OTS - A drónoktól az energiahatékony városokig

A Smart City Technologies kutatócsoportot az intelligens városi alkalmazkodás feltételeinek megteremtése érdekében alapították meg a PTE PMMIK-n. Célja olyan szaktudás létrehozása, mely segítségével a jövő mérnökei képesek lesznek az átalakuló városok kiszolgálására és az éghajlati változásokra történő adekvát reakciók kialakítására. A kutatócsoport portfóliója rendkívül szerteágazó: többek között vizsgálják az energiahatékonyság növelésének lehetőségeit a városi energetikai hálózatokban, drónok használatával kutatják az autonóm rendszerek elméleti és gyakorlati megvalósíthatóságának kérdéseit, de az épületinformációs modellek (BIM) felhasználási lehetőségeinek kutatása, a hulladékgazdálkodási alternatívák vizsgálata és a városok a klímaváltozásokhoz történő alkalmazkodásának elősegítése is része a kutatói palettának. Az átfogó kutatási tevékenységüknek köszönhetően a csoport tagjai szolgáltatásaikat a legkülönbözőbb területeken tudták alkalmazni az elmúlt két évben. Többek között részt vettek a pécsi erőmű vízforgalom-optimalizálásában és a biomassza-kazán üzemviteli zavarainak megoldásában, a Pécs - Európa Zöld Fővárosa pályázat kidolgozásában és a PTE Szentágothai János Kutatóközpont energetikai tervezésében is. A PTE Smart City Technologies kutatócsoportja a Szentágothai János Kutatóközpontban működik, a témával kapcsolatban további információ kérhető az alábbi email címen: kiss.tibor@pmmik.pte.hu.