Magyar Nép Esküdtbírósága: Idézések

Megjegyzésem: Nem tudom, hogy a címzettek postai úton megkapták-e és átvették-e ezeket a bélyegző és aláírás nélküli, nemhatósági, jogilag is kétséges beidézéseket. Tartok attól, hogy az idézettek nagy ívben letojják majd e számonkérési próbálkozást és a Magyar Nép Esküdtbírósága néven próbálkozó számonkérőkön, DAC érdekvédő szervezeti tagon  és néhány újságírón kívül nem lesz senki az adott helyen és időpontban jelen és az egész kezdeményezés nevetségessé válik...Ha él még, mit is mond az 1897. évi XXXIII. törvénycikk?  "Minden törvényszéknél, melynek büntető hatásköre van, esküdtbiróság szerveztetik." Csakhogy ebben az esetben nincs az uralomnak alárendelt, hatóságilag elfogadott törvényszék, pláne nem olyan, amelyiknek büntető hatásköre van. Tehát ebből nem az következik, hogy csak büntető hatáskörű törvényszék hozhatna létre esküdtbíróságot(?)... *B.Kiss-Tóth László
*

 
2015. február 22. vasárnap
A Magyar Nép Esküdtbírósága - létrehozása
...a Parlament előtt felállított „KÜLSŐHÁZ – egészséges demokrácia” és a „Magyar Nép Esküdtbírósága” sátorban.
 
A magyar jogrendtől teljesen eltérő, idegen „bírósági rendszer” kiválasztása szándékos: mi nem kívánunk beleavatkozni a független magyar igazságszolgáltatás munkájába, de a hatalmi elnyomás miatt a nyilvánossághoz kell a konkrét ügyeinkkel fordulnunk. Tájékoztatnunk kell az embereket a ténylegesen zajló folyamatokról, tényekről.
Ez a bíróság egyfajta „kiemelt” közvélemény kutatási és tájékoztatási feladatot lát csak el – közvetíti a médiák önkéntes cenzúrája miatti ELHALLGATTATÁS ellenében a valóság információit. Ma az ügyészség mindent megtesz azért, hogy az ÉRDEMI FELDERÍTÉS el se kezdődjön, és ne juthassunk olyan igazságszolgáltatási fórum elé, ahol bizonyíthatnánk az állításainkat!
A Magyar Nép Esküdtbírósága:
A bíró kiválasztása az Internet közösségének segítségével, nyilvánosan meghirdetve. A bíró szerepe a levezetés mellett, az esküdtek szavazatainak az összesítése – a kvázi ítélet kihirdetése.
Az ügyész: a feladatot a pótmagánvádlók törvényes képviselője – M.P. – látja el.
A vádlottak: minden vádlottnak személyre szóló, nyilvános IDÉZÉST bocsátunk ki az Interneten.
Az ügyvédek: minden vádlott személyes ügyvéddel jelenhet meg. Ha nincs, úgy mi kirendelünk védőt. Az ügyvédek kiválasztása az Internet közösségének segítségével, nyilvánosan meghirdetve.
Az esküdtek: Kiválasztása az Internet közösségének segítségével, nyilvánosan meghirdetve. Mindegyik perben a kezdéstől az ítéletig jelenlevők lehetnek esküdtek. Az esküdtek anonim módon alkothatnak véleményt a szavazólapon feltett kérdésekre adott IGEN, NEM, vagy TARTÓZKODOM válaszukkal.
Az ítélet a többség véleményének kihirdetése mellett a pontos igen – nem – tartózkodás megoszlást is közli, az esetleges kisebbségi véleményekkel együtt.
A résztvevők hoznak magukkal ülő alkalmatosságot! Várhatóan 5-10 fok meleg lesz! 
Az ügyek:
 
10 órától 11 óráig: Polt Péter Legfőbb ügyész tárgyalása a 2013 december 29.-i Feljelentés elutasítása alapján; bűnpártolás és korrupció gyanú ügyben.
11 órától 12 óráig: Vida Ildikó NAV elnök, Dr. Sors László NAV Bűnügyi Elnökhelyettes Úr, valamint Dr. Vankó László NAV Bűnügyi Főigazgató tárgyalása a 2013 december 29-i Közösségi Feljelentésünk alapján; bűnpártolás és korrupció gyanú ügyben.
13 órától 14 óráig: a közjegyzők tárgyalása a 2014 június 5.-i Közösségi Feljelentés kiegészítés alapján; közokirat hamisítás, bűnpártolás és korrupció gyanú ügyben.
14 órától 18 óráig: Csányi Sándor, Felcsúti Péter, Patai Mihály és társai, továbbá a Magyar Bankszövetség tárgyalása a 2014 szeptember 11-i Vádindítvány alapján; csalás, költségvetési csalás és emberiesség elleni bűntett, valamint bűnszervezet-bűnrészesség ügyében.
18 órától 19 óráig: követeléskezelők és végrehajtók tárgyalása a 2013 december 29-i Közösségi Feljelentés alapján; bűnpártolás és korrupció gyanú ügyében.
A rendezvényünk teljes anyagát felvesszük DVD-re, és a dokumentumok és mellékletek A4-s formátumban nyomtatott összesített anyagával együtt eljuttatjuk az érintett nagykövetségekre; az Európai Unió illetékeseihez és az anyabankokhoz.

Idézések:
 
Magyar Nép Esküdtbírósága 
Budapest, Parlament, KÜLSŐHÁZ 
Ügyirat szám:1/Bü./2015. 
Tárgy: idézés 

Polt Péter Legfőbb Ügyész részére 

I d é z é s

Kérem Önt, hogy a[b] BŰNPÁRTOLÁS, KORRUPCIÓ gyanú tárgyú bűnügyben vádlottként[/b] 2015.év február hónap 22. napján 10 órakor, a jogi képviselőjével szíveskedjen megjelenni a Magyar Nép Esküdtbírósága Parlament, KÜLSŐHÁZ hivatali helyiségében
Tájékoztatom, hogy az idézésnek a tisztesség és az erkölcs értelmében köteles eleget tenni. 
Ha nincs ügyvédje, kijelölünk önnek. 
Ha az idézésnek nem tesz eleget vagy meghallgatása előtt az eljárás helyéről engedély nélkül eltávozik, továbbá ha az idézésre önhibájából eredő ittas vagy bódult állapotban jelenik meg, az eljárást a jelenléte nélkül folytatjuk le. 

Kelt, Budapest, 2015. február. 17. 
Menyhért Péter (DAC csoport vezetője) 
*
Magyar Nép Esküdtbírósága 
Budapest, Parlament, KÜLSŐHÁZ 
Ügyirat szám:2/Bü./2015. 
Tárgy: idézés 

Vida Ildikó NAV elnök, 
Dr. Sors László NAV Bűnügyi Elnökhelyettes Úr, 
Dr. Vankó László NAV Bűnügyi Főigazgató 
részére 

I d é z é s

Kérem Önt, hogy a [b]BŰNPÁRTOLÁS, KORRUPCIÓ gyanú tárgyú bűnügyben vádlottként [/b]2015.év február hónap 22. napján 11 órakor, a jogi képviselőjével szíveskedjen megjelenni a Magyar Nép Esküdtbírósága Parlament, KÜLSŐHÁZ hivatali helyiségében. 
Tájékoztatom, hogy az idézésnek a tisztesség és az erkölcs értelmében köteles eleget tenni. 
Ha nincs ügyvédje, kijelölünk önnek. 
Ha az idézésnek nem tesz eleget vagy meghallgatása előtt az eljárás helyéről engedély nélkül eltávozik, továbbá ha az idézésre önhibájából eredő ittas vagy bódult állapotban jelenik meg, az eljárást a jelenléte nélkül folytatjuk le. 

Kelt, Budapest, 2015. február. 17. 
Menyhért Péter (DAC csoport vezetője) 

*
Magyar Nép Esküdtbírósága 
Budapest, Parlament, KÜLSŐHÁZ 
Ügyirat szám:3/Bü./2015. 
Tárgy: idézés 

Csányi Sándor, 
Felcsúti Péter, 
Patai Mihály, 
Kovács Levente, 
részére 

I d é z é s

Kérem Önt, hogy a [b]BŰNPÁRTOLÁS, KORRUPCIÓ gyanú tárgyú bűnügyben vádlottként [/b]2015.év február hónap 22. napján 14 órakor, a jogi képviselőjével szíveskedjen megjelenni a Magyar Nép Esküdtbírósága Parlament, KÜLSŐHÁZ hivatali helyiségében. 
Tájékoztatom, hogy az idézésnek a tisztesség és az erkölcs értelmében köteles eleget tenni. 
Ha nincs ügyvédje, kijelölünk önnek. 
Ha az idézésnek nem tesz eleget vagy meghallgatása előtt az eljárás helyéről engedély nélkül eltávozik, továbbá ha az idézésre önhibájából eredő ittas vagy bódult állapotban jelenik meg, az eljárást a jelenléte nélkül folytatjuk le. 

Kelt, Budapest, 2015. február. 17. 
Menyhért Péter (DAC csoport vezetője) 
(Facebook)
*
Menyhért Péter
E-mail címe: petermenyhert@gmail.com
*DAC= Deviza Alapú Csalás Áldozatai csoport (érdekvédelmi szervezet)

/Források: http://patacsipilvax.hu 2015.02.18., Nemzeti Civil Kontroll, Nemzeti Hírháló hírlevele 2015.02.20.,www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=6686 /*B.Kiss-Tóth László