádolni Euphrosyne-t, hogy „szovjetellenes agitációt és propagandát” végez és rágalmazza a Szovjetunióban dolgozó embereket, mivel bátran elmondja az igazságot a koncentrációs tábor vezetõinek a szemébe. 1943-ban Euphrosyne-t átadták egy katonai üzem építéséhez Novoszibirszk közelében, ahol a gulág foglyai építkezésen dolgoztak. Euphrosyne-nek habarcsot kellett felhúzni a rámpák mentén az ötödik emeletre.

Annak ellenére, hogy folyamatosan próbálták őt bevádolni, Euphrosyne a véleményét továbbra is nyíltan hangoztatta. Kijelentette, hogy gyakorlatilag az összes "szovjet ötéves terv építkezését nem a komszomolista fiatalok, hanem a sztálinista koncentrációs táborok  foglyaival végeztették. 1944-ben aztán ennek a kijelentésének nagyon nagy ára lett. A rabságát újabb 10 évvel meghosszabbították.

Sztálin halála után a fogságából Euphrosyne is megszabadult. 1990. január 30-án a novoszibirszki területi ügyészség teljesen megalapozatlannak ismerte el Kersnovskaya Euphrosyne ítéletét, 1990. augusztus 13-án pedig a moldovai SSR ügyészsége megalapozatlannak nyilvánította Euphrosyne kiutasítását is. Ezért a teljes rehabilitálására került sor.
/Forrás orosz nyelven: Максим Мирович / https://24tv.ua/ru/nas_zastavili_razdetsya_dogola_i_vpihnuli_v_kakie_to_doshhatyie_kabinyi__uzhasyi_gulaga_n1187311 2019.08.04/*B.Kiss-Tóth László 2020.02.25.