Dr. Kemény Attila nyugalmazott közigazgatási államtitkár rosszalló, nyílt levele a Magyar Államhoz


Kedves Állam!

Ne haragudj, hogy így levélben zavarlak, de többször próbáltam már megfelelő szerveiddel kapcsolatba lépni, eredménytelenül.
Te biztosan nem is tudsz róla!
Negyvenhárom évig szolgáltalak. Nem volt könnyű! Te is, én is nagyon megörültünk, amikor független köztársaság lettél.
Kialakultak garanciális szerveid is: Alkotmánybíróság, ÁSZ, ombudsmanok stb., hogy átlátható legyél, és meg tudjad védeni alattvalóidat (őket hívjuk népnek),
többek között a szolgáidtól (lat.: minister) és az őket szolgálóktól (közszolgák).
Néhány esetet, amikor már "megújult korodban" sem számíthattam megértésedre, azért elmondok Neked.

1995-ben lelkesen védtem a pénzedet. De akkori - igen felelős - szolgád nem nézte jó szemmel buzgóságomat, kirúgott. (Novemberben).
Másutt szolgáltalak tovább - persze ott is lelkesen.
A vagyonoddal kellett felelősen sáfárkodnom.
Akkori szolgád - 1997-ben - ezt nem nézte jó szemmel, kirúgott. (Novemberben.)

2002-ben - akkor is a pénzedért küszködtem - ismét el kellett hagynom az állami pályát! Akkori szolgád is kirúgott. (Novemberben.)

2006-ban egy nagy értékű vagyontestedet, a Vituki Kht. ingatlanait akarták eladni szolgáid.
Előírták nekem, hogy kinek (Wallis) és mennyiért kell értékesíteni.
Én mint a kht. akkori ügyvezetője a vételárral nem értettem egyet, azt nem fogadtam el, mert cca. 1,5 milliárd Ft kár ért volna Téged,
és ragaszkodtam ahhoz, hogy pályázat keretében történjen a vevő kiválasztása.
Természetesen eltávolítottak a munkahelyemről. (Persze megint novemberben.)
Utódom kiválasztásához a vevő nyújtott segítséget a "bizonytalan" szolgáknak.

Mindenesetre az akkori sajtóban "megszellőztettem" a dolgot, de Te - kedves Állam - nem mozdultál meg a Téged ért kár miatt.
Engem pedig akkori szolgáid még meg is fenyegettek, hogy pert indítanak ellenem, de végül nem mertek, mert mondtam,
hogy örömmel állok elébe, ugyanis a perben, a sajtó nyilvánossága miatt, nyilván el kell számolniuk a pénzekkel.
Apropó, léptél már ez ügyben??
Elszámoltattad őket?

Kedves Állam!

Miért írok most Neked?
Hát azért, mert 2010. novemberben hoztál egy törvényt, mely "a társadalmi igazságérzetet sértő, közpénzekből származó juttatásokra külön mértékű adót állapít meg".
Ez alapján engem is arra köteleztél, hogy a Te érdekeid védelmében elveszített munkahelyemtől kapott,
szerződés szerinti, 5 évvel ezelőtti járandóságom 98%-át immár a nyugdíjamból fizessem be.

Ez az összeg a Téged ért - és mai napig általad vissza nem követelt - károdnak mindössze 0,07%-a, nekem viszont körülbelül félévi nyugdíjam...

Tényleg én sértettem meg a társadalom igazságérzetét? Ha akkor eleget teszek a "politikai elvárásnak" - mint sokan tették -, és asszisztálok ahhoz,
hogy meglopjanak Téged, nem kell megválnom a munkahelyemtől,
és ma nem kellene "büntiben" lennem.

Kérlek, írj nekem egy levelet, melyben elismered, hogy az általam öt éve, a Te érdeked védelmében elveszített munkahelyemen felvett jogszerű járandóságom
nem sértette a "társadalmi igazságérzetet"
- szemben az általam megakadályozni kívánt vagyonlenyúlással -, és akkor (bár fogcsikorgatva) befizetem a kért összeget.

Tudomásul veszem, hogy soha nem köszönted meg azt, hogy mindig a Te érdekeid, és nem az aktuális hatalom elvárásai szerint cselekedtem,
ezért számtalan hátrány ért, de akkor legalább ne tekints olyan polgárnak, aki megsérti a társadalmi igazságérzetet!

Túl a hetvenen szeretnék végre tisztességes országban élni, kérlek, ne vedd el a hitemet, hogy ez még bekövetkezhet!
Mielőbbi válaszodban bízva, tisztelettel és változatlan odaadással köszöntelek

Dr. Kemény Attila
ny. közigazgatási államtitkár

/Forrás: nezopont_online@hetivalasz.hu 2011.04.11./ *B.Kiss-Tóth László.