Lovas István jól odamondogat a részrehajló(?), hivatalával visszaélő(?) Handó Tündének


   Provokatív levél Handó Tünde OBH elnökhöz a Budaházy-Cserni ügyben
Parancs: követelem,  hogy jelentsen fel!
Tisztelt Elnök Asszony!
2012 januárjától ön felügyeli annak a magyar bíróságnak a munkáját, amely egymás után hozza a magyar társadalom jó részének egymást követően hatalmas felháborodást okozó ítéleteit.
Ezek az ítéletek igen gyakran az emberi tisztességgel, a józan ésszel és a joggal ellentétesek. Miközben ezen ítéletek kedvezményezettjei szinte minden esetben a liberális tábor.
Egy olyan rendszerről van szó, amelyben a vörösiszap katasztrófával tíz emberéletet követelő bűnelkövetők vidáman vonulnak ki a tárgyalóteremből, a katasztrófát okozó MAL céghez kapcsolódó Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök önelégült mosolya mellett, míg a Fővárosi Törvényszék első fokon 13 évre ítélte a durván meghurcolt Budaházy Györgyöt minden bizonyíték híján, holott a vádlottnak bizonyítékkal alátámasztottan egy pillangó halálát sem tudták felróni.
Nem csak a magyar társadalom nagy része, de Németh Szilárd Fidesz-alelnök, érzésem szerint a kormányzó párt legbátrabb és legszókimondóbb politikusa,   tavaly február elején elmondta, a felháborítóan enyhe ítéletek miatt országgyűlési bizottságban vitáznának az igazságszolgáltatásról és törvénymódosításra is került sor.
Ön a bírók „ függetlenségét” védte és arra buzdított mindenkit, bízzanak a bírói felelősségben.
Ez az a szintén az ön irányítása alatt állt  bíróság, amely 2015. október 29-én gyakorlatilag felmentette a rendőri brutalitások elrendelőit.
Ami nem csoda, hiszen ön kinevezését követően azt a Fazekas Sándort ültette a Fővárosi Törvényszék elnöki posztjára, aki a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnöke volt 2006 őszén, amikor ártatlanokat kirakatperekben, futószalagon löktek tömlöcbe, 30 napos időtartamra,  hamis rendőri állítások nyomán.
Miközben önt hallgatólagosan a belföldi balliberális kórus és nyomában a nyugati média az Orbán-kormány elnyomórendszerének részét képező bíróság fejének tekinti. Hallgatólagosan persze, mert önt egyébként hasznos idiótaként imádják, elismervén rendkívüli szolgálatát a liberális oldalnak.
Az ön felügyelete alatt működő bíróság iszonyatos tényekkel, justizmordokkal teli történetét kötetnyi hosszúságban folytathatnám.
De most nem azért írok önnek.
Hanem azért a levélért, amelyet ítélete ügyében az oly sok meghurcoltatás után jelenleg szerencsére szabadlábon lévő Budaházy György kapott attól a Cserni Jánostól, akit ön nevezett ki mai posztjára az OBH szervezetfejlesztési és koordinációs főosztálya vezetőjének.
Mégpedig tavaly április vége felé.
Cserni addig a Fővárosi Törvényszéknek volt a büntetőbírája.
Cserni 2006 őszén nyílt levélben állt ki Gyurcsány Ferenc mellett. Azaz bíróként politizált, ami egy “no-no”.
2010 szeptemberében pedig azért indult ellene fegyelmi eljárás, mert az általa is alapított balliberális, Gyurcsány-imádó, máig olvasható Galamus.hu portálon önkezűen írt cikket a 2006 őszén rendőrök által összevert Révész Máriusz fideszes politikusról.
Kinevezése előtt ön Csernit az OBH-ban tavaly február 2-án meghallgatta, miután Cserni beadta a pályázatát az általa kiszemelt új posztjára. A jegyzőkönyv szerint ön így hízelgett neki: „…ítélkezése mind az időszerűség, mind pedig a megalapozottság tekintetében igen magas színvonalúnak mondható. Ehhez kapcsolódóan arra lennék kíváncsi, hogyan tudta ezt a fajta színvonalat, minőségi munkavégzést megvalósítani? Mi az ’ars poeticája’?”
Cserni szerényen öndiícsérő válasza az volt, hogy mindennek az oka a „tisztességes hozzáállás” volt munkájához. Az oly sok fideszes kinevezetthez hasonlóan balliberális virtuális rabtartói iránt gyógyíthatatlanul Stockholm-szindrómásként ön tovább hízelgett e törvényszéki ruhába bújtatott Gyurcsány-partizánnak. A jegyzőkönyv tanúsága szerint kölcsönös imádatuk jegyében folyó meghallgatásban regényekről, szerzőkről, stb. beszélnek.Mely meghallgatás végén ön szinte lábcsók kíséretében adja áldását Cserni kinevezésére.
Ön azt persze véletlenül elfelejtette megkérdezni tőle, hogy miért ítélte letöltendő börtönre Bencsik Andrást, a Magyar Demokrata hetilap főszerkesztőjét egy Mécs Imre által indított perben. Melyben Cserni ítéletét a Legfelsőbb Bíróság pénzbüntetésre enyhítette. Amire Cserni dühében a Legfelsőbb Bíróság ítéletét törvénysértőnek minősítette, amiért a Magyar Bírói Egyesület etikai eljárásban marasztalta el, és elöljárói eltiltották a médiaügyekben való bíráskodástól.
Azon Cserniről is beszélek, aki Torkos Matildnak, a Magyar Nemzet akkori főmunkatársának nem engedte meg a valóság bizonyítását, amikor a bíróság elmarasztalta, amiért az SZDSZ-es Wekler Ferenc családjának botrányos ügyeiről írt.
Nos, Budaházy György önhöz, az OBH elnökéhez fordult azért, hogy segítsen végre azon ellene és társai ellen hozott ítélet megfogalmazása érdekében, amelyet tavaly augusztus 30-i, szóbeli kihirdetése óta botrányosan és törvényellenesen máig nem írtak meg.
Ön az ügyet kinek is másnak, mint Cserni János főosztályvezetőjének adta. Aki közölte Budaházy Györggyel, hogy levelét továbbították a Fővárosi Törvényszék vezetésének, azaz ők fogják saját magukat kivizsgálni.
Egy olyan ítéletről van szó, amelyet nyolc hónap alatt sem tudtak megfogalmazni.
Miközben ön azzal dicsekedik, hogy a magyar bíróságot gyors munkája miatt milyen európai szakmai dicséretek érik.
Megkérdeztem egy kiváló bírót, mit szól mindehhez. Azt felelte, az elmúlt fél évszázadban ilyenre nem volt példa. Az is biztos, mondta, hogy az azóta elbocsájtott Kenéz Andrea bíró szóbeli ítélete és a most kreálandó írásbeli ítélet nyilván nem fog egymásra hasonlítani. A büntetőeljárási rendelkezések ilyen esetre semmit nem írnak elő, mert erre precedens sem volt. Az egész az ügyészség kezében van, amely nyilván vissza fogja utalni az első fokú bíróságnak.
És most jön a témában – a címben – említett provokáció.
Én öntől most követelem, hogy jelentsen fel, mert önt egy liberálisan elfogult varacskos disznónak tartom.
Ha feljelent, mint követelem, a nyilvánosság talán az eddiginél is jobban megérti azt, ami nálunk folyik. Hogy itt egy kétosztatú rendszer van. Egy törvényesen megválasztott jobboldali kormány által intézményei balliberális, illetőleg Stockholm-szindrómás kulcsemberein át üzemeltetett balliberális terror rendszer, amelyet olyan varacskos disznók tartanak fenn, mint ön, de erről az e rendszerből profitáló balliberális oldal önhaszonból és végtelen élvezetből nem akar beszélni.
Viszont a Budaházy-Cserni üggyel most elérkeztünk egy olyan ponthoz, ahol a hallgatás a jobboldalon már cinkos bűnpártolást jelent. Amit lelkiismeretem nem visel el.
Ezért utasítom önt, hogy jelentsen fel, mert ezt a jog is így kívánja.